Imágenes de páginas
PDF
EPUB

inops caloris natura deforme corporis ani- cus, ita ipsum cognoscendorum mirabilium, mique frigus incusserit. Nec liberos ab eo quæcunque vel experimento deprehensa, diversos existere, quem suæ generationis vel rumore vulgata fuerant, præcordialis auctorem habuerint, quod ab ipso commune stimulabat aviditas. Cumq; esset externa nascendi principium traxerint. Ita se ac atq; inusitata visendi cupidus, experiendam filios unius hominis loco censendos esse, præ cæteris duxit Geruthi cujusdam sedium quibus veluti unum corpus a naturâ tribue acceptam a Thylensibus famam. Increditum videatur. Cujus convicii rubore per- bilia enim ab eis super opum inibi congesmotus Haldanus, provocationi parere cæpit, tarum magnitudine jactabantur, sed iter tam contumeliosum cælibatûs exprobratio- omni refertum periculo ac penè mortalibus nem egregiis virtutis operibus pensaturus. invium ferebatur. Ambitorem' namque terCumque per opacam forte nemoris indagi- rarum oceanum navigandum, solem postponem graderetur, hærentem obiter quercum nendum ac sidera, sub Chao peregrinandum, humo radicitus eruit, solisq; spoliatam ramis ac demum in loca lucis expertia, jugibusq; in solidam clavæ speciem transformavit. tenebris obnoxia transeundum, expertorum Que gestamine fretus, tali carmen brevitate assertione constabat. Sed in juvenili anicompegit:

mo circumstantis periculi metum non tam

prædæ quam gloriæ cupido calcabat, mulEn rude quod gerimus obnixo vertice pon- tum sibi claritatis accessurum sperante, si dus,

rem admodum intentatam auderet. Tre. Vulnera verticibus exitiumq; feret.

centis idem cum Rege votum nuncupantiSed neque frondosi gestamen roboris ullum

bus, auctorem famæ Thorkillum itineris Omine Gotenses horridiore premet.

ducem assumi placuit, utpote locorum gnaArdua comminuet nodosi robora colli,

rum, peritumq; adeundæ regionis ejus. Is Et cava sylvestri tempora mole teret.

officio non recusato, adversum inusitatam Clava quidem sævum patriæ domitura furo

navigandi maris sævitiam firmiore struc

turæ genere, nodisq; crebrioribus, ac conNulla magis Suetis exitialis erit.

sertioribus clavis præparanda jubet navigia Ossa domans, lacerosq; virûm libranda per solidari; eademq; magnis repleri commea

tibus, ac bovinis superne tergoribus claudi, Impia prærupto stipite terga premet; Cognatos pressura lares, fusura cruorem

quæ intrinseca navium spatia ab incursen

tium undarum aspergine tuerentur. Inde Civis, et in patriam perniciosa lues.

tribus duntaxat liburnis navigatio tenditur, His dictis Syvaldum cum septem filiis at- unaquâque centenos capiente delectos. tentatum acerrimas eorum vires eximiâ cla- At ubi in Halogiam ventum, secundis væ mole frustratus, exitio tradidit.-Saxo flatibus destituti, variâ pelagi jactatione, G. lib. 7.

dubiis navigationis casibus agebantur. Tandem per summam alimentorum inopiam

etiam pane defecti, exiguæ pultis usu traxVoyage of Thorkill.

ere famem. Interjectis diebus eminus perHuic (Snioni) succedit Biørn; itemq; strepentem procellæ fragorem, perinde ac post ipsum Haraldus rerum assequitur sum- scopulos inundantis exaudiunt. Igitur inmam. Cujus filio Gdrmoni inter priscos | tellectâ telluris viciniâ, agilitatis eximiæ Danorum duces non infimæ laudis locum juvenis, speculandæ rei gratia cacumen mali rerum strenuè gestarum titulus tribuit. Hic conscendere jussus, prærupti sitûs insulam enim novum audaciæ genus complexus, hæreditarium fortitudinis spiritum scrutandæ

| After quoting Dionysius Afer, STEPH. STE.

