Imágenes de páginas
PDF
EPUB

66–79 af T. S. Dillner. HTsv. XIX. Ö. och gr. 43–47 af

T. S. D.). Rørdam, H. F. Af Sorøs Historie i det første Aarhundrede efter

Reformationen. (Kirkehist. Saml. 4. R. V, 534-43).

Fra Kjøge Bys kirkelige Fortid. (sst. 510–17). Samsø. Af J. S. Aarhus. 8:0. 18 s. Sandberg, A. Visby. (Nornan för 1899, 7-23). Schenström, F. Rankhyttan. (Svenska turistför. årsskr. 1898, 152–155). Seedorff. Viborg Bys Brand 1667 og Brandanordningen 1672. (Sam

linger til jydsk Hist, og Top. 3. R. I, 511-520). Sjöborg, N. H. Förklaring öfver kartan, föreställande Högestads

Prästgård i Skåne och Herrestads Härad, ur Minnet, efter 40 à 50 års förlopp. Meddelanden från Nordiska museet 1897, 51

-85). Snöbohm, A. Th. Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teck

ning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. 2:a öfversedda uppl:n. H. 3-5. Visby. 8:0. S. 97–256. 0,40

kr. f. hy. hft. Sparre, L. Det gamla Borgå. Föredrag. Borgå. 4:0. 29 s. + 1

kort. 2,50 m. Stemann. Hvor har Randers Helligaandshus ligget? (Kirkehist.

Saml. 4. R. V, 481--502). Svecia antiqua & hodierna, opus celeberrimum dirigente Hans Hilde

brand denuo ediderunt Wahlstroem & Widstrand. P. 1-17. Hol

miæ. Tværfol. 2,50 kr. f. ḥv. h. Thoroddsen, p. Landfræđissaga Íslands. Hugmyndir manna um Ísland,

náttúruskođun og rannsóknir, fyrr og síđar. Gefin út af Hjnu íslenzka bókmenntafjelagi. II, 3. S. 225–368 + 8 s. Kph. 8:0. Geschichte der isländischen Geographie; autorisierte Übersetzung von Aug. Gebhardt. 2. Bd Leipzig. 8:0. 16 + 384 s. 12 m. (Anm. MLN. XIV, 62-63 af H. Schmidt-Wartenberg. - Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde. XXV, 361–4 af K. Maurer. Globus. LXXIV, 246 af A. Gebhardt. Cbl. 1898, 2002–3 af Brenner.

Allg. Zeitung. 1898. Beil. 220 af Günther. The Nature. LVIII, 568. – The Geogr. Journal. XI, 173. - DLz. 1899, 637

.-9 af K. Kretschmer). Tidander, L. G. T. Kristianstad för och nu. Anteckningar för Nya Skånska Posten. Kristianstad. 4:0.

0,25 kr. Wrangel, F. U. Något om Skeppsholmen i forna dagar. (Vinter

gatan. V, 283–98). "Östergötlands krona”. Af J. B. (Svenska turistför. årsskr. 1898, ,

103-119).

21 s.

Tillæg. Anmeldelser af tidligere udkomne arbejder. Amira, K. v. Nordgermanisches Obligationenrecht. 2. Bd. Leipzig.

1895. 8:0. (Anm. Tidsskr. f. Retsv. XII, 75-87 af E. Hertzberg).

Appelgren, H. Svenskarnes inflyttning i Finland. (Finskt Museum,

1897). (Anm. Archiv für Anthropologie. XXVI, 241-243 af J.

Mestorf). Aschehoug, T. H. De norske Communers Retsforfatning før 1837.

Krnia. 1897. 4:0. (Anm. Tidsskr. f. Retsv. XII, 69–70 af E.

Hertzberg). Aspelin, H. E. Vasa stads historia. Nikolaistad. 1892-94. 8:0.

(Anm. HTsv. XIX. Ö. och gr. 41-42 af T. S. D.). Bang, A. Chr.

Oin Dale-Gudbrand. Chra. 1897. 8:0. (Anm. DLz. 1899, 1445–43 af W. Ranisch). Bernsiein, L. The Order of Words in Old Norse Prose. New York.

1897. 8:0. (Anm. Ark. XVI, 96-100 af A. Gebhardt. Arch.

CII, 386–7 af E. Mackel). Boer, R. C. De studie van het oudnorsch. Groningen. 1894. 8:0.

(Anm. AfdA. XXV, 92 af F. Holthausen). Bugge, S. Helge-Digtene i den ældre Edda. Kbh. 1896. 8:0. (Anm.

