Imágenes de páginas
PDF
EPUB

tenebris, imprimis esse migrandum. Ante taxat Thorkilli comitum, cæteris veneno conautem quam destinatus possit locus accipi, sumptis, navigium cum ductore conscendnavigationem quatriduo pertinaci remigio unt. Imminent efferi dæmones, et in subpertrahendam. Illic visendum fore Ugar- jectos venenata passim sputa conjiciunt. thilocum tetros horrendosq; specus sordidâ At nautæ prætentis coriorum umbraculis mansione complexum. Thorkillus magno- illapsum respuere virus. His cujusdam pere stupens, quod et longa et periculosa forte prospicere cupientis tactum veneno navigatio imperabatur, spe tamen dubiâ caput, perinde ac ferro recisum cervici expræsentem metum vincente, foculum expe- emptum est. Alius ocellos umbraculis extivit. Et gigas, si ignem, inquit, desideras, erens, sub eâdem vacuos luminum orbes necesse est alias tres sententias similibus retulit. Alius exertâ manu tegimen exproverbiis edas. Tum Thorkillus, consilio plicans, ejusdem tabis vi truncum ad se tametsi exilis id auctor ediderit, obsequen- brachium revocavit. Igitur cæteris propendum est. Item, eo temeritatis processi, ut siora sibi numina nequicquam deprecantisi regredi quivero, salutem meam nulli magis bus. Thorkillus Universitatis Deum votis quam pedibus debeam. Rursum, si impræ- aggressus eiq; cum precibus libamenta desentiarum recessu liberè fruerer, ulterius a fundens, mox prioris cæli usum ac perspicua reditu temperandum curarem.

rerum elementa prosperâ navigatione col“ Inde perlato ad socios igne, auræ in- legit. dulgentiam nactus, quarto die ad propositum Jamq; alium sibi orbem, atq; ipsum portum appulit, aggressusq; cum sociis ter- rerum humanarum aditum perspicere videram, apud quam continuæ noctis facies al- bantur. Tandem ad Germaniam Christiterni luminis vicissitudinem frustrabatur, anis tunc sacris initiatam appulsus, apud ægrè prospectum capientibus oculis, inusi- ejus populum divini cultûs rudimenta pertatæ molis scopulum conspicit. Cujus per- cepit. Ubi sociorum manu ob inusitatam lustrandi cupidus, a comitibus foris statio- aeris haustum propemodum consumptâ, dunem peragentibus, extusum silicibus ignem, obus tantum, quos sors ultima præterierat, opportunum contra dæmones tutamentum, comitatus, reditum ad patriam habuit. Vein aditu jussit accendi. Post hæc prælato rum illitus ore marcor ita habitum corporis, per

alios lumine, arctis cavernæ faucibus ac pristina formæ lineamenta confudit, ut corpus subjiciens inter crebros serpentum ne ab amicis quidem potuisset agnosci. At allapsus ferreorum undiq; sedilium frequen- ubi detersâ illuvie, notitiam sui visentibus tiam contemplatur. Inde placidior aquæ reddidit, eximiam Regi cognoscendæ legamoles, subjectoq; sabulo molliter influens, tionis aviditatem ingessit. Sed necdum conspectui observata est. Quâ transitâ, æmulorum obtrectatione supitâ, fuêre qui paulo devexiorem situ speluncam aggredi. Regem, cognitis, quæ Thorkillus afferret, tur. Ex quâ item atrum obscænumque con

