Imágenes de páginas
PDF
EPUB

trofdu5., ̓́Αμμες δ' οἱ μεγάλοι καὶ καρτεροὶ ἡ σοφοὶ ἄνδρες
Όππότε πρῶτα θάνωμες, ἀνάχοι ἐν χθονὶ κείλα
“Ενδομες ἐν μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ύπνον.
Καὶ σὺ μὲν ἐν σιγὰ πεπυκασμένος ἔσσει ἐν γῇ,
Τοῖς νύμφαισι δ ̓ ἔδοξεν αεὶ τὸν βάτραχον άδειν,
Τῷ δ ̓ ἐγὼ καὶ φθονέοιμι· τὸ γὰς μέλος καὶ καλὸν ἄδεια

Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι.
Φάρμακον ἦλθε, Βίων, ποτὶ σὸν ςόμα, φάρμακον ειδες
Πῶς τευ τοῖς χείλεσσι ποτέδραμε, κακ ἐγλυκάνθη;
Τὶς δὲ βροτὸς τοσοῦτον ἀνάμερος, ἤ κεράων του,
Ἢ δέναι καλέων τοι φάρμακον ἔκφυγεν δάν

"

Αρχετε

Nicht nach Pindaros sehnen sich so die Boestischen Haine,
Also bejammert nicht ihren Alkaios die felfige Lesbos,
Ihren Dichter beseufzet, wie dich, nicht Keos Gestade.
Mehr als Archilochos bist du die Sehnsucht von Paros, es
finget
Mitülåna deinen Gesang statt dem Liede der Saffo!

Ach beginnet die Klage, beginnet fizilische Musen!
Alle denen die Musen lieblichtönende Stimmen

Gaben zum Hirtengesang beweinen das Schicksal des Tod:
ten.
Theokrit! du weinst, du Liebling fizilischer Musen!
Weinend fing' ich die Klag' Ausonia's, nicht unkündig
Sanfter Lieder, welche du deine Jünger, o Bion
Lehrteft, und zum heiligen Erbe der Muse sie weihteft.
Deine Sabe liebeft bu anbern, mir bie stufe!

Ach beginnet die Klage, beginnet sizilische Musen! Wenn im Garten welket die Blüte der duftenden Malven, Und die Ranke des grünlichen Efeu's, und blühender Fens chel, Sproffen sie wieder das kommende Jahr und leben von neuem,

Aber

[ocr errors]

Αρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος, ἄρχετε Μοΐσαλα
̓Αλλὰ δίκα είχε πάντας· ἐγὼ δ ̓ ἐπὶ πένθεϊ τῷδε
Δακρυχέων τεὸν ὄιτον ὀδύρομαι· οι δυνάμην δὲ,
Ως Ὀρφεύς καταβὰς ποτὶ τάρταρον, ὡς πότ' Οδυσσεύς,
Ὡς πάρος ̓Αλκείδας· κἠγὼ τάχ ̓ ἂν ἐς δόμον ἦλθον
Πλατέος, ὡς κεν ἴδοιμι καὶ ἐι πλυτῆϊ μελίσδεις,
Ὡς ἄν ἀκουσαίμην τὶ μελισδεαι· ἀλλ ̓ ἐπὶ χώρας
Σικελικόν τι λίγαινε, καὶ ἀδὺ τι βωκολιάσδε
Κακάνη Σικελαῖς καὶ Αιτναίαισιν ἔπαιξεν
Αίοσι, καὶ μέλος ᾖδε τὸ Δώριον. ἐκ ἀγέρας ος

Ἐσσες

Aber wir die Großen, die Weisen, die mächtigen Menschen,
Sind wir einmal todt, so schlafen wir finnlos im Grabe.
Ach den langen unendlichen Schlaf, aus dem man nicht aufs
wacht!

Ach beginnet die Klage, beginnet sizilische Musen!
Deinen Lippen nah'te Gift, du trankßt ihn, o Bion!
Nah'te deinen Lippen und wandelte nicht sich in Honig!

Wer der Sterblichen war der Grausame? sage wer
mischte
Deinen giftigen Becher, und tödtete deine Gefänge?

Ach beginnet die Klage, beginnet fizilische Museu!
Aber es haschet alle die Strafe! Mir fliessen des

Schmerzes

Bittre Thränen bei deinem Tod'. --- Ach daß ich vermöchte
In des Tartaros Schlund wie Odüsseus, Håraklås und Or-
feus
Nieder zu steigen! ich eilte zum Schloffe des furchtbaren
Königs,

Sah ob Pluto dich habe zu seinem Sånger erkohren,
Hörte deinen Gesang! -- Ach finge fizilische Weisen,
Süße Hirtenlieder der Göttin! Persefona spielte
Un Sisilia's Ufern einft! an der Wurzel des Aetna

[ocr errors]

Sang

Moschus.