PHANICS adds, " Hinc etiam Oceanus Eddicè di. rerum naturæ vestigiis quam armis exco

citur Annulus, vel Zoua regionum et insularum.” lere maluit: utq; alios Regum ardor belli- Not. in loc. p. 183.--J. W. W.

rem,

artus

in conspectu esse denunciat. Læti omnes viderit. Crepusculo appetente, inusitatæ regionem, quæ ab eo significabatur, avidis magnitudinis vir nominatim salutatis nauinsequuntur luminibus, attentè promissi lit- ticis intervenit. Stupentibus cunctis, Thortoris præsidium exspectantes. Cujus tan- killus adventum ejus alacriter excipiendum dem aditum nacti, in editiorem soli partem, admonuit, Guthmundum hunc esse docens per obstantes clivos, prælatis callibus eni- Geruthi fratrem, cunctorum illic applicantuntur. Tunc Thorkillus ex armentis, quæ tium piissimum inter pericula protectorem. in maritimis frequentia discurrebant, supra Percontantiq; quid ita cæteri silentium coquod semel leniendæ fami sufficeret, negat lerent, refert rudes admodum linguæ ejus esse tollendum: futurum enim, si secus ignoti pudere sermonis. Tum Guthmundus agerent, ut a diis loci præsidibus discedendi hospitio invitatos curriculis excipit. Propotentiâ privarentur. At nautæ magis pro- cedentibus amnis aureo ponte permeabilis rogandæ satietatis, quam servandi imperii cernitur. Cujus transeundi cupidos a procupidiores, incitamento gulæ salutis consi- posito revocavit, docens eo alveo humana lium subjecerunt, exhausta navium gremia à monstrosis rerum secrevisse naturam, nec cæsorum gregum corporibus onerantes. Qui mortalibus ultra fas esse vestigiis. Subinde ideo captu perfaciles extitere, quod ad in- ad ipsa ductoris penetralia pervenitur. Ilic usitatos virorum aspectus firmato pavore Thorkillus seductis sociis hortari cæpit, ut mirabundi convenerant. Nocte insequenti inter tentamentorum genera, quæ varius obmonstra littori involantia, ac toto concre- tulisset eventus, industrios viros agerent, pantia nemore, conclusas obsedere puppes. atq; a peregrinis sibi dapibus temperantes, Quorum unum cæteris grandius, ingenti propriis corpora sustentanda curarent, disfuste armatum, profundum passibus eme- cretasq; ab indigenis sedes peterent, eorum tiebatur. Idem proprius admotum vocife- neminem discubitu contingendo. Fore enim rari cæpit, non ante enavigaturos, quam illius escæ participibus inter horridos monfusi gregis injuriam expiando, viris pro na- strorum greges, amissâ cunctorum memoriâ, vium numero traditis, divini pecoris damna sordidâ semper communione degendum. Nec pensassent. Cujus minis obsecutus Thor- minus ministris eorum ac poculis abstinenkillus, ut universorum incolumitatem pau- dum edocuit. Duodecim filii Guthmundi corum discrimine tueretur, tres sorte deno- egregiâ indole. Totidemq; filiæ præclui? tatos exhibuit.

formâ circumsteterant mensas. Qui cum Quo facto, optato vento excepti in ul- Regem a suis duntaxat illata delibare conteriorem Biarmiam navigant. Regio est spiceret, beneficii repulsam objiciens, injuperpetui frigoris capax, præaltisque offusa riosam hospiti querebatur. Nec Thorkillo nivibus, ne vim quidem fervoris persentiscat competens facti excusatio defuit. Quippe æstivi, inviorum abundans nemorum, fru- insolito cibo utentes plerumq; graviter afgum haud ferax, inusitatisq; alibi bestiis fici solere commemorat, regemq; non tam frequens. Crebri in ea fluvii ob insitas alieni obsequii ingratum, quam propriæ sosalveis cautes stridulo spumantiq; volumine pitatis studiosum, consueto more corpus perferuntur. Illic Thorkillus subductis na- curantem domesticis cænam obsoniis invibus tendi in littore jubet; eo loci perven- struxisse. Igitur haudquaquam contemptui tum astruens, unde brevis ad Geruthum imputari debere, quod fugiendæ pestis salutransitus foret. Prohibuit etiam ullum cum tari gereretur affectu. Videns antem Guthsupervenientibus miscere sermonem, affir- mundus apparatus sui fraudem hospitum mans monstra nullo magis nocendi vim, frugalitate delusam, cum abstinentiam hequam advenarum verbis parum comiter edi. betare non posset, pudicitiam labefactare tis sumere. Ideoq; socios silentio tutiöres esistere, se vero solum tuto profari posse,

1 MARTIANUS Capella, lib. i. de Nupt. Phil.

is quoted by Stephanus Stephanius for the word. qui prius gentis ejus mores habitumque per- Cf. Not. p. 184, ut supra.-J. W. W.

