Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Hi'l úsáid le dochtúir nó le poitecéirídhe gallda,
Acht ól lán szála dhe zách máidin K's zách oídhche.
An biotáile beánduighthe do choisric HKomh Páttruice,
Y cuiridh é 3-compráid le fíontáibh ná Spáinne,
Le Burgundídhe ná Pra̸ínce, nó Hoc na n-Almáinne,

Le plum nó le h-Appa̸e do tháinic thár fáile,

O's ócáid mhór báis iad do loisgea̸s Ar g-cróídhe.

Má tá maíll Amha̸ire ort nó dursán Ann do chluása̸ibh,
Coilie Ann do gháile nó grea̸d-losgadh fukil oft,

Gút Ann do chosa̸ibh no ArrKing Ann do zhuKilnibh,
Ol nkoí n-ua̸ire deoch Uiscídhe 's An ló.

Glanfaidh do rosg, beidhir Kizeántách, úr-chroídheách,
Meanmnách, cliste 's ní chuirfidh fuácht ort,

Ann sin ghea̸bháir codlá, socár<cht K's suáimhne ́s,
Hí thaobhfáidh tú Kicíd, tinneks ná bukidhrea̸dh,

30 m-beidh tú deich n-uáire chomh seán leis An g-ceódh.

Still seducing, glee-producing,

Love-inspiring, valor-firing-
"Tis the nectar of the Gods—it is the drink divine;

Let no travell’d dunce again,
Praise the wines of France or Spain,
What is claret or champagne ?-

Be the whiskey mine.

Oh! bright will be your pleasures, and your days will be

long, Your spirits ever lively, and your frame still strong;

Your eyes with joy shall laugh,

If heartily you quaff, Of the liquor dear and cheering to the child of song:

Gout-dispelling, cholic-quelling,

Agnies-crushing, murmurs bushing,
To the limbs all old and feeble it will youth restore ;

And the weak one who complains,
Of his weary aches and pains,
If the bottle well he drains,

Shall be sick no more.

plaiqgstigh AH ah stafarda ICH.

Cearbhallan nó chán.

MK's a̸ínn nó slán do thárla̸ídheás féin,

GhluKiseKs tráth 's do b’fea̸rr-de mé,

Air cuairt chum t-Yeóin chum sócámháil d'fágháil,

An Ytáfárdách brea̸gh, sa̸sdá nách znáth gán chéill : A's a d-tách án mheódhán-oídhche do bhíodh sinn Kg ól,

Agus Kir mKidin Aríís An cóirdial;

'Y é mheás sé ó mhéinn mháith gur bh’é súd An zléus Le Cearbhallán cáoch do bheódhúzhádh :

Seal Kir meisge, seal Kir buile,

Néubadh réud 's Kg dul Kir mire,

An Fun in do chleachtámáir ní sgárfám leis zo

deóigh !

deirim Krís é, Agus ínnsim do'n d-tír é,

Má's maith libh do bheith sa̸óígh'lách bídhidh choidhche Az ól.

PLANXTY STAFFORD.'

BY THOMAS FURLONG.

When in sickness or in sorrow I have chanc'd to be, My hopes my dear Stafford were plac'd in thee,

For thy friendly care and skill,

And thy drink more cheering still, Left the jolly-hearted bard from each evil free: At midnight all merrily our cups went round; Our joys in the morning the gay cordial crown’d;

For the past had plainly shewn,

That in this, and this alone,
Old Turlough unfailingly true comfort found :

Drinking, drinking,
Never thinking,
Roaring, raking,

Harpstrings breaking,-
Oh! this is my delight—'tis the life for me ;

Then let glasses overflowing,
Still o'er the board keep going,
Bright gleams of bliss bestowing

On the sons of glee.

Go m-budh fada, buAn-sha̸ogh'lách do bheidheás tú beódh,
A Kén-mheic Theóin mheic Thomáis bháin,
Ypalpáire An úr-chroídhe d'fillfeadh Air An t-súgradh,
'Y 30 bh-fuil ná chúig chóige lán de do ghrádh :

Fear is grinne « g-céill s'’á d-tuigsin,

Chuipfeadh na cléir go léir Kir meisge ; deir sé gur b’é mo likizheús Anois leánmhuin de zo deóigh :

Is follusách do'n t-sa̸óígheal, 30 d-tea̸nnfkinn leʼm chroídhe é,

An Ytáfárdách brea̸gh siánsámhuil, ó 'ré mhiánn bheith choidhche <3 ól.

« AnteriorContinuar »