Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Bibliografi for 1898 ).

Af 0. S. Jensen. 1. Bibliografi, literaturhistorie og biografi. Bergh, S. Schweden. (Jahresberichte d. Geschichtsw. 1896. III, 197

-204). Björling, G., Jørgensen, P. J. og Taranger, A. Nordisk Litteratur

fortegnelse 1897. (Tidsskrift for Retsvidenskab 1898, 469_512). Gödel, V. Katalog öfver Kongl. Bibliotekets fornisländska och forn

norska handskrifter. II. Sthm. 8:0. S. 65–192. (i: Kongl.

Bibliotekets handlingar. XX). Handrit Árna Magnússonar. (Sunnanfari. VII, 81–83). Jahresbericht über die erscheinungen auf dem gebiete der germaniAhnfelt, 0. "Cancelleren Laurentii Andreæ tankar om Presterskapet".

schen philologie. XIX. 1897. Leipzig. 8:0. 388 s. 9 m. YS.

177-207. A. Gebhardt: Skandinavische sprachen). Lagerblad, E. Förteckning öfver Svenska Literatursällskapets i Fin

land manuskriptsamling. (Skrifter utg. af Sv. Literatursällsk, i

Finl. Förh. och upps. XI, 197–216). Lind, E. H. Svensk literaturhistorisk bibliografi. XVI. 1896. 14 s.

(Saml. XIX).

Bibliografi för år 1896. (Ark. XIV, 296–328). Mackeprang, M. Fortegnelse over historisk litteratur fra året 1896,

vedrørende Danmarks historie. (HTda. 7. R. I. Tillæg. S. 1-42).

1897. (sst. S. 43–84). Pélissier, L. G. Notes autographes de la Reine Christine sur un vo

lume de la Bibliothèque de Naples. (Bulletin du Bibliophile et

du Bibliothécaire. 1898, 380—5). Regesta diplomatica historiæ Danicæ. Chronologisk Fortegnelse over

hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den

danske Historie. 2. R. 2. Bd. IV. 1608–28. Kbh. 4:0. Regesta Norvegica. Kronologisk Fortegnelse over Dokumenter ved

kommende Norge, Nordmænd og den norske Kirkeprovins. I. 991–1263. Udgivet for det Norske Historiske Kildeskriftfond

ved G, Storm. Chra. 8:0. 4+ 107 s. 1,40 kr. Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over

Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. Udg. ved K. Erslev i Forening med W. Christensen og A. Hude. Bd. 2. H. 2 (1382–1400). Kbh. 8:0. S. 241–

519. 2 kr. Schjøth, H. Dänemark und Norwegen bis 1523. (1894/5). (Jahresb.

d. Geschichtsw. 1896. III, 185–197). Schybergson, M. G. u. Hackman, Alfr. Finnland. (sst. 205–13). Setterwall, Kr. Svensk historisk bibliografi 1897. 29 s. Bilaga till

HTsv. 1898.

1) Om forkortelserne se Ark. XV, 278. ARKIV FÖR NORDISK VILOLOGI XVI, NY FÖLJD XII.

(HTsv. 1898, 60—62). Andersen, V. Erasmus Montanus, et Kapitel af Dannelsens Historie

, i Danmark. (Dansk Tidsskrift. I, 26-45). Björnson, B. Nútíđarbókmenntir Norđmanna. (Eimreidin. IV, 31–64). Ein Brief Jacob Grimms an Rask. (AfdA. XXIV, 221–3). Erslev, Kr. Oplysninger om Haandskriftet til Roskildebispens Jorde

bog fra o. 1370. (Danske Magazin. 5. R. IV, 61–69). Gigas, E. Litteratur og Historie. Studier og Essays. 1. Samling. Kbh. 8:0. 8:0.8 + 288 s. +

3,50 kr. Hansen, P. Illustreret dansk Litteraturhistorie. 2. Udg. H. 20–22. Kbh. 8:0.