:

41tofus. Ἐσσες ο μολπά· χ ̓ ὡς Ὀρφέϊ πρόσθεν ἔδωκεν
‘Αδὲα φορμίζοντι παλίσσιτον ἐυρυδίκειαν,
Καὶ σε, Βίον, πεμψε τοῖς ώρεσιν· εἰ δὲ τι κηγών
Συρίσδεν δυνάμην, παρὰ πλουτέϊ κεντὸς ἀεδον

Bion.

Sang fie Dorische Lieder! Es wird nicht ohne Vergeltung
Sein der Gesang! Wie sie einst dem leierkündigen Orfeus
Euridikeia gab; ihr wiederzukehren vergönnte,
Also wird sie den Höhen dich wieder senden o Bion!
Mein Gesang ach daß er's vermöchte! dann wollt' ich verfüh

nen

Pluto, wollte dir ldsen, o Bion, die Bande des Todes?

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Bion.

(Ein gleichzeitiger Dichter mit dem vorhergehenden, und aus Smyrna gebürtig. Von seinen Idyllen gilt, im Ganzen genommen, eben das, was über die vom Moschus angemerkt ist. Die ausführlichste darunter, aber mehr eine Art von Klaghymne, ist: die Todesfeier des Adonis, die der Graf Christian zu Stollberg in der angef. Sammlung G. 191. f. iberfest bat.)

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Γ. *)

[ocr errors]

̔Α μεγάλα μοι κύπρις ἔθ ̓ ὑπνώοντι παρέσας
Νηπίαχον τὸν Ερωτα καλᾶς ἐκ χειρὸς ἄγοισα,
Ες χθόνα νευςάζοντα· τόσον δέ μοι ἔφρασε μῦθον
Μέλπειν μοι, φίλε βᾶτα, λαβὼν τὸν Ἔρωτα δίδασκες

Ὡς λέγε, χ ̓ ἃ μὲν ἀπῆλθεν· ἐγὼ δ ̓ ὅσα βωκολίασδον,
Νήπιος, ὡς ἐθέλοντα μαθῶν τὸν Ἔρωτα, δίδασκον,
Ως εὗρεν πλαγίαυλον ὁ Πάν, ὡς ἀυλὸν ̓Αθάνα,

*) Uebersetzung des Grafen zu Stollberg. E. Geb. a. d.
Gr. S. 196.

Einst da ich ruht' im Morgenschlummer, ftand Afroditå
Vor mir, und an der Mutter Hand, mit Blicken die erd-
wårts
Schauten, ihr kleines Kükblein, und lächelnd sagte die Göt.
tin:

Singe, geliebter Hirt, und nimm den Knaben und lehr’ihn
Deinen Gefang! Sie sagt es und gieng, da sang ich die Lies
der
Die wir zu fingen pflegen, wir Hirten, und meinte der
Knabe,

Ach ich Thor! ich meinte der Knabe lausché den Liedern!

Beisp. S. 1. V.

x

Uud

Bion.

Bion.

1

Ὡς χέλυῃ Ἑρμαων, κίθαραν δ ̓ ὡς ἀδὺς ̓Απόλλων,
Ταῦτά μιν ἐξεδίδασκον· ὁ δ ̓ ἐκ ἐμπάζετο μύθων,
Αλλά μοι αυτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα, καί μ' ἐδίδασκε.
Θνατῶν ἀθανάτων τε πόθος, καὶ ματέρος ἔργα.
Κἠγὼν ἐκλαθόμαν μὲν ὅσων τὸν Ἔρωτα δίδασκον
Όσσα δ' Έρως μ' ἐδίδασκεν ἐρωτύλα, πάντ ̓ ἐδιδάχθην.

Virgil.

Und ich fang, wie Pan erfand die Pfeife, wie Pallas
Ihre Flite, wie Hermås die Leier, wie Foebos Apollon
Sein füßtönendes Saitenspiel, erfand, und beseelte.
Also sang ich dem Knaben, `allein er verschmähte die Lehren
Und er begann, er selbst, und lehrte mich Liebesgesänge,
Lehrte der Götter und Menschen Buhlschaft mich, und die
Thaten

Geiner stutter. Plötzlich vergaß ich daß ich der Lehrer
Sei des Knaben, und lernte von ihm, und finge was er

fang.

[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »