Franciscan Institute Publications: Philosophy series, Tema 9

Portada
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 5 - Et, ne fiat contentio de nomine univocationis, univocum conceptum dico, qui ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem, affirmando et negando ipsum de eodem; sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia aequivocationis concludantur inter se uniri ». Ordin., I, d.
Página 86 - Sed quia de Deo scire non possumus quid sit sed quid non sit, non possumus considerare de Deo quomodo sit sed potius quomodo non sit Primo ergo considerandum est quomodo non sit, secundo quomodo a nobis cognoscatur, tertio quomodo nominetur.
Página 153 - Sed distinguuntur per istum modum: quia notitia intuitiva rei est talis notitia virtute cuius potest sciri utrum res sit vel non, ita quod si res sit, statim intellectus iudicat cam esse et evidenter cognoscit earn esse, nisi forte impediatur propter imperfectionem illius notitiae.
Página 28 - Inter istos autem terminos aliquae differentiae reperiuntur. Una est quod conceptus sive passio animae naturaliter significat quidquid significat ; terminus autem prolatus vel scriptus nihil significat nisi secundum voluntariam institutionem.
Página 20 - Sciendum tamen quod notitia abstractiva potest accipi dupliciter: uno modo quia est respectu alicuius abstraen a multis singularibus; et sic cognitio abstractiva non est aliud quam cognitio alicuius universalis abstrahibilis a multis, de quo dicetur post.
Página 101 - Essentia potest esse sub opposite esse, igitur essentia differt ab esse', non valent. Sicut nee talia valent : 'Essentia potest non esse essentia, et potest esse essentia, igitur essentia differt ab essentia' ; 'Essentia potest esse sub opposito essentiae, igitur essentia differt ab essentia'.
Página 31 - Dico autem voces esse signa subordinata conceptibus seu intentionibus animae, non quia proprie accipiendo hoc vocabulum 'signa...
Página 82 - Tertio accipitur univocum pro conceptu communi multis non habentibus aliquam similitudinem quantum ad substantialia nec quantum ad accidentalia. Isto modo quilibet conceptus conveniens Deo et creaturae est eis univocus, quia in Deo et creatura nihil penitus nec intrinsecum née extrinsecum sunt ejusdem rationis ». (/// S., q.
Página 161 - ... sunt plures perfectiones attributales. sed tantum est ibi una perfectio indistincta re et ratione. quae proprie et de virtute serm'onis non debet dici esse in deo vel in divina essentia, sed est omnibus modis ipsa divina essentia.
Página 17 - Similiter : Notitia intuitiva est talis, quod quando aliquae res cognoscuntur, quarum una inhaeret alteri, vel una distat loco ab altera, vel alio modo se habet ad alteram, statim virtute illius notitiae incomplexae illarum rerum scitur, si res inhaeret vel non inhaeret, si distat vel non distat, et sic de aliis veritatibus contingentibus, nisi illa notitia sit nimis remissa vel sit aliquod aliud impedimentum.

Información bibliográfica