Litbl. 1899, 58-63 af B. Kahle. – Revue critique. 1899. I,

125-127 af L. Pineau). Ceterschiöld, G. Om Svenskan som skriftspråk, Gbg. 1897. 8:0.

(Anm. Ark. XV, 274–7 af M. Kristensen. FT. 1898. I. 241

-3 af I. A. H[eikel]). Daenell, E. K. Geschichte der deutschen Hanse. Lpz. 1897. 8:0.

(Anm. DLz. 1898, 1401–3 af W. Stein. Cbl. 1898, 1478 af W. St. Mitteil. aus d. hist. Litt. 26. Jahrg. 423-424 af J.

Girgensohn. Revue critique. 1898. I, 218–220 af R.). Den gamle danske Dødedans udg. af R. Meyer. Kbh. 1896.

. 8:0. (Anm. Korrespondenzbl. d. Vereins f. niederd. Sprachf. XX, 29

af W. Seelmann). Eyrbyggja saga. Hrsg. von H. Gering. Halle. 1897. 8:0. (Anm.

The Athenæum. No. 3701. DLz. 1899, 1220–21 af F. Detter). Flóres Saga ok Blankiflúr hrsg. von E. Kölbing. Halle. 1896. 8.0.

(Anm. ZfvglLg. XIII, 218-9 af W. Golther). Fredbäri, G. Grammatica elementare della lingua svedese. Sthm. 1897. 8:0.

8:0. (Anm. Litbl. 1898, 407-10 af J. Vising). Från filologiska föreningen i Lund. Lund. 1897. 8:0. (Anm. Litbl.

1899, 194-5 af B. Kahle. AfdA. XXV, 199 af A. Heusler.

The Athenæum. Nr. 3698). Geffroy, A. L'Islande avant le Christianisme. Paris. 1897. 8:0.

(Anm. La Cultura. N. S. XVII. Nr. 10 af C. Calisse. Revue

des questions historiques. LXIII, 292). Gering, H. Glossar zu den liedern der Edda. 2. aufi. Paderborn.

1896. 8:0. (Anm. AfdA. XXV, 91 af F. N.). Gíslason, K. Efterladte skrifter. 2. bd. Kbh. 1897. 8:0. (Anm.

ZfdPh. XXXI, 407–10. Litbl. 1899, 233—7 af B. Kahle.
Cbl. 1898, 1692 af [E. Mo]gk. - DLz. 1898, 1196 af A. Heusler.

Atheneum. No. 3701, s. 451. - Revue critique, 1899, I, 257 af L. P[ineau]).

Gudmundsson, V. Privatboligen på Island. Kbh. 1889. 8:0. (Anm.

Revue historique. LXIX, 393--94 af E. Beauvois). . Gödel, V. Fornnorsk-islänsk litteratur i Sverige. Sthm. 1898. 8:0.

(Anm. HTsv. XVIII. Ö. och gr. 67–9 af G. Storm). Hauksbók. Udg. af det nord. Oldskriftselskab. Kbh. 1894–96. 8:0.

(Anm. AfdA. XXV, 92-4 af 0. Jiriczek). Hildebrand, E. Svenska statsförfattningens historiska utveckling. Sthm. 1896. 8:0. (Anm. FT. 1898.

(Anm. FT. 1898. II, 386-90 af C. v. Bonsdorff). Holberg, L. Konge og Danehof. 1. Bd. Kbh. 1895. 8:0. (Anm.

Tidsskr. f. Retsv. XII, 70–75 af E. Hertzberg). Jakobsen, J. Det norrøne sprog på Shetland. Kbh. 1897. 8:0. (Anm. Zfd Ph. XXXI, 402–7 af 0. L. Jiriczek. --The Atheneum.

. No. 3698). The dialect and place names of Shetland. Lerwick. 1897. 8:0.

(Anm. ZfdPh. XXXI, 402–7 af 0. L. Jiriczek). Jiriczek, 0. L. Deutsche Heldensagen. 1. Bd. Strassburg. 1898 3:

1897). 8:0. (Anm. Museum. VI, 328–30 af R. C. Boer). Johansson, J. Bidrag till Karlskoga Krönika. (Ur "Noraskogs Ar

chiv”). Sthm. 1895. 8:0. (Anm. HTsv. XIX. Ö. och gr. 37

-39 af G. Djurklou). Jungfru Marie Örtagård. Utg. af R. Gcete. Sthm. 1895. 8:0. (Anm.

Revue historique. LXIX, 170 af E. Beauvois). Kahle, B. Altisländisches elementarbuch. Heidelberg. 1896. 8:0.