subito decessurum astruerent. Auxit af. clave visentibus aperitur. Intra quod Ugar- firmationis fidem, ejusdem rei falsâ somnii thilocus manus pedesq; immensis catenarum prædictione suggesta credulitas. Igitur qui molibus oneratus aspicitur; cujus olentes noctu Thorkillum opprimerent, Regis impili tam magnitudine quam rigore corneas perio subornantur. Cujus ille rei utcunq; æquaverant hastas. Quorum unum Thor- indicium nactus, clam cunctis relicto cubili, killus adnitentibus sociis mento patientis magni ponderis lignum subjecit ; eoq; facexcussum, quo promptior fides suis habere- to, subornatis truncum cædentibus, regiæ tur operibus asservavit; statimq; tanta fæ- fraudis commentum elusit. Die postero toris vis ad circumstantes manavit, ut, nisi Regem corpus curantem aggressus, Ignosco, repressis amiculo naribus, respirare nequi- inquit, sævitiæ tuæ, erroriq; veniam tribuo, rent. Vixq; egressu potiti, ab involantibus qui prosperum legationis nuncium afferenti undiq; colubrisconspuuntur. Quinque dun- pænam pro gratiâ decrevisti. Itaq; te solum, pro quo caput tot ærumnis devovi, tot peri- et fulgore mirabiliter coruscantibus, quiq; culis contudi, quemq; operum meorum gra- totus veluti ardens incredibili splendore tissimum pensatorem speravi, acerrimum micabat, et jactis quoquo versus radiis, amvirtutis punitorem inveni, verum ultionis bientem aerem, luce nullis fere oculis tolepartibus prætermissis, interno animi tui rabili, latissimè complebat. Erat et in eo rubore (si tamen ullus ingratos pudor mirabile, quod terræ impatientissimus, si afficit) læsionis meæ vindice sum contentus. cooperiretur, suâ sponte, et vi facto impetu, Nec immeritò te omnem dæmonum rabiem, confestim evolabat in sublime ; contineri aut belluarum sævitiam superare conjecto, verò includive ullo loco angusto nullâ hoquod tot monstrorum insidiis erutus à tuis minum arte poterat, sed ampla liberaq; loca immunis esse non potui. Rex cuncta ex duntaxat amare videbatur. Summa in eo ipso cognoscere cupiens, fatisq; arduum puritas, eximius nitor, nullâ sorde aut labe obstare judicans, eventuum ordinem ex- coinquinatus ; figuræ species nulla ei certa, ponere jubet. Cumq; per cætera avidis sed inconstans et momento commutabilis ; referentem auribus excepisset, postremo re- cumq; esset aspectu longe pulcherrimus, censitam numinis sui mentionem sinistra contrectari tamen sese impune non patiebaopinione colligi passus non est. Exprobra- | tur, et diutius contra adnitentibus, aut obtam enim Ugarthiloci fæditatem exaudire stinatius cum eo agentibus, incommodum non sustinens, adeò indignitatis ejus vicem afferebat, quod multi, multis spectantibus, doluit, ut impatientem dictorum spiritum sunt experti. Si quid fortassis ex eo enixius inter ipsa narrantis recitamenta deponeret. conando detrahebatur (nam durus admoItaq; dum vani numinis cultum cupidè fovit, dum non erat) nihilo minor fiebat.”—Jacoubinam verus esset miseriarum carcer ag- BUS Augustus Tucanus, 1. 6. apud STEPH. novit. Crinis quoq; oliditas, quem Thor- STEPHAN. in loc. killus perinde atque operum suorum magnitudinem testaturum capillitio gigantis excerpserat, in circumstantes effusa com

Ugarthilocus. pluribus exitio fuit." — Saxo Grammaticus, “ UGARTHILOcı hujus mentionem quoque lib. 8.

facit Edda, quæ et omnia fere attribuit cuidam Achuthoro, seu Asathoro, quæ

Saxo noster de Torkillo hic commemorat. Sunt Inusitatæ belluæ dens.

