Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

А

ARKIV

87061

FÖR

NORDISK FILOLOGI

UTGIVET UNDER MEDVÄRKAN AV

SOPHUS BUGGE GUSTAF CEDERSCHIÖLD FINNUR JÓNSSON

KRISTIAN KÅLUND NILS LINDER
ADOLF NOREEN GUSTAV STORM LUDV. F. A. WIMMER

GENOM

AXEL KOCK.

FJORTONDE BANDET.

NY FÖLJD.
TIONDE BANDET.

C. W. K. GLEERUP.

OTTO HARRASSOWITZ,
LUND.

LEIPZIG.
LUND 1898.

LUND 1898, BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.

Innehåll.

Elof Hellquist, Om nordiska verb på suffixalt -k, -1, -1, -s och -t samt af dem bildade nomina

1 (och 136) Axel Olrik, Tvedelingen af Sakses kilder, et genmæle

47 Hvad gælder undersøgelsen? (s. 48). Sakse (s. 51). Overleveringerne (s. 60). Mit literære materiale (s. 62). ”Æmner og stil” (s. 68). Kvadene (s. 72). Stedfæstelser og skueplads (s. 76). Fornaldarsagaer (s. 78). P. E. Müller og fornaldarsagaerne (s. 82). Sproglige

forhold (s. 87). Islandske hjemmelsmænd (s. 90). F. Holthausen, zu dem altschwedischen ratten- und mäusezauber

93 Elof Hellquist, Beriktigande

94 Axel Kock, Anmälan av "Erik Björkman, Smålandslagens ljudlära".

95

Theodor von Grienberger, Beiträge zur runenlehre . .. 101

1. Die nordischen namenreihen (s. 101). 2. Zur ablei-
tung der runen (s. 114). 3. Erklärung einiger conti-

nentalen runeninschriften (s. 124).
Elof Hellquist, Om nordiska verb på suffixalt -k, -1, -, -8 och
-t samt af dem bildade nomina

(1 och 136 Finnur Jónsson, Anmälan av "H. Gering, Glossar zu den liedern der Edda. 2. auflage”

195 T. E. Karsten, Några slutanmärkningar i fråga om nordisk nominalbildning

205 Andreas Heusler, Nekrolog över Julius Hoffory

206 Axel Kock, Ett par notiser

212

213

Axel Kock, Studier i de nordiska språkens historia

I. Akcentueringen av ord med hiatus i det nordiska
fornspråket (s. 213). II. Bidrag till fornnordisk form-
lära (s. 224. 1. Isl. verbalformer sådana som kalliga,
gerpiga s. 224. 2. Tredje pers. sg. pres. ind. i fornnord.
språk s. 230. 3. Tredje pers. pl. pres. ind. i fornnord.
språk s. 232. 4. Andra pers. pl. på -in i fsv. s. 234.
5. Fsv. hundrapa, pusanda s. 240). III. Utveckling
weh > wæh i nord. språk (s. 242). IV. Till frågan om
Rökstens-inskriftens språk (s. 247. 1. satint s. 247.
2. fiakura, fiakurum s. 252. 3. uintur s. 255). V.

« AnteriorContinuar »