(Anm. AfdA. XXV, 143-7 af F. Wrede). Karsten, T. E. Beiträge zur Geschichte der e-Verba im Altgerma

nischen. Hfrs. 1897. 8:0. (Anm. Litbl. 1898, 406—7 af G.

Ehrismann). Kock, A. Om språkets förändring. Gbg. 1896. 8:0. (Anm. Journal

of Germanic Philol. II, 273–76 af G. T. Karsten. Revue cri

tique. 1899. I, 257 af L. P.). Lagus, G. Ur Wiborgs historia, H. 1-2. Viborg. 1893–95. 8:0.

(Anm. HTsv. XIX, 42—3 af T. S. D.). Landtmansson, J. S. Träldomens sista skede i Sverige. Uppsala,

1897. 8:0. (Anm. Tidskr. f. Retsv. XII, 67 af E. Hertzberg. –

FT. 1898. II, 491 af -nr-).
Lindgren, J. V. Dansk och norsk grammatik. Sthm. 1894.

. 8:0. (Anm. Pedagog, tidskr. XXXIV, 537–8 af N. Beckman). Lönborg, S. Adam af Bremen. Uppsala. 1897. 8:0. (Anm. PMLB.

XLV, 87–88 af S. Ruge. Cbl. 1899, 718 af A. L. Hist.

Zeitschr. 83. Bd. 335 af D. Schäfer). Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes hi

storia. I-II. Sthm. 1890–97. 8:0. (Anm. Hist. Zeistschr. 83.

Bd. 338-42 af D. Schäfer).
Maurer, K. Zwei Rechtsfälle in der Eigla. München. 1895. 4:0.

Zwei Rechtsfälle aus der Eyrbyggja. München. 1896. 4:0. (Anm.
Tidsskr. f. Retsv. XII, 67-8 af E. Hertzberg).

-rn

Mejborg, R. Danske bøndergaarde i det 16., 17. og 18. aarhundrede.

I. Kbh. 1897. 4:0. (Anm. AfdA. XXV, 243-7 af R. Henning). Meitzen, A. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ost

germanen. Bd. 1-3. Berlin. 1895. 8:0. (Anm. AfdA. XXV,

225-43 af R. Henning). Moltesen, L. J. De avignonske pavers forhold til Danmark. Kbh.

1896. 8:0. (Anm. Hist. Zeitschrift. 83. Bd. 335–6 af D. Schäfer). Müller, S. Nye Stenaldersformer. (Årb. 1896, 303-419). (Anm. Ar

chiv für Anthropologie. XXVI. 226-7 af J. Mestorf). Necrgaard, C. Dépôts d'objets de l'âge du bronze. 1897. (Anm.

Revue mensuelle de l'École d'Anthropologie de Paris. 1898, No. 1). Noreen, Ad, Abriss der urgermanischen lautlehre. Strassburg. 1894.

8:0. (Anm. AfdA. XXV, 113–23 af H. Möller). - Spridda studier. Sthm. 1895. 8:0. (Anm. Museum. VII, 494-51

af B. Symons. – AfdA. XXV, 201 af A. Heusler).
Svenska etymologier. Upsala. 1897. 8:0. (Anm. Litbl. 1899,
195-6 af B. Kahle.

AfdA. XXV, 200 af O. Heusler. DLz. 1899, 1592 af F. Detter). Poestion, J. C. Isländische Dichter der Neuzeit. Leipzig. 1897. 8:0.

(Anm. Blätter für litterarische Unterhaltung. 1898, 721-25 af

E. Mogk). Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. 1. Bd., 2. Bd.

H. 1. Kbh. 1894–96. 8:0. (Anm. Zeitschrift der Savigny-Stiftung. XIX. Germ. Abth. 161-5 af M. Pappenheim. – Revue des questions historiques. LXIII, 643—4 af E. Beauvois. Hist.

Vierteljahrsschr. II, 561 af E. R. Daenell). Rygh, K. Trøndelagen i forhistorisk tid. 1897. 4:0. (Anm. Archiv

für Anthropologie. XXVI, 233-234 af J. Mestorf). Sach, A. Das Herzogthum Schleswig in seiner ethnographischen und

nationalen Entwickelung. 1. Abth. Halle. 1896. 8:0. (Anm.

Cbl. 1899, 1093–5 af A. L.). Sander, Fr. Das Nibelungenlied. Sthm. 1895. 8:0. (Anm. Revue

de l'Histoire des Religions. XXXVII, 253–260 af L. Knappert). Schönbach, A. E. Über die Sage von Biterolf und Dietleip. Wien.