autem nonnulli qui narrationem hanc, fa" FORTE vel ille dens elephanti fuit - bulæ tantum non affinem, exponunt de vel etiam Amphibii illius quod Rosmar itinere à Torkillo, jussu Gormonis regis, vulgo dicunt. Ejus etenim dentes in maximo suscepto vel in extremam Bjarmiam, cujus fuisse pretio, apud antiquos Septentrionis incolæ olim non idololatræ solum erant perincolas, ostendit Olaus Magnus, lib. 21, c. tinacissimi, sed et magi ac venefici malis 28, et Vir Cl. Johannes Isaciis Pontamis artibus ad fascinandos homines instructisin urbis Amstelodamensis Historiâ." simi ; unde etiam ab iis tot præstigiæ, qua-STEPH. STEPHANIUS.

rum meminit Saxo, Torkillo sociisq; objectæ fuerunt: vel etiam in aliam quandam in,

sulam longe dissitam, forte Islandiam vel Of the Carbuncle. See Ælian. de Animal. colebatur. Alii existimant latere sub hâc

Gronlandium, ubi tale Ugarthiloci Idolum 8. 21.

Mythologiâ veram historiam religionis pri“ Dum Rex Bononiæ esset, allatus est ad mum in has terras per Torkillum introeum ex India Orientali, ab homine incognito, ductæ ; quippe qui per varias regiones, sed, ut apparebat, moribus barbaro, lapis Ethnicismi tenebris densâq; caligine adhuc stupenda specie et naturâ ; videlicet lumine oppressas, longinquâ peregrinatione suscep

[ocr errors]

6

tâ, tandem in Germaniam, Christianis tunc tum adversarium affecturus, gladium circa sacris initiatam, ut ait Saxo, appulit, et scapulas ad spinam dorsi adigebat, costasq; apud ejus populum divini cultus rudimenta amplissimo per corporis longitudinem facto percepit. Quam mox domum reversus, in vulnere, utrinque a spinâ separabat ; quæ patriâ propagavit."-STEPH. STEPHANIUS. ad latera deductæ alas repræsentabant

Aquilinas. Hoc genus mortis vocabant

Aquilam in dorso alicujus delineare.' Descent of Hidingus.

Glossarium Islandicum MSS. ejusmodi vul" SIQUIDEM cænante eo (Hadingo) fæ

nus sive plagam testatur. In Jarlasagu

tunc Comes Einarus in dorso Halfdani mina cicutarum gerula, propter foculum humo caput extulisse conspecta, porrecto- Aquilinam excitavit plagam, ita ut gladium que sinu percunctari visa, quâ mundi parte dorso adigeret, omnesq; costas a spinâ setam recentia gramina brumali tempore fu- pararet, usq; ad lumbos, indeque pulmones issent exorta. Cujus cognoscendi cupidum extraxit.' In Drmsagu ‘Ormerus evagiRegem proprio obvolutum amiculo, refuga nato gladio in dorso Brusi Aquilinam insecum sub terras abduxit, credo Diis infer- flixit plagam, separatis a dorso costis, et nalibus ita destinantibus, ut in ea loca vivus pulmonibus exemptis." — STEP. STEPHAadduceretur, quæ morienti petenda fuerant.NIUs.? Primum igitur vapidæ cujusdam caliginis

Thus Halla was executed in revenge for nubilum penetrantes, perq; callem diuturnis the death of Regner Lothbrog. adesum meatibus incedentes, quosdam prætextatos, amictosq; ostro proceres conspi

