Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

C Celit 7.१६ AR KI V

FÖR

NORDISK FILOLOGI

UTGIVET UNDER MEDVÄRKAN AV

SOPHUS BUGGE GUSTAF CEDERSCHIÖLD FINNUR JÓNSSON

KRISTIAN KÅLUND NILS LINDER
ADOLF NOREEN GUSTAV STORM LUDV. F. A. WIMMER

GENOM

AXEL KOCK.

SEXTONDE BANDET.

NY FÖLJD.

TOLFTE BANDET.

C. W. K. GLEERUP.

OTTO HARRASSOWITZ
LUND.

LEIPZIG.
LUND 1900.

LUND 1900,

BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.

Innehåll.

Sophus Bugge, Mythiske Sagn om Halvdan Svarte og Harald
Haarfagre

1 0. Klockhoff, Folkvisan om konung Didrik och hans kämpar 37 (och 103)

I. Grundformon (s. 37)
H. K. Fridriksson, Volundarkviđa 8,1-4.

95 August Gebhardt, Anmälan av ”The order of words in old

norse prose with occasional references to the other germanic
dialects by Ludwig Bernstein"

96 Amund B. Larsen, Anmälan av ”Kort over de danske folkemål

med forklaringer, ved Valdemar Bennike og Marius Kri-
stensen".

100

[ocr errors]

0. Klockhoff, Folkvisan om konung Didrik och hans kämpar (37 och) 103

II. Visang källa (s. 103). Fritz Burg, Held Vilin . .

135 Fredr. Tamm, Anmärkningar till ”Valda stycken af svenska

författare 1526–1732", utg. af Ad. Noreon och E. Meyer,
Uppsala 1893...

146 Erik Brate, Gubbe ock gumma

162 Erik Brato, Medelpad

172 Theodor Hjelmqvist, Gos såsom förklenande personbeteckning i svenskan.

177 Otto von Friesen, Till tolkningen af Tune-stenen

191 Sophus Bugge, Det oldislandske elliptiske Udtryk sólsetra, sólsetrum.

200 E. Mogk, Anmälan av "Sproglig-historiske Studier, tilegnede Professor C. R. Unger"

202

M. Nygaard, Verbets stilling i sætningen i det norröne sprog. 209 Axel Kock, Till de nordiska språkens historia . .

241 I. En syntaktisk egendomlighet i nordiska språk (s. 241). II. Till frågan om omljudet och vokalharmonien i fornnorskan (s. 254). III. Växling mpn : mn och mpn : mon i äldre nysvenskan (s. 258). IV. En dialektisk växling -t :-dh i flerstaviga ord i äldre nysvenskan (s. 265). V. Till den äldre nysvenskans formlära

170060

« AnteriorContinuar »