ANF

Portada
C.W.K. Gleerup, 1886
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 267 - Udgivelsen kontrolleres gjennem et af Selskabet nedsat Udvalg. Selskabet har hidtil udgivet: Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr.
Página 267 - HF Rørdam. Danske Kirkelove, samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's Danske Lov (1536—1683). Udg. med offentlig Understøttelse. 1. Hefte. 192 S. Kjbhvn. A'.
Página 320 - Jon i Formularer til dermed at betegne en Mandsperson, som endnu ikke har faaet noget Egennavn, eller som man ikke kan navngive.
Página 260 - Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif. Tidskrift utg.
Página 272 - Calaminus, W., die Liebe des Königs Helgi und der Walkyrie Sigrun. Eine altgermanische Helden- und Herzensgeschichte aus dem 8. Jahrhundert; nach den drei Helgiliedern der älteren Edda mitgethi'ilf.
Página 278 - En kritisk fremstilling af det sidste tiaars vigtige bidrag til forstaaelsen af venetianerne Zeni's ophold i Norden fra 1391 til 1405.
Página 250 - Moysi, et diceret ei: 2. Moyses servus meus mortuus est : surge, et transi Jordanem istum tu et omnis populus tecum, in terram, quam ego dabo filiis Israel.
Página 275 - Danmarks og Norges Historie i Slutningen af det 16de Aarhundrede. I. Indre Historie.
Página 250 - interfice a viro usque ad mulierem et parvulum atque lactentem, bovem et ovem, camelum et asinum », cap.
Página 260 - Antiqvarisk tidskrift för Sverige. Utgifven af kongl. vitterhets historie och antiqvitets akademien genom Hans Hildebrand.

Información bibliográfica