8:0. Hv. h. 48 s., 0,85 kr. Hildebrand, H. Minne af Olaus Magni. (Sv. Akad. handl. ifrån år

1886. XII, 93 - 280). Jónsson, F. Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie. 2. bd. 3. h. Kbh.

8:0. S. 379–594 + 1 kort. 4 kr. (Anm. Cbl. 1899, 728). Küchler, K. Zur Geschichte der isländischen Dramatik. (ZfvglLg.

N. F. XII, 1–21. Jf. Eimreiđin. IV, 159. Anm. Þjóđólfur.

1898, 97). Leijonhufvud, s. Ett bidrag till belysning af Sveriges litterära be

röring med Danmark vid slutet af sextonhundratalet. (Saml.

XIX, 112-117). Mogk, E. Island und seine Litteratur. (Blätter für litterarische Un

terhaltung. 1898. No. 46). Norrie, C. Holberg som Kvindehader. (Ill. Tidende. 39. Bd. Nr. 49). Powell, York. Dr. Vigfusson and Dr. Gislason. The Athenæum. No.

3702, Oct. 8. 1898). Rørdam, H. F. Forfatteren Oluf Lauritsen Truntheim eller Arc

tander. (Kirkehist. Saml, . 4. R. V, 387-393, 608—9).
Om de Tilskud til dansk Aandsliv, der i Reformationstiden yde-
des af Morsingboere. (sst. 558-71).
Den kongelige Historiograf, Dr. Johan Isaksen Pontanus. (Rør-

dam, Hist. Saml. og Studier. III, 1-24, 440-92). Stavenow, L. Olaus Petri såsom historieskrifvare. Några anmärk

ningar vid studiet af hans svenska krönika. (Festskr. till. 0.

Ekman, 195–221 i Göteborgs Högsk. årsskr. IV.) Storm, G. Om Skriftet ”Bergens Fundats" og dets Forfatter. (HTno.

3. R. IV, 418-427). Susan, C. P. Isländische Dichter. (Das litterarische Echo. 1. Jahrg. H. 1). Ussing, H. Nútíđarbókmenntir Dana. (Eimreidin. IV, 161-225). Wrangel, E. Ett blad ur historien om Sveriges litterära förbindelser med Frankrike. (Saml. XIX, 54–80).

Hoffory, Julius.
Göthe-Jahrbuch. XIX, 318—20 af R. M. Meyer. Acta Germanica.

V, 1-v af R. Henning. - Magazin für Litt. LXVI, 481-7 af
V
0. Pniower. – Biographisches Jahrbuch. II, 79–81 af W. Ranisch.

I-V

Jónsson, Finnur.
Eimreiđinn IV, 140—3 af V. Guðmundsson.

Kristensen, Evald Tang.
Folk-Lore. IX, 194–224 af W. A. Craigie.

Maurer, Konrad.
Almanak hins ísl. þjóđvinafjelags. 1898, 25–31 af B. M. Ólsen.

II. Tidsskrifter og lærde selskabers skrifter. Arkiv för nordisk filologi utg. genom A. Kock. Bd. 14 (N. F. 10)

H. 3-4. S. 213-390. Bd. 15 (N. F. 11) H. 1---2. S. 1–218.

Lund. 8:0. 6 kr. Dania. Tidsskrift for dansk sprog og litteratur samt folkeminder.

Udg. af V. Dahlerup, 0. Jespersen og Kr. Nyrop. 5. bd. Kbh.

8:0. 244 s. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt

folklif. Tidskrift utgifven på uppdrag af landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors ock Lund genom J. A. Lundell. H. 61

-64. 1898. A-D. Sthm. 8:0. 4,50 kr. Aarbog for dansk Kulturhistorie. 1898. Udgiven af Poul Bjerge.

Aarhus. 8:0. 191 s. 2 kr.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1898.