1897. 8:0. (Anm. AfdA. XXIV, 363–69 af 0. L. Jiriczek. -

DLz. 1898, 553 af S. Singer). Seesselberg, Fy. Die frühmittelalterliche Kunst der germanischen Völker.

Berlin. 1897. 4:0. (Anm. Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen. 1898. H. 3 af Rosz. Centralblatt für Bauverwaltung. 1898. Nr. 30–31 af Rüdell, jvf. smst. Nr. 46–48. Tids

skrift for Kunstindustri. 1898, 58-68 af P. Johansen). Sjögren, W. Bidrag till en undersökning af kontraktsbrotten enligt

Sveriges medeltidslagar. Upsala. 1896. 8:0. (Anm. Tidsskr. f.

Retsvid. XI, 287-291 af 1. S. Landtmanson). Sproglig-historiske Studier tilegnede Prof. C. R. Unger. Krnia 1896. Sønderjydske årbøger. Flensborg. 1889-1895 og 1897. 8:0. (Anm.

8:0. (Anm. Litbl. 1899, 231-3 af O. Brenner.

NT. 1898, 233–40 af J. Ottosen).
Tamm, Fr. Etymologisk svensk ordbok. H. 4. Sthm.

Sthm. 1896. 8:7.
(Anm. AfdA. XXV, 92 af F. Holthausen).
Om avledningsändelser hos svenska substantiv. Upsala. 1897. 8:0.
(Anm. Litbl. 1899, 197 af B. Kahle. AfdA, XXV, 201 af A.

Heusler, DLz. 1899, 1593 af F. Detter). The Saga of king Olaf Tryggvason transl. by J. Sephton. London.

1895. 8:0. (Anm. AfdA. XXV, 94—5 af 0. Jiriczek). The tale of Thrond of Gate. Transl. by F. York Powell. London.

1896. 8:0. (Anm. AfdA. XXV, 94-5 af 0. Jiriczek). Torsvisen i sin norske form udg. af S. Bugge og M. Moe. 1897. 4:0.

(Anm. Dania. V, 104-109 af A. Olrik). Vedel, E. Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder. Kbh. 1897. 4:0.

(Anm. Archiv für Anthropologie. XXVI, 228-230 af J. Mestorf). Wimmer, L. F. A. Om undersøgelsen og tolkningen af vore runemindes

mærker. Kbh. 1895. 4:0. (Anm. IFAnz. X, 59-62 af B. Kahle). Vodskov, H. S. Sjæledyrkelse og Naturdyrkelse. Kbh. 1897. 8:0.

(Anm. Revue de l'Histoire des Religions. XXXVIII, 186–194 af

N. Söderblom. - IFAnz. X, 7-16 af E. Hardy). Vogt, L. J. Dublin som norsk by. Krnia 1896. 8:0. (Anm. The

English Hist. Review. XIII, 814). Wrangel, E. Sveriges litterära förbindelser med Holland. Lund.

1897. 4:0. (Anm. De Nederlandsche Spectator. 1898, 179-181 af

A. Telting). Wulff, F. Om översättning av stråfiska diktvärk. Lund. 1897. 4:0.

Om värsbildning. Lund. 1896. 8:0. (Anm. TfF. 3. R. VII,

37 af E. Gigas). Zupitza, E. Die germanischen gutturale. Berlin. 1896. 8:0. (Anm.

AfdA. XXV, 123-7 af F. N. Finck). Zwei Isländer-Geschichten, hrsg. von A. Heusler. Berlin. 1897. 8:0.

(Anm. DLz. 1899, 1064—66 af W. Ranisch).

35 s.

Skuttungemålets akcentuering av K. P. Leffler (Sthlm 1898.

8:0. Sv. landsm. XVIII. 2).

Ovannämda arbete utgör en led i de pågående undersökningarna av Upplands folkmål ock torde ha hälsats med tillfredsställelse av dem, som anse, att ännu något kan göras för svensk ljudbestämning även på annat sätt än genom mikroskopisk undersökning av fonografrullar ock andra fysiska procedurer. Genom att förf. behandlar den exspiratoriska ock musikaliska akcenten i ett svenskt mål, rör han sig inom ett intressant område, vars största del ännu är okänd mark för språkvetenskapen. Förf. skall, om jag ej misstager mig, i ett annat arbete, som väl nu är färdigtryckt, behandla akcentueringen i en annan trakt av Uppland; vad

ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI XVI, NT FÖLJD XII.

« AnteriorContinuar »