Ioannis Bapt. Franzelin ... tractatus de deo uno: Secundum naturam

Portada
Marietti, 1870 - 722 páginas
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 367 - Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater taies quasrit, qui adorent eum. Spiritus est Deus : et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Página 148 - Plato ponebat, rationes omnium creaturarum in mente divina existere, secundum quasomniaformantur,etsecundum quas etiam anima humana omnia cognoscit.Cum ergo quaeritur, utrum anima humana in rationibus aeternis omnia cognoscat, dicendum est , quod aliquid in aliquo dicitur cognosci dupliciter: uno modo sicut in obiecto cognito...
Página 181 - Non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis.
Página 315 - ... quodammodo motus ab ipsis rebus, et ita res mensurant ipsum. Ex quo patet quod res naturales, ex quibus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nostrum, ut dicitur X Metaph.
Página 315 - ... res naturales, ex quibus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nostrum . . . sed sunt mensuratae ab intellectu divino; in quo sunt omnia creata, sicut omnia artificiata in intellectu artificis. Sic ergo intellectus divinus est mensurans, non mensuratus: res autem naturalis, mensurans et mensurata; sed intellectus noster est mensuratus, non mensurans quidem res naturales, sed artificiales tantum.
Página 175 - Cognitio enim contingit secundum quod cognitum est in cognoscente. Cognitum autem est in cognoscente secundum modum cognoscentis. Unde cuiuslibet cognoscentis cognitio est secundum modum suae naturae. Si igitur modus essendi alicuius rei cognitae excédât modum naturae cognoscentis, oportet quod cognitio illius rei sit supra naturam illius cognoscentis.
Página 536 - Hoc etiam secundum fidem catholicam credimus, quod post acceptam per baptismum gratiam omnes baptizati, Christo auxiliante et cooperante, quae ad salutem animae pertinent, possint et debeant, si fideliter laborare voluerint, adimplere.
Página 492 - Vivo ego, dicit Dominus Deus : nolo mortem impii, sed ut convertatur impius a via sua, et vivat.
Página 137 - Gradatim a corporibus ad sentientem per corpus animam ; atque inde ad eius interiorem vim, cui sensus corporis exteriora nuntiaret; et quousque possunt bestiae; atque inde rursus ad ratiocinantem potentiam ad quam refertur iudicandum quod sumitur a sensibus corporis. Quae se quoque in me comperiens mutabilem, erexit se ad...
Página 25 - Pater, qui generat, et Filius, qui gignitur, et Spiritus Sanctus, qui procedit: ut distinctiones sint in personis, et unitas in natura.

Información bibliográfica