1898. II. R. 13. Вd Kbh. 8:0. 357 + 10 s. 4 kr. Árbók hins íslenzka fornleifafélags. 1898. Rvík. 8:0.

: 4+48 s. + 2 tvl. 5 kr. međ fylgiriti. (Anm. Þjóđólfur. 1898, 221). Finska fornminnesföreningens tidskrift. XVIII. Hfrs. 8:0. 3 + 257

8. +1 kort. 4 m. Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning

for 1897. Kria. 8:0. 135 + 19 s. Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens månadsblad.

24:e årg. Med 104 figurer. 1895. Sthm. 8:0. 144 +11 s. 3 kr. Kulturhistoriska meddelanden, qvartalskrift utg. af Kulturhistoriska

Föreningen för Södra Sverige genom G. J:son Karlin. Bd. 1.

3. årg. 1897—98. Hft. 2. S. 39—60. 2 kr. f. hv. årg. Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening. I. Kalmar. 8:0.

1,50 kr. Meddelanden från Nordiska museet. 1897. Utgifna af A. Hazelius.

Sthm. 8:0. 274 s. + 5 pl. 3 kr. Mémoires de la société royale des Antiquaires du Nord. Nouvelle

Série. 1898. S. 165-228. Minnen från Nordiska museet. Afbildningar af föremål i museet jämte åtföljande text. Utg. af A. Hazelius.

Utg. af A. Hazelius. Bd. 2. H. 5-7. Sthm. 1897. Tværfol. Hv. h. 2 kr. Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Udgivne af Det jydske

historisk-topografiske Selskab. 3. Række. 1. Bd. 5. Hefte. S. 409-547.

54 s.

96 s.

Skrifter udgivne af Bergens historiske Forening. No. 4. Bergen. 8:0.

41 +9+50 + 32 +8+10+8 s. Svenska fornminnesföreningens tidskrift. X. H. 2. S. 141—204. Sthm.

8:0. 3 kr. Upplands fornminnesförenings tidskrift, utg. af R. Arpi. XIX. (4. bd. h. 1). Uppsala. 8:0. 128 s. 2,75 kr. (Anm. FT, 1899.

. I. 256-7). Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. 5. R. 4. Bd. 1. H. Kbh. 4:0.

2 kr. Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Per

sonligheder især i det 17. Aarhundrede. Udg. af H. Rørdam.

Bd. 3. H. 2-3. S. 193-572. Kbh. 8:0. 6 kr. Historisk Tidsskrift, 7. Række, udgivet af den danske historiske Fore

ning. Redigeret af J. A. Fridericia. 1. Bd. H. 3-5. S. 241

-580 +84 s. Historisk Tidsskrift udg. af den norske historiske Forening. 3. R.

4. Bd. H. 3. S. 397_480. 3. R. 5. Bd. H. 1. S. 1–217.

Kra. 8:0. 4 kr. Historisk tidskrift utgifven af Svenska historiska föreningen genom

E. Hildebrand. 18. årg. 1898. Sthm. 8:0. 364 + 86 s. + bi

bliografi 1897. S. 269-297. 5 kr. Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta ađ fornu og nýju. Gefiđ

út af hinu íslenzka bókmentafélagi. 3. bd. 3. b. S. 385–509.

Kph. 8:0. 2 kr. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Hrsg. von

0. Behaghel und Fr. Neumann. 19. Jahrg. Lpz. 4:0. 24+

432 sp.

11 m.

Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska literatursällskapets arbets

utskott. 19:e årg. 1898. Upsala. 8:0.3 + 122 +11 s. 3,50 kr. Skrifter utgifna af Svenska literatursällskapet i Finland. Förhand

lingar och uppsatser. XI. Hfrs. 8:0. 69 +216 + 33 s. 2,25 kr. Kraus, A. Pátý sjezd filologů skandinavských v Kristianii. (Věstník

České Akad. VII, 593-9, 664-72).

