Arkiv för nordisk filologi, Volumen28

Portada
C.W.K. Gleerup, 1912
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica

Dentro del libro

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 195 - Stytte2, som hand skal opstytte Verden med, hvilken Stytte skal være oversmurt med den Oxes Blod, som bliver ham ofret, og det Tegn, som hand giver til at hand haver Behag til Offeret, er at hand ved Noydens Slaaen paa Runbommen med en Hammer, lader dens Ring gaa til det Venstre af den, ved den Side af den, som vender imod den høyre Haand, der er det og, som hand staar afmalet, hvilket betegner, at hans Boelig...
Página 123 - Comme feurent les deux Palices près le fleuve Symethos, en Sicile. ros, illi, intra corium immolati sibi bovis urina facta, praeceperunt ut obrutum terra completis maternis mensibus solveretur, quo facto inventus est puer, cui nomen ab urina impositum est ut Oùpiûv diceretur.
Página 196 - ... da de der gastrerede ved at koge, stege og æde Kjødet af de Dyr, som ofredes til den, efter deres Mening sin Bolig sammesteds havende, Gud. Imod bemeldte tvende høie Steene var Krydsviis opreyst mange Kieppe af tørt Fyrre-Træ, alternatim udskaarne med trende Beene-Skaar, samt trende Kryds. .... Ved den østre Side af samme Steene befandtes en lang fiirkantig paa samme Maade, som de nyeligen omtalte Kieppe, udskaaren Bielke, sat med sin nederste Ende fast i Jorden nær hos Steenene, og hældende...
Página 109 - Hai erwiderte: ,,Viel Weisheit gehört allerdings dazu, dies genau zu erklären; doch um es kurz zu sagen, so hat er sehr viele Namen dadurch bekommen, daß es in der Welt so viele Sprachen gibt. Alle Völker meinen nämlich, daß sie seinen Namen nach ihrer Sprache umwandeln müssen, um selber zu ihm beten zu können...
Página 123 - Bode, intra corium immolati sibi bovis urina facta, praeceperunt, ut obrutum terra, completis maternis mensibus, solveretur. Quo facto, inventus est puer, cui nomen ab urina impositum est, ut Orion diceretur. Qui, postea venator factus, quum vellet cum Diana concumbere, ut Horatius dicit, ejus sagittis occisus est; ut Lucanus, immisso scorpione periit: et deorum miseratione inter sidera collocatus est.
Página 103 - Reinen Heil, den Bösen, Geizigen, Häßlichen Verderben, das Glück das jenen zu Teil geworden, erbitten sich diese plump zu ihrem Unglück; damit prüfen die Götter zugleich das Menschengeschlecht (vgl.
Página 107 - In exponendis auctoribus haec consideranda sunt: poetae vita, titulus operis, qualitas car-minis, scribentis intentio numerus librorum, ordo librorum, explanatio.
Página 195 - Stundom havde ogsaa lapperne lidt mere tildannede gudestolper. I LEEMS skildring af Finmarken fra 1767 fortælles det, at der ved Sølfar.Kapper paa østsiden af Porsangerfjorden var et navnkundigt offersted. Forfatteren siger: „Jeg haver selv beseet det; der staar to høye Stene, den eene jevnsides hos den anden, af hvilke een er med guul Mose bevoxen. Hos disse Steene laae Stege-Pinde, hvilke Lapperne havde brugt, da de der gastrerede ved at koge, stege og æde Kjødet af de Dyr, som ofredes...
Página 195 - Der ofres af afgudiske Lapper aarlig hver Høst en Oxe af Reyn eller andet Fæ til Maylmen Radien, fordi, at saasom hand er Lappernes øverste Gud, hand da ikke skal lade Verden nedfalde, og at han skal give dem Lykke til Reyn; og ved...
Página 109 - Hic tamen ab iisdem pro multiplici dispositione, qua diversis modis regitur mundus, variis item vocabulis appellatur.

Información bibliográfica