Sat. Feb. 4, 1797. The first day of my cantur ; quibus præteritis loca demum

residence in London. aprica subeunt, quæ delata à fæminâ gramina protulerunt. Progressiq; præcipitis Bristol! I did not on thy well-known lapsus ac liventis aquæ fluvium diversi generis tela rapido volumine detorquentem, | Turn my last look without one natural pang: eundemq; ponte meabilem factum offendunt. My heart remembered all the peaceful years Quo pertransito, binas acies mutuis viribus Of childhood, and was sad. Me many cares concurrere contemplantur; quarum condi- Have changed! I may revisit thee again, tionem à fæminâ percunctate Hadingo ; ii But never with that eager glow of joy, sunt, inquit, qui ferro in necem acti cladis As when from Corston to my mother's arms suæ speciem continuo protestantur exemplo, I hastened with unmingled happiness, præsentique spectaculo præteritæ vitæ fa- Returning from first absence. Thy old cinus æmulantur. Prodeuntibus murus aditu transcensuq; difficilis obsistebat; quem Again may from the hill-top meet mine eye, fæmina nequicquam transilire conata, cum But I shall see them dimly through the tear. ne corrugati quidem corporis exilitate pro- There is a stranger in my father's house: ficeret, galli caput, quem secum forte defe. And where my evil fortunes found a home rebat, abruptum, ultra mænium supra jac- From the hard world, the gate has closed tavit, statimq; redivivus ales resumpti fidem

upon me; spiraculi claro testabatur accentu." — Saxo And the poor spaniel, that did love me, lies Grammaticus, l. 1.

Deep in the whelming waters.-Fare thee

well

towers

towers

[ocr errors]

Carving the Eagle,

The
passage

of Saxo Grammaticus, on which

this is a note, occurs in lib. ix. p. 177. Ed. Soræ. “ APUD Anglos, Danos, aliasq; nationes “ Dorsum plagâ aquilam figurante affici juBoreales, victor ignominiâ summâ debella- | bent, &c."-J. W. W.

tent

Oh pleasant place!" I had been well con

Doluyddelan Castle. To seek no other earthly home beside !"

“ Seated in a rocky valley, sprinkled over with stunted trees, and watered by the

Lleder. The boundaries are rude and barDivination by a Torrent, or Taghairm.

ren mountains; and among others, the great

bending mountain Scabod, often conspicu"A WILD species of magic was practised

ous from most distant places. The castle in the district of Trotterness (Skie), that is placed on a high rock, precipitous on was attended with a horrible solemnity. A

one side, and insulated : it consists of two family who pretended to oracular knowledge, practised these ceremonies. In this square towers, one forty feet by twenty

five, the other thirty-two by twenty. Each country is a vast cataract, whose waters, fall- had formerly three floors. The materials ing from a high rock, jet so far as to form a

of this fortress are the shattery stone of dry hollow beneath, between them and the the country; yet well squared, the maprecipice. One of these impostors was sewed sonry good, and the mortar hard. The castle up in the bide of an ox, and to add terror yard lay between the towers." I to the ceremony, was placed in this conca

“ Llewelyn the Great ap Jorwerth Drwnvity: the trembling enquirer was brought dwn was born here.”—Pennant's Snowdon, to the place, where the shade and the roar

with a print. ing of the waters increased the dread of the occasion. The question is put, and the person in the hide delivers his answer ; and so

Llys Bradwer. ends this species of divination styled Taghairm.”—Pennant's Hebrides.

“ At some distance beyond these (the two pools called Llynian Cregenan, in the neighbourhood of Cader Idris), near the river

Kregennan, I saw the remains of Llys BradOld Age of an American Savage.

wen, the court or palace of Ednowain, chief At the Chapter Coffee House Club, to of one of the fifteen tribes of North Wales, which I accompanied Carr and Barbauld, either in the reign of Gryffydd ap Cynan, Thursday, February 9, 1797, Morgan (a man or soon after. The reliques are about thirty of noisy and boisterous abilities) related the yards square: the entrance about seven feet following story, to prove that the age of the wide, with a large upright stone on each side, American savage is not destitute and mise- by way of door case: the walls with large rable.

stones, uncemented by any mortar. In short, An European met with an aged Indian the structure of this palace shows the very on the banks of a lake. He had lived more low state of architecture in these times; it than eighty years. The European asked him may be paralleled only by the artless fabric if he was not weary of life. “No, stranger!" of a cattle house."-Ibid. he replied, " our God comes over the great water once in every year; and I hope he may come and return many times before he

Welsh Manners. takes me with him. In summer I can yet “I must not lead the reader into a belief provide for myself by fishing. In winter the that every habitation of those early times young men give me share of their provisions, and I sit with them around the fire, and hear This and the next extract are used up in the them tell the stories of the chase, and I love notes to Madoc. For“Dolwydellan's Tower," to hear them."

and Kregennan, see pt. 1st. x. and the engraving in vol. v. of SOUTHEY's Poetical Works.