III. Nordisk sprogvidenskab.

1. I almindelighed. Hempl, G. Skækja, Karl, Kerl, Kegel. (Journal of Germanic Philo

logy. II, 234-38). Jespersen, o. Fonetik. En systematisk Fremstilling af Læren om

Sproglyd. H. 2. Den specielle Dels Begyndelse. Kbh. 8:0. S. Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte. Zum Gebrauch

169–328. 3,50 kr. (Anm. Cbl. 1899, 448 af W. V.). Kock, A. Der a-umlaut und der wechsel der endvokale a : 1 (e)

in den altnord. sprachen. (Beitr. XXIII, 484-554).
Studier i de nordiska språkens historia. (Ark. XIV, 213—270).

für Studierende dargestellt von R. Bethge, 0. Bremer, F. Dieter, F. Hartmann und W. Schlüter, herausgegeben von F. Dieter. 1. Halbband: Lautlehre des Urgermanischen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Altsächsischen und Althochdeutschen. Leipzig. 8:0. 35 + 343 8. 7 m. (Anm. Revue critique. 1898. I, 318 -321 af V. Henry. Anglia. Beiblatt. IX, 85—111 af K. D. Bülbring. – Journal of Germ. Philol. II, 265 - 72 af H. Hirt. Neuphilologische Mitteilungen, 1899. 15. Jan. af U. L. – Litbl. 1899, 266-8 af 0. Behaghel. - DLZ 1899, 1025—8 af J. See

müller). Moffat, Al. G. Norse Place-Names in Gower (Glamorganshire). (The

Saga-Book of the Viking-Club. Vol. II. P. 1). Much, R. Etymologisches (norw. syta, aisl. ljóri, anorw. lundr].

(Zfd A. XLII, 163-72). Noreen, A. Geschichte der nordischen Sprachen. 2. Aufl. Sonder

abdruck aus Pauls Grundriss d. germ. Philol. Strassburg. 8:0.

S. 517—657. 4 m. Söderhjelm, W.

W. Om uppkomsten och utvecklingen af grammatiskt

(Tidskrift utg. af Pedagog. föreningen. XXXV, 239-54). Uhlenbeck, C. C. Zur germanischen etymologie. (Ark. XV, 151-8). Wadstein, E. Till omljudsfrågan. (Språkvetensk. Sällsk. i Upsala

förhandl. 1894-97, 9–11). Willebrand, R. F. v. Om språkets förändring. (FT. 1898. I, 331

-51, jvf. smst. 489-91).

a.

.

2. Islandsk og oldnorsk.

Grammatik og leksikografi. Beckman, N. Kritische beiträge zur altnordischen metrik. (Ark. XV,

67-93). Berneker, E. Die 3. P. Sg. Präs. im Altnordischen. (IF. IX, 358-60). Brate, E. Fornnordisk metrik, Sthm. 8:0.76 s. 1,50 kr.

. Friðriksson, H. K. Um orđin dyggã, einna og hrcifa (hreyfu). (Ark.

XIV, 351-360), Jóhannesson, Jóhannes L. L. Stafaeinföldunin og réttritunarsam

tökin. (Þjóđólfur. 1898, nr. 41 og 43). Kock, E. A. Kort isländsk grammatik jämte en inledande öfversikt

öfver de nordiska språkens förhistoria. Lund. 8:0. 51 s. 1,50 kr. Kraut, R. Der ursprüngliche modusgebrauch in temporalsätzen, wel

che mit aớr (en) und fyrr en eingeleitet wurden. (Ark. XIV,

271-278). Osthof, H. Allerhand zauber etymologisch betrachtet. (BB. XXIV,

109–173, 177–213. [Heri om bragr, Brage, seiðr, siđa m. m.]). Symons, B. Over afleiding en beteekenis van het woord Edda. Am

sterdam. 8:0. 27 s. (Særtryk af: Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Akad. van Wetensch. Afd. Letterkunde. 4. Reeks,

Deel 3.).

« AnteriorContinuar »