Imágenes de páginas
PDF
EPUB

dár mo bhréithir ní h‐éídir nách fíor Ara̸dh, Go n-géillfeadh bhénus nó Minerbhí, 'Y dá n-éirzhídheadh Deirdre le KothAmh Krd, do'n sgéimh rin bhéile n-í Chiárábháin.

Yet thus overwhelmed and confounded,

Tis a thousand times sweeter to hear

Her voice, than loud anthems resounded,

And organs that ring to the sphere.

FIADHAIDH e bheArA.

'Sé An fia̸dhKídhe úd Bhéa̸ra̸ An feári fiúl bhí ag beAllKizh, A's ní'r bh'ia̸dhtá é fán teách-so, le luídhe Ann Am nóin : 'Ya̸ mha̸íghdeán bhrea̸gh, bhárrámháil, na̸'r chuir spéis riámh a bh-feáráibh,

Cum zlégheál már shnea̸chta̸, 's í CKitrín inghín t-Szóin.

Tá na céudtha d'a̸ mácíídhe, dul Ann éugcruth d'a̸ sea̸rc

tion,

Plosc réidh, glán, chlugin mealladh, béul táná már rós,— Ceárbúnckil « m-bídh brea̸s Ann, bhídh 10lrádh zách datha ann,

Zách céibh bhreágh már shneáchtá, K's iád ág_tKisdioll, 'na deóigh,

Cá ar bh'iongnadh do'n régiún, ág ár záireadh fiúdh bhénur,

Mar do bhidh Conchubhár fá dhéirdre, dul A b-piántáibh d'a̸ gradh ;—

THE HUNTER OF BEARHAVEN.

BY EDWARD LAWSON.

'Twas young Bearhaven's hunter pursuing his game,

At noon to this roof--not to banquet-he came;

On fair Catherine, whose thoughts never wandered on man,

Pure and spendid as snow, thus his extacy ran.

What hundreds of swains woo this innocent dove,

And languish desponding disputing her love!

Oh! her clear azure eye it bewitches each heart,
Her lips, like twin rose buds, deliciously part.

Down her ivory limbs flow her bright flaxen locks,
Like light wreaths of snow over Parian rocks;
Admired by the learned and adored by the gay,
The worship of Venus to her's would give way.

A réult coluis ná h-éigsí, Kir chórúgha̸dh ná gréine,

'Yí mo roghadh thár mnáibh Eirea̸n í A méinn K's á ceáil.

déud-chonradh air mhnáibh cineádh í, 's i fiálmháith An oinich í,

Zách seóid dheas d'a̸ bronnadh 's dá scáipeadh Kir lucht ceóil,

'Ti múirne chlanna Muireadh í, s í ró-ghrádh na bh-file ́í, Néult-eólkis shléibhe-Guilinn í, 's í Ckitrúín inzhín

t-reóin.

'Yí scáthán gách broinzil, thug bhénus di urra̸ím,

Tá deallrádh o'n n-