J. W. W.

was equal in magnificence to that of Edno- | close together, or should one side lose its wain

ap Bradwen. Those of inferior gentry genial heat, they turn about and give the were formed of wattles, like Indian wig- chilly side to the fire. (See Giraldus Camwams, or Highland hovels; without gardens brensis, Descr. Walliæ, p. 888.) or orchard, and formed for removal from 6 Some vein of the antient minstrelsie is place to place, for the sake of new pasture, still to be met with in these mountainous or a greater plenty of game. The furniture countries. Numbers of persons of both sexes was correspondent; there were neither ta- assemble, and sit around the harp, singing bles, nor cloths, nor napkins; but this is less alternately Pennylls, or stanzas of ancient wonderful, since we find, that even so late or modern poetry. The young people usualas the time of Edward II. straw was used ly begin the night with dancing, and when in the royal apartment. Notwithstanding they are tired, sit down, and assume this this, the utmost hospitality was preserved. species of relaxation. Oftentimes, like the Every house was open, even to the poorest modern improvisatore of Italy, they will sing person. When a stranger entered, his arms extempore verses. A person conversant in were taken from him and laid by; and, after this art, will produce a Pennyll apposite to the scriptural custom, water was brought the last which was sung; the subjects proto wash his feet. The fare was simple : the duce a great deal of mirth ; for they are meal did not consist of an elegant variety, sometimes jocular, at others satyrical, and but of numbers of things put together in a many amorous. They will continue singlarge dish: the bread was thin oat cakes, ing without intermission, and never repeat such as are common in our mountainous the same stanza; for that would occasion parts at this time. The family waited on the loss of the honour of being held first of the guests, and never touched anything till the song. The audience usually call for the they had done, when it took up with what was tune: sometimes only a few can sing to it; left. Music, and the free conversation of and in many cases the whole company: but the young women, formed the amusements when a party of capital singers assemble, of the time, for jealousy was unknown among they rarely call for a tune, for it is indiffeus. Bands of young men, who knew no pro- rent to them what tune the harper plays. fession but that of arms, often entered the Parishes often contend against parishes, and houses, and were welcome guests; for they every bill is vocal with the chorus.”—Penwere considered as the voluntary defenders nant's Snowdon. of the liberties of their country. They mixed with the female part of the family, joined their voices to the melody of the harp, and

Birth of Sommona Codom. consumed the day with the most animated “SOMMONA-CODOM, the Siamese deity, festivity. At length, sunk into repose, not

was born of a virgin, who conceived by the under rich testers, or on downy beds, but prolific influence of the sun. The innocent along the sides of the room, on a thin cover

virgin, ashamed to find herself with child, ing of dried reeds, placed round the great flew to a solitary desert, in order to conceal fire, which was placed in the centre, they herself from the eyes of mankind. She was lay down promiscuously, covered only by a coarse home-made cloth, called Brychan or plaid, the same with the more ancient Bra

2 Pennill," an epigram, a staff of a poem

or of a song, consisting of two, three, four, or cha ;' and kept one another warm by lying more lines. RICHARDS in v.

În 1823 I spent a night in a small cottage at the foot of Car

nedd Llewelin, and in the heart of Snowdonia, ! See Celtic Dict. in v. · Breacan.' Hence with an old and valued friend,- and there we Galliu Braccuta. SPELMAN in v. “ Bracha, beard the Welsh improvisatore's verse in per

J. W. W. fection.-J. W. W.

« AnteriorContinuar »