הגדה החדשה

Voorkant
The 'New Haggadah' is a beautifully designed Haggadah in three languages (Hebrew, English, Dutch) plus a phonetic transcription of the Hebrew. The New Haggadah contains an extensive version that includes commentaries, recipes, preparations for the Seder, songs and explanations. It also contains a short version of an hour and a half for use at the Seder table. Inside the cover is a separate small children's Haggadah. The drawings were made by Sam Drukker, Dutch artist of the year 2011, during one of the Seder nights at the Uilenburger synagoge. The design and layout of the Haggadah was done by Marit van der Meer. Several new melodies were composed especially for this Haggadah by composer Mathieu Daniel Polak.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Emet,.....Zo mooi de Hagadah en zo profi de presentatie op google books ! m.t. , D. de Jong.

Inhoudsopgave

253
224
43
240
49
253

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens