Imágenes de páginas
PDF
EPUB

docet Thor divum giganteâ quondam inso- solitus, ne proprios quidem appetitus cohilentiâ lacessitum per obluctantis Geruthi bere sustinuit. Amiculo enim manum insepræcordia torridam egisse chalybem, eâ. rens, cæteris consentaneum rapinæ ausum demq; ulterius lapsâ, convulsi montis latera temerario porrexit exemplo. Quo facto, pertudisse; fæminas vero vi fulminum tac- penetralia ab imis concussa sedibus, inopitas infracti corporis damno ejusdem numinis natæ fluctuationis modo trepidare cæperunt. attentati pænas pependisse firmabat. Inde Subinde a fæminis conclamatum, æquo diudigressi dolia septem zonis aureis circumli- tius infandos tolerari prædones. Igitur qui gata panduntur, quibus pensiles ex argento prius semineces, expertiaq; vitæ simulacra circuli crebros inseruerant nexus. Juxta putabantur, perinde ac fæminarum vocibus quæ inusitatæ belluæ dens extremitates auro obsecuti, e suis repente sedibus dissultanpræditus reperitur. Huic adjacebat ingens tes, vehementi incursu advenas appetebant. bubali cornu, exquisito gemmarum fulgore Cætera raucos extulêre mugitus. Tum Brooperosius cultum, nec cælaturæ artificio va- derus et Buchi ad olim nota sibi studia recuum. Juxta quod eximii ponderis armilla currentes, incursantes se Lamias adactis patebat. Cujus immodicâ quidem cupiditate undiq; spiculis incessebant, arcuumq; ac succensus avaras auro manus applicuit, ig- fundarum tormentis agmen obtrivere monnarus excellentis metalli splendore extre- strorum. Nec alia vis repellendis efficacior mam occultari perniciem, nitentiq; prædæ fuit. Viginti solos ex omni comitatu regio fatalem subesse pestem. Alter quoq; parum sagittariæ artis interventus servavit. Cæteri cohibendæ avaritiæ potens, instabiles ad cor- laniatui fuêre monstris. Regressos ad amnu manus porrexit. Tertius priorum fidu- nem superstites Guthmundus navigio traciam æmulatus, nec satis digitis temperans, jicit, exceptosq; domi cum diu ac multum osse? humeros onerare sustinuit. Quæ qui- exoratos retentare non posset, ad ultimum dem præda uti visu jucunda, ita usu proba- donatos abire permisit. Hic Buchi parum bilis extitit. Illices enim formas subjecta diligens sui custos, laxatis continentiæ neroculis species exhibebat. Armilla si quidem vis, virtute quâ hactenus fruebatur abjectâ, anguem induens venenato dentium acumine unam e filiabus ejus irrevocabili amore comeum a quo gerebatur, appetiit. Cornu in plexus, exitii sui connubium impetravit, draconem extractum, sui spiritum lạtoris moxq; repentino verticis circuitu actus, priseripuit. Os ensem fabricans, aciem præcor- tinum memoriæ habitum perdidit. Ita egrediis gestantis immersit. Cæteri sociæ cladis gius ille tot monstrorum domitor, tot perifortunam veriti, insontes nocentium exem- culorum subactor, unius virginis facibus plo perituros putabant, ne innocentiæ qui- superatus, peregrinatum à continentia anidem incolumitatem tribuendam sperantes. mum miserabili jugo voluptatis inseruit. Alterius deinde tabernaculi posticâ angus- Qui cum abiturum regem honestatis causâ tiorem indicante secessum, quoddam uberi- prosequeretur, vadum curriculo transiturus, oris thesauri secretarium aperitur: in quo altius desidentibus rotis, vi vorticum impliarma humanorum corporum habitu grandi- catus, absumitur. Rex amici casum gemitu ora panduntur. Inter quæ regium paluda- prosecutus, maturatâ navigatione discessit. mentum cultiori conjunctum pileo, ac miri- | Quâ primum prosperâ usus, deinde adversâ fici operis cingulum visebantur. Quorum quassatus, periclitatis inediâ sociis, paucisq; Thorkillus admiratione captus, cupiditate adhuc superstitibus religionem animo intufrenos excussit, propositam animo tempe- lit, atq; ad vota superis nuncupanda confurantiam exuens; totiesq; alios informare git, extremæ necessitatis præsidium in deo

rum ope consistere judicans. Deniq; aliis I “ Osse i. e. dente, cujus mox mentio facta,

varias deorum potentias exorantibus, ac diSynecdoche generis pro specie.” Steph. Ste

versæ numinum majestati rem divinam fieri PHANIUS in loc. p. 184.-J. W. W.

oportere censentibus, ipse Ugarthilocum votis pariter ac propitiamentis aggressus, satietate traxerunt. Primum enim paulaprosperam exoptati sideris temperiem asse- tim stomachis inusitato partus edulio lancutus est.

guor irrepsit, deinde latius manante con“ Domum veniens cum tot maria se tot- tagio, vitalia morbus appetiit. Sicq; anceps que labores emensum animadverteret, fes- utriusq; intemperantiæ malum ut mediam sum ærumnis spiritum à negotiis procul gravem, ita gulain quoq; suspectam effehabendum ratus, petito ex Suetio matrimo- cerat, cum nec vesci tutum, nec abstinere nio, superioris studii habitum otii medita- commodum nosceretur. Igitur omnem satione mutavit. Vitâ quoque per summum lutis spem abjicientibus (ut nervum tunc securitatis usum exactâ ad ultimum pæne facilius rumpi solitum est, cum arctius tenætatis suæ finem provectus, quum proba- ditur) patrocinium inopinatæ commoditates bilibus quorundam argumentis animos im- affulsit. Subito enim ignis haud procul mortales esse compertum haberet, quasnam emicare conspectus, exhaustis trahendæ vitæ sedes esset exuto membris spiritu petiturus, fiduciam ingeneravit. Quem Thorkillus tanaut quid præmii propensa numinum vene- quam divinitus datum remedium colligere ratio mereretur, cogitatione secum variâ statuens, quo sibi certiorem ad socios redidisquirebat.

tum strueret, cacumen mali infixæ gemmæ “ Hæc volventem subeunt quidam parum fulgore signavit. Littore deinde potitus benigni in Thorkillum animi, docentes di- subjicit oculis angusti aditus, arctarumq; vino opus esse consultu, tantæq; rei certi- faucium specum. Quem, comitibus foris prætudinem humano altiorem ingenio, nec mor- stolari jussis, ingressus, duos eximiæ grantalibus cognito facilem, cælestibus expeten- ditatis aquilos. conspicatur corneis naribus dam oraculis. Quamobrem propitiandum contracta, quæ fors obtulerat, igni nutriesse Ugarthilocum, neminemq; id Thorkillo menta præstantes. Cæterum deformis inaptius executurum. Fuêre quoque qui eun- troitus, obsoleti postes, ater situ paries, dem insidiarum reum, ac regii capitis hostem sordidum tectum, frequens anguibus pavideferrent, qui cum ultimo se periculo des- mentum, non oculum magis quam animum tinari videret, criminationis auctores pro- offendebant. Tum gigantum alter salutafectionis comites expetivit. Tum qui in- tum eum rem conatu præarduam orsum esse sontem notaverant, periculum alieno capiti dicebat, inusitati numinis adeundi cupiditate præparatum in seipsos recidisse cernentes, flagrantem, atq; extramundani climatis cogconsultum revocare tentabant, sed frustra nitionem investigabili scrutatione complexregias aures implentes, etiam pavoris incre- A se autem propositi itineris semitas piti, Thorkillo duce navigare coguntur. Ita cogniturum, si tres veridicas sententias toexcogitatis in alterum malis auctorem ple- tidem proverbiis comprehensas expromeret. rumq; adigi necesse est. Qui cum se in- Tum Thorkillus: non mehercule incompevitabili discriminis necessitate districtos tiorem naribus familiam pervidisse commeanimadverterent, navigium taurinis obstruc- mini. Sed neque locum, quo minus libenter tum coriis, provisis abunde commeatibus degerem, attigi. Item ; illum mihi pedem impleverunt.

potiorem statuo, qui prior exitum capessere " Quo evecti eo pervenere loci, ubi regio quiverit. Gigas Thorkilli prudentiâ delecSolis inops, ignara siderum, nec diurni lu- tatus, proverbiorum veritate laudatâ, docet, minis capax, perpetuæ noctis specie cali- ad inops graminis solum, altisq; obfusum gabat. Cumq; diu sub inusitata cæli facie navigassent, tandem incidente lignorum inopia, foculi nutrimentis defecti, nec suppe

'i. e. dark, swarthy. Aquilum, ) av. Gloss.

er Lucil. MARTINII Ler. in v. Plautus also tente decoctionis officinâ, crudis famem ob

uses the word, soniis propulerunt. Verum complures ves- “Staturâ haud magnâ, corpore aquilo.” centium ultimam pestem ab indigestæ dapis

Pæn, v. ii. 152. J. W. W.

um.

tenebris, imprimis esse migrandum. Ante taxat Thorkilli comitum, cæteris veneno conautem quam destinatus possit locus accipi, sumptis, navigium cum ductore conscendnavigationem quatriduo pertinaci remigio unt. Imminent efferi dæmones, et in subpertrahendam. Illic visendum fore Ugar- jectos venenata passim sputa conjiciunt. thilocum tetros horrendosq; specus sordidâ At nautæ prætentis coriorum umbraculis mansione complexum. Thorkillus magno- illapsum respuere virus. His cujusdam pere stupens, quod et longa et periculosa forte prospicere cupientis tactum veneno navigatio imperabatur, spe tamen dubiâ caput, perinde ac ferro recisum cervici expræsentem metum vincente, foculum expe- emptum est. Alius ocellos umbraculis extivit. Et gigas, si ignem, inquit, desideras, erens, sub eâdem vacuos luminum orbes necesse est alias tres sententias similibus retulit. Alius exertâ manu tegimen exproverbiis edas. Tum Thorkillus, consilio plicans, ejusdem tabis vi truncum ad se tametsi exilis id auctor ediderit, obsequen- brachium revocavit. Igitur cæteris propendum est. Item, eo temeritatis processi, ut siora sibi numina nequicquam deprecantisi regredi quivero, salutem meam nulli magis bus. Thorkillus Universitatis Deum votis quam pedibus debeam. Rursum, si impræ- aggressus eiq; cum precibus libamenta desentiarum recessu liberè fruerer, ulterius a fundens, mox prioris cæli usum ac perspicua reditu temperandum curarem.

rerum elementa prosperâ navigatione col“ Inde perlato ad socios igne, auræ in- legit, dulgentiam nactus, quarto die ad propositum “Jamq; alium sibi orbem, atq; ipsum portum appulit, aggressusq; cum sociis ter- rerum humanarum aditum perspicere videram, apud quam continuæ noctis facies al- bantur. Tandem ad Germaniam Christiterni luminis vicissitudinem frustrabatur, anis tunc sacris initiatam appulsus, apud ægrè prospectum capientibus oculis, inusi- ejus populum divini cultûs rudimenta pertatæ molis scopulum conspicit. Cujus per- cepit. Ubi sociorum manu ob inusitatam lustrandi cupidus, a comitibus foris statio- aeris haustum propemodum consumptâ, dunem peragentibus, extusum silicibus ignem, obus tantum, quos sors ultima præterierat, opportunum contra dæmones tutamentum, comitatus, reditum ad patriam habuit. Vein aditu jussit accendi. Post hæc prælato rum illitus ore marcor ita habitum corporis, per alios lumine, arctis cavernæ faucibus ac pristina formæ lineamenta confudit, ut corpus subjiciens inter crebros serpentum ne ab amicis quidem potuisset agnosci. At allapsus ferreorum undiq; sedilium frequen- ubi detersâ illuvie, notitiam sui visentibus tiam contemplatur. Inde placidior aquæ reddidit, eximiam Regi cognoscendæ legamoles, subjectoq; sabulo molliter influens, tionis aviditatem ingessit. Sed necdum conspectui observata est. Quâ transitâ, æmulorum obtrectatione supitâ, fuêre qui paulo devexiorem situ speluncam aggredi- Regem, cognitis, quæ Thorkillus afferret, tur. Ex quâ item atrum obscænumque con- subito decessurum astruerent. Auxit afclave visentibus aperitur. Intra quod Ugar- firmationis fidem, ejusdem rei falsâu somnii thilocus manus pedesq; immensis catenarum prædictione suggesta credulitas. Igitur qui molibus oneratus aspicitur; cujus olentes noctu Thorkillum opprimerent, Regis impili tam magnitudine quam rigore corneas perio subornantur. Cujus ille rei utcunq; æquaverant hastas. Quorum unum Thor- indicium nactus, clam cunctis relicto cubili, killus adnitentibus sociis mento patientis magni ponderis lignum subjecit ; eoq; facexcussum, quo promptior fides suis habere- to, subornatis truncum cædentibus, regiæ tur operibus asservavit ; statimq; tanta fæ- fraudis commentum elusit.

Die postero toris vis ad circumstantes manavit, ut, nisi Regem corpus curantem aggressus, Ignosco, repressis amiculo naribus, respirare nequi- inquit, sævitiæ tuæ, erroriq; veniam tribuo, rent. Vixq; egressu potiti, ab involantibus qui prosperum legationis nuncium afferenti undiq; colubris conspuuntur. Quinque dun- pænam pro gratiâ decrevisti. Itaq; te solum, pro quo caput tot ærumnis devovi, tot peri- , et fulgore mirabiliter coruscantibus, quiq; culis contudi, quemq; operum meorum gra- totus veluti ardens incredibili splendore tissimum pensatorem speravi, acerrimum micabat, et jactis quoquo versus radiis, amvirtutis punitorem inveni, verum ultionis bientem aerem, luce nullis fere oculis tolepartibus prætermissis, interno animi tui rabili, latissimè complebat. Erat et in eo rubore (si tamen ullus ingratos pudor mirabile, quod terræ impatientissimus, si afficit) læsionis meæ vindice sum contentus.cooperiretur, suâ sponte, et vi facto impetu, Nec immeritò te omnem dæmonum rabiem, confestim evolabat in sublime ; contineri aut belluarum sævitiam superare conjecto, verò includive ullo loco angusto nullâ hoquod tot monstrorum insidiis erutus à tuis minum arte poterat, sed ampla liberaq; loca immunis esse non potui. Rex cuncta ex duntaxat amare videbatur. Summa in eo ipso cognoscere cupiens, fatisq; arduum puritas, eximius nitor, nullâ sorde aut labe obstare judicans, eventuum ordinem ex- coinquinatus ; figuræ species nulla ei certa, ponere jubet. Cumq; per cætera avidis sed inconstans et momento commutabilis ; referentem auribus excepisset, postremo re- cumq; esset aspectu longe pulcherrimus, censitam numinis sui mentionem sinistrâ contrectari tamen sese impune non patiebaopinione colligi passus non est. Exprobra- tur, et diutius contra adnitentibus, aut obtam enim Ugarthiloci fæditatem exaudire stinatius cum eo agentibus, incommodum non sustinens, adeò indignitatis ejus vicem afferebat, quod multi, multis spectantibus, doluit, ut impatientem dictorum spiritum sunt experti. Si quid fortassis ex eo enixius inter ipsa narrantis recitamenta deponeret. conando detrahebatur (nam durus admoItaq; dum vani numinis cultum cupidè fovit, dum non erat) nihilo minor fiebat.”—JACOubinam verus esset miseriarum carcer ag- BUS Augustus THuanus, 1. 6. apud STEPH. novit. Crinis quoq; oliditas, quem Thor- STEPHAN. in loc. killus perinde atque operum suorum magnitudinem testaturum capillitio gigantis excerpserat, in circumstantes effusa com

Ugarthilocus. pluribus exitio fuit." - Saxo Grammaticus, “ UGARTHILOCI hujus mentionem quoque lib. 8.

facit Edda, quæ et omnia fere attribuit cuidam Achuthoro, seu Asathoro, quæ Saxo

noster de Torkillo hic commemorat. Sunt Inusitate belluæ dens.

autem nonnulli qui narrationem hanc, fa“FORTE vel ille dens elephanti fuit bulæ tantum non affinem, exponunt de vel etiam Amphibii illius quod Rosmar itinere à Torkillo, jussu Gormonis regis, vulgo dicunt. Ejus etenim dentes in maximo suscepto vel in extremam Bjarmiam, cujus fuisse pretio, apud antiquos Septentrionis incolæ olim non idololatræ solum erant perincolas, ostendit Olaus Magnus, lib. 21, c. tinacissimi, sed et magi ac venefici malis 28, et Vir Cl. Johannes Isaciis Pontamis artibus ad fascinandos homines instructisin urbis Amstelodamensis Historia.” simi; unde etiam ab iis tot præstigiæ, qua-STEPH. STEPHANIUS.

rum meminit Saxo, Torkillo sociisq; objectæ fuerunt: vel etiam in aliam quandam insulam longe dissitam, forte Islandiam vel

Gronlandium, ubi tale Ugarthiloci Idolum Of the Carbuncle. See Ælian. de Animal. colebatur. Alii existimant latere sub hâc 8. 21.

Mythologiâ veram historiam religionis pri“Dum Rex Bononiæ esset, allatus est ad mum in has terras per Torkillum introeum ex Indiâ Orientali, ab homine incognito, ductæ; quippe qui per varias regiones, sed, ut apparebat, moribus barbaro, lapis Ethnicismi tenebris densâq; caligine adhuc stupendâ specie et naturâ ; videlicet lumine oppressas, longinquâ peregrinatione suscep

[ocr errors]

tâ, tandem in Germaniam, Christianis tunc tum adversarium affecturus, gladium circa sacris initiatam, ut ait Saxo, appulit, et scapulas ad spinam dorsi adigebat, costasq; apud ejus populum divini cultus rudimenta amplissimo per corporis longitudinem facto percepit. Quam mox domum reversus, in vulnere, utrinque a spinâ separabat; quæ patriâ propagavit."-STEPH. STEPHANIUS. ad latera deductæ alas repræsentabant

Aquilinas. Hoc genus mortis vocabant

Aquilam in dorso alicujus delineare.' Descent of Hidingus.

Glossarium Islandicum MSS. ejusmodi vul“ SIQUIDEM cænante eo (Hadingo) fæ

nus sive plagam testatur. In Jarlasagu mina cicutarum gerula, propter foculum tunc Comes Einarus in dorso Halfdani humo caput extulisse conspecta, porrecto- Aquilinam excitavit plagam, ita ut gladium que sinu percunctari visa, quâ mundi parte dorso adigeret, omnesq; costas a spinâ setam recentia gramina brumali tempore fu- pararet, usq; ad lumbos, indeque pulmones issent exorta. Cujus cognoscendi cupidum extraxit. In Drmsagu “Ormerus evagiRegem proprio obvolutum amiculo, refuga nato gladio in dorso Brusi Aquilinam insecum sub terras abduxit, credo Diis infer- fixit plagam, separatis a dorso costis, et nalibus ita destinantibus, ut in ea loca vivus pulmonibus exemptis." — Step. STEPHAadduceretur, quæ morienti petenda fuerant.

NIUS. Primum igitur vapidæ cujusdam caliginis

Thus Halla was executed in revenge for nubilum penetrantes, perq; callem diuturnis the death of Regner Lothbrog. adesum meatibus incedentes, quosdam prætextatos, amictosq; ostro proceres conspicantur ; quibus præteritis loca demum

Sat. Feb. 4, 1797. The first day of my aprica subeunt, quæ delata à fæminâ gra- residence in London. mina protulerunt. Progressiq; præcipitis Bristol! I did not on thy well-known lapsus ac liventis aquæ fluvium diversi ge- towers neris tela rapido volumine detorquentem, Turn my last look without one natural

pang: eundemq; ponte meabilem factum offendunt. My heart remembered all the peaceful years Quo pertransito, binas acies mutuis viribus Of childhood, and was sad. Me many cares concurrere contemplantur ; quarum condi- Have changed! I may revisit thee again, tionem à fæminâ percunctate Hadingo; ii But never with that eager glow of joy, sunt, inquit, qui ferro in necem acti cladis As when from Corston to my mother's arms suæ speciem continuo protestantur exemplo, 1 hastened with unmingled happiness, præsentique spectaculo præteritæ vitæ fa- Returning from first absence. Thy old cinus æmulantur. Prodeuntibus murus adi- towers tu transcensuq; difficilis obsistebat; quem Again may from the hill-top meet mine eye, fæmina nequicquam transilire conata, cum But I shall see them dimly through the tear. ne corrugati quidem corporis exilitate pro- There is a stranger in my father's house: ficeret, galli caput, quem secum forte defe- And where my evil fortunes found a home rebat, abruptum, ultra mænium supra jac- From the hard world, the gate has closed tavit, statimq; redivivus ales resumpti fidem

upon me; spiraculi claro testabatur accentu.” — Saxo And the poor spaniel, that did love me, lies Grammaticus, l. 1,

Deep in the whelming waters.-Fare thee

well

Carving the Eagle.

: The passage of Saxo Grammaticus, on which

this is a note, occurs in lib. ix. p. 177. Ed. Soræ. " Apud Anglos, Danos, aliasq; nationes

“ Dursum plagâ aquilam figurante affici ju. Boreales, victor ignominiâ summâ debella- bent, &c.”—J. W. W.

« AnteriorContinuar »