constituit; omnibus ingenii nervis ad de- saxeum, cui Geruthum fama erat pro regiâ bilitandam eorum temperantiam inhians. assuevisse, reperiunt. Cujus arctam horRegi enim filiæ matrimonium offerens, cæ- rendamq; crepidinem invisere statuentes, teris quascunq; e famulitio peterent potien- repressis gradibus in ipso paventes aditu das esse promittit. Plerisq; rem approban- constiterunt. Tunc Thorkillus hærentes tibus, Thorkillus hunc quoque illecebrarum animo circumspiciens, cunctationem introilapsum, sicut et cæteros, salubri monitu tus virili adhortatione discussit: monens præcurrit, industriam suam inter cautum temperaturos sibi, ne ullam ineundæ ædis hospitem ac lætum convivam egregiâ mode- suppellectilem, tametsi possessu jucunda, ratione partitus. Quatuor e Danis oblatum aut oculis grata videretur, attingerent, aniamplexi, saluti libidinem prætulerunt. Quod mosq; tam ab omni avaritiâ adversos, quam contagium lymphatos inopesq; mentis ef- a metu remotos haberent; neque vel captu fectos pristinâ rerum memoriâ spoliavit. suavia concupiscerent, vel spectatu borrida Quippe post id factum parum animo con- formidarent, quanquam in summâ utriusq; stitisse traduntur. Qui si mores suos intra rei forent copiâ versaturi. Fore enim ut debitos temperantiæ fines continuissent, avidæ capiendi manus subitâ nexus pertiHerculcos æquassent titulos, giganteam ani- naciâ à re tactâ divelli nequirent, et quasi mo fortitudinem superassent, perenniterq; inextricabili cum illâ vinculo nodarentur. patriæ mirificarum rerum insignes extitis- Cæterum compositè quaternos ingredi jusent auctores. Adhuc Guthmundus propo

bet.

Quorum Broderus et Buchi primi siti pertinaciâ dolum intendere perseverans, aditum tantant. Hos cum rege Thorkillus collaudatis horti sui deliciis, eo Regem per- insequitur. Cæteri deinde compositis gracipiendorum fructuum gratiâ perducere la- diuntur ordinibus. Ædes deintus obsoleta borabat, blandimentis nisus, illecebrisq; per totum, ac vi teterrimi vaporis offusa, gulæ, cautelæ constantiam elidere cupiens. cunctorum, quibus oculus aut mens offendi Adversum quas insidias Rex Thorkillo, ut poterat, uberrima cernebatur. Postes lonprius, auctore firmatus, simulatæ humanita- gævâ fuligine illiti, obductus illuvie paries, tis obsequium sprevit, utendi excusationem compactum è spiculis tectum, instratum coa maturandi itineris negotio mutuatus. Cu- | lubris pavimentum atq; omni sordium gejus prudentiæ Guthmundus suam in omni- nere respersum, inusitato advenas spectaculo bus cessisse considerans, spe peragendæ terruerunt. Super omnia perpetui fætoris fraudis abjectâ cunctos in ulteriorem flumi- asperitas tristes lacessebat olfactus. Exannis ripam transvectos iter exequi passus est. guia quoque monstrorum simulacra ferreas

Progressi atrum incultumq; oppidum va- oneraverant sedes; denique consessuum loca poranti maxime nubi simile, haud procul plumbeæ crates secreverant; liminibus horabesse prospectant. Pali propugnaculis in- rendæ janitorum excubiæ præerant. Quotersiti desecta virorum capita præferebant. rum alii consertis fustibus obstrepentes, alii Eximiæ ferocitatis canes tuentes aditum præ mutuâ caprigeni tergoris agitatione deforforibus excubare conspecti. Quibus Thor- mem edidere lusum. Hic secundo Thorkil. killus cornu abdomine illitum collamben- lus avaras temerè manus ad illicita tendi dum objiciens, incitatissimam rabiem par- prohibens, iterare monitum cæpit. Procevulâ mitigavit impensa. Supernè portarum dentes per fractam scopuli partem, nec prointroitus patuit. Quem scalis æquantes, cul in editiore quodam suggestu senem perarduo potiuntur ingressu. Atræ deintus tuso corpore discissæ rupis plagæ adversum informesq; larvæ conferserant urbem. Qua- residere conspiciunt. Præterea fæminas rum perstrepentes imagines aspicere horri- tres corporeis oneratas strumis ac veluti dius an audire fuerit, nescias; foda omnia, dorsi firmitate defectas, junctos occupasse putidumq; cænum adeuntium nares intole- discubitus. Cupientes cognoscere socios, rabili halitu fatigabat. Deinde conclave | Thorkillus qui probè rerum causas noverat,

[blocks in formation]

docet Thor divum gigantea quondam inso- | solitus, ne proprios quidem appetitus cohilentiâ lacessitum per obluctantis Geruthi bere sustinuit. Amiculo enim manum insepræcordia torridam egisse chalybem, eâ- rens, cæteris consentaneum rapinæ ausum demq; ulterius lapsâ, convulsi montis latera temerario porrexit exemplo. Quo facto, pertudisse; fæminas vero vi fulminum tac- penetralia ab imis concussa sedibus, inopitas infracti corporis damno ejusdem numinis natæ fluctuationis modo trepidare cæperunt. attentati pænas pependisse firmabat. Inde Subinde a fæminis conclamatum, æquo diudigressi dolia septem zonis aureis circumli- tius infandos tolerari prædones. Igitur qui gata panduntur, quibus pensiles ex argento prius semineces, expertiaq; vitæ simulacra circuli crebros inseruerant nexus. Juxta putabantur, perinde ac fæminarum vocibus quæ inusitatæ belluæ dens extremitates auro obsecuti, e suis repente sedibus dissultanpræditus reperitur. Huic adjacebat ingens tes, vehementi incursu advenas appetebant. bubali cornu, exquisito gemmarum fulgore Cætera raucos extulêre mugitus. Tum Brooperosius cultum, nec cælaturæ artificio va- derus et Buchi ad olim nota sibi studia recuum. Juxta quod eximii ponderis armilla currentes, incursantes se Lamias adactis patebat. Cujus immodicâ quidem cupiditate undiq; spiculis incessebant, arcuumq; ac succensus avaras auro manus applicuit, ig- fundarum tormentis agmen obtrivere monnarus excellentis metalli splendore extre- strorum. Nec alia vis repellendis efficacior mam occultari perniciem, nitentiq; prædæ fuit. Viginti solos ex omni comitatu regio fatalem subesse pestem. Alter quoq; parum sagittariæ artis interventus servavit. Cæteri cohibendæ avaritiæ potens, instabiles ad cor- laniatui fuêre monstris. Regressos ad amnu manus porrexit. Tertius priorum fidu- nem superstites Guthmundus navigio traciam æmulatus, nec satis digitis temperans, jicit, exceptosq; domi cum diu ac multum osse' humeros onerare sustinuit. Quæ qui- exoratos retentare non posset, ad ultimum dem præda uti visu jucunda, ita usu proba- donatos abire permisit. Hic Buchi parum bilis extitit. Illices enim formas subjecta diligens sui custos, laxatis continentiæ neroculis species exhibebat. Armilla si quidem vis, virtute quâ hactenus fruebatur abjectâ, anguem

induens venenato dentium acumine unam e filiabus ejus irrevocabili amore comeum a quo gerebatur, appetiit. Cornu in plexus, exitii sui connubium impetravit, draconem extractum, sui spiritum latoris moxq; repentino verticis circuitu actus, priseripuit. Os ensem fabricans, aciem præcor- tinum memoriæ habitum perdidit. Ita egrediis gestantis immersit. Cæteri sociæ cladis gius ille tot monstrorum domitor, tot perifortunam veriti, insontes nocentium exem- culorum subactor, unius virginis facibus plo perituros putabant, ne innocentiæ qui- superatus, peregrinatum à continentia anidem incolumitatem tribuendam sperantes. mum miserabili jugo voluptatis inseruit. Alterius deinde tabernaculi posticâ angus- Qui cum abiturum regem honestatis causâ tiorem indicante secessum, quoddam uberi- prosequeretur, vadum curriculo transiturus, oris thesauri secretarium aperitur: in quo altius desidentibus rotis, vi vorticum impliarma humanorum corporum habitu grandi- catus, absumitur. Rex amici casum gemitu ora panduntur. Inter quæ regium paluda- prosecutus, maturatâ navigatione discessit. mentum cultiori conjunctum pileo, ac miri- Quâ primum prosperâ usus, deinde adversâ fici operis cingulum visebantur. Quorum quassatus, periclitatis inediâ sociis, paucisq; Thorkillus admiratione captus, cupiditate adhuc superstitibus religionem animo intufrenos excussit, propositam animo tempe- lit, atq; ad vota superis nuncupanda confurantiam exuens; totiesq; alios informare git, extremæ necessitatis præsidium in deo

rum ope consistere judicans. Deniq; aliis 1 “ Osse i. e. dente, cujus mox mentio facta,

varias deorum potentias exorantibus, ac diSynecdoche generis pro specie." STEPH. Ste

versæ numinum majestati rem divinam fieri PHANIUS in loc. p. 184.-J. W. W.

oportere censentibus, ipse Ugarthilocum

cutus est.

votis pariter ac propitiamentis aggressus, satietate traxerunt. Primum enim paulaprosperam exoptati sideris temperiem asse- tim stomachis inusitato partus edulio lan

guor irrepsit, deinde latius manante con“ Domum veniens cum tot maria se tot- | tagio, vitalia morbus appetiit. Sicq; anceps que labores emensum animadverteret, fes- utriusq; intemperantiæ malum ut mediam sum ærumnis spiritum à negotiis procul gravem, ita gulam quoq; suspectam effehabendum ratus, petito ex Suetio matrimo- cerat, cum nec vesci tutum, nec abstinere nio, superioris studii habitum otii medita- commodum nosceretur. Igitur omnem satione mutavit. Vitâ quoque per summum lutis spem abjicientibus (ut nervum tunc securitatis usum exactâ ad ultimum pæne facilius rumpi solitum est, cum arctius tenætatis suæ finem provectus, quum proba- ditur) patrocinium inopinatæ commoditates bilibus quorundam argumentis animos im- affulsit. Subito enim ignis haud procul mortales esse compertum haberet, quasnam emicare conspectus, exhaustis trahendæ vitæ sedes esset exuto membris spiritu petiturus, fiduciam ingeneravit. Quem Thorkillus tanaut quid præmii propensa numinum vene- quam divinitus datum remedium colligere ratio mereretur, cogitatione secum variâ statuens, quo sibi certiorem ad socios redidisquirebat.

tum strueret, cacumen mali infixæ gemmæ " Hæc volventem subeunt quidam parum fulgore signavit. Littore deinde potitus benigni in Thorkillum animi, docentes di- subjicit oculis angusti aditus, arctarumq; vino opus esse consultu, tantæq; rei certi- faucium specum. Quem, comitibus foris prætudinem humano altiorem ingenio, nec mor- stolari jussis, ingressus, duos eximiæ grantalibus cognito facilem, cælestibus expeten- ditatis aquilos. conspicatur corneis naribus dam oraculis. Quamobrem propitiandum contracta, quæ fors obtulerat, igni nutriesse Ugarthilocum, neminemq; id Thorkillo menta præstantes. Cæterum deformis inaptius executurum. Fuêre quoque qui eun- troitus, obsoleti postes, ater situ paries, dem insidiarum reum, ac regü capitis hostem sordidum tectum, frequens anguibus pavideferrent, qui cum ultimo se periculo des- mentum, non oculum magis quam animum tinari videret, criminationis auctores pro- offendebant. Tum gigantum alter salutafectionis comites expetivit. Tum qui in- tum eum rem conatu præarduam orsum esse sontem notaverant, periculum alieno capiti dicebat, inusitati numinis adeundi cupiditate præparatum in seipsos recidisse cernentes, flagrantem, atq; extramundani climatis cogconsultum revocare tentabant, sed frustra nitionem investigabili scrutatione complexregias aures implentes, etiam pavoris incre- A se autem propositi itineris semitas piti, Thorkillo duce navigare coguntur. Ita cogniturum, si tres veridicas sententias toexcogitatis in alterum malis auctorem ple- tidem proverbiis comprehensas expromeret. rumq; adigi necesse est. Qui cum se in- Tum Thorkillus : non mehercule incompevitabili discriminis necessitate districtos tiorem naribus familiam pervidisse commeanimadverterent, navigium taurinis obstruc- mini. Sed neque locum, quo minus libenter tum coriis, provisis abunde commeatibus degerem, attigi. Item; illum mihi pedem impleverunt.

potiorem statuo, qui prior exitum capessere " Quo evecti eo pervenere loci, ubi regio quiverit. Gigas Thorkilli prudentiâ delecSolis inops, ignara siderum, nec diurni lu- tatus, proverbiorum veritate laudatâ, docet, minis capax, perpetuæ noctis specie cali- ad inops graminis solum, altisq; obfusum gabat. Cumq; diu sub inusitata cæli facie navigassent, tandem incidente lignorum inopia, foculi nutrimentis defecti, nec suppe

' i. e. dark, swarthy. Aquilum, uéXav. Gloss.

er Lucil. MARTINII Ler. in v. Plautus also tente decoctionis officinâ, crudis famem ob

uses the word, soniis propulerunt. Verum complures ves- “ Staturâ haud magnâ, corpore aquilo.” centium ultimam pestem ab indigestæ dapis

Pæn. v. ii. 152. J. W. W.

um.

« AnteriorContinuar »