Dansk bogfortegnelse

Portada
Dansk BiblioteksCenter, 1878
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 25 - Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider. Översikt av Finska Vetenskaps Societetens Förhandlingar, Avd. A, Mathematik och Naturvetenskaper. Helsingfors. The pharmaceutical Journal and Transactions (London); ab Serie 4. Bd. i (1895) fällt „and Transactions
Página 29 - VED CF BRICK.A OG JA FRIDERICIA AF SELSKABET FOR UDGIVELSE AF KILDER TIL DANSK HISTORIE.
Página 4 - Gude med Text (i Norsk, Tydsk og Engelsk) af A. Munch. Musik af Halfdan Kjerulf.
Página 35 - Histoire de Danemark depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Avec une bibliographie et des tables généalogiques.
Página 3 - Danmarks og Norges Historie i Slutningen af det 16de Aarhundrede. I. Indre Historie.
Página 17 - No. 5. Tabeller over de Spedalske i Norge i Aaret 1878 samt Beretninger for samme Aar indsendte ved Overlsegen for den spedalske Sygdom.
Página 1 - Betænkning angaaende de af Chefen for det Kongelige svenske Justitsdepartement foreslaaede Forandringer i Udkast til Vexellove for de tre nordiske Riger af April 1878. Afgiven af de under 20 Januar og 3 Februar 1877 nedsatte Kommissioner til Udarbejdelse af Vexellove for Danmark og Norge.
Página 40 - Jordbaer- og yore vigtigste frugtbusk-arter, gjennemgaaede med hensyn til deres udvikling, betydning, varieteter, dyrkning paa friland, sygdomme mm 8 . pp.
Página 27 - Adressebog for den danske, norske og svenske Boghandel og de i Forbindelse med denne staaende Handelsgrene.

Información bibliográfica