Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Loime 'r léun 's díoghbháil céille,

Air bhuachaill éudtrom ró dhe ́s, D'iúrrfadh spréidh Kir bith le n-ú sháith chéile

Acht síneadh fíos d'a̸ pógadh :

dar brígh mo bháistidh b’feárr liom Azám,
Cailín geanamhuil, spéire<mhuil,
'Ha̸ lán na leabtha dhe stróinse cáilíche

'Y na'n bheag diol do'n bh-xoghnadh.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

But in sorrow and in pain,

Fond hope will remain,
For rarely from hope can we sever,

Unchang'd in good or ill,

One dear dream is cherish d still, Oh! my Mary! I must love thee for ever,

How fair appears the maid,

In her loveliness arrayed,
As she moves forth at dawn's dewy hour,

Her ringlets richly flowing,

And her cheek all gaily glowing, Like the rose in her own blooming bower;

Oh ! lonely be his life,

May his dwelling want a wife, And his nights be long, cheerless, and dreary,

Who cold or calm could be,

With a winning one like thee, Or for wealth could forsake thee, my Mary.

FATHI BIADH TACH.

Cearbhallan ró chán.

Má fia̸frúíghthea̸r dhíom cá ráchfád, triallfaidh mé zo
Mainionn,

Féucháin an stárúídhe is Kóíbhne cáil;

Már tá'n ríogán sin Fa̸nní, inghín dheise Ghe^rKilt,
Plannda is binne, ghrinne, 's is dílse de mhnáibh :

'I é shaóíleás zách Bárún tíre Agus tKlKimh,

Tráth nach m-bídḥea̸nn 'n A n-gár go bh-fuíghe siúdsán bás;

Arís tráth bhídheann 'n A d-táithíghe,éirighíd K g-croídhe 'san-Kizne

A's deir sind liom de phrieib go m-bídheann siad slán.

'Y í Phénics ná finne, An péurla̸ brea̸gh leinbh,
A's féuchadh zách duine án cás már is cóir ;
Gur 'n A h‐éa̸dáin tán lile, geimhreadh na zile,

Is tá zách nídh breith buille Agus báirr Air An rós :
Feuchfidh mé mo ghliocás, réir már tá m’oideás,
Cirzhím Kr, 's ní dheirim nídh Acht An chóir:
Líontár suas ná cánna̸ídhe, súd fá thugirim Fánní!
Sláinte chKiptín Ghe«r«ilt choídhche beidheám dá h‐ól.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Mypath I shall name not to any,

All know 'tis to Mannin I steer ;
I seek the bright home of fair Fanny,

I go her gay accents to hear :
Young Fanny so gentle, so tender,

Whose glance with enchantment is crown'd, Whose smile, like the sun in its splendor,

Spreads blessings and brightness around.

O Gerald ! thy daughter's young beauty

Leaves many a proud one in pain; To praise the bright maid is my duty,

But why do I try it in vain ? Come friends! while the moments are going,

The joys that they bring let us share, And drink in a bumper o’erflowing,

To Fanny the flower of the fair.

brighitt crur.
Cearbhallán nó chán.

U shKétháir A's A chuisle, ná tréiz-sí chóídhche me-si,
B'féidir go d-tiocfadh grása̸ ó Chríosd,

Go m-beidhinn-si Agus tu-sa̸, n-éinfheácht gan tuirse,
Agus nách tú d'fáig osna̸dh Ann lár mo chroídhe :
Hí fhéudkim-si codla Kén óídhche go socáir,

Acht Kg smukíneadh ort-sa̸ An tráth sin do bhídhim ; Agus réir mo bha̸rámhla̸ 's tú An féirín fugir Páris O bhénus, Kir A sgriosa̸dh go bráth An Troídhe.

A Bhríghitt bhea̸g, dhe ́s, « bhéilín meálá,

Le'r sa̸ébhadh leát-sá feárá chríche Pa̸íl,

'Y zur bh'éifeachtáíche zách stáir d'a̸ léighteár dhúinn Kip dheire

bhénuir, lúnó, Hélen a's ná déirdre An Kizh,

A széimh súd 's á n-zla̸ine n-éinfheácht gán e«sbáidh,
Is eagal liom zo deimhin zur Ab Azad-sa tá,2
Méura caéla, deásá is tréidhthíche Kg seinneadh

An réidh-phoirt chlisde Air chKoin-chruit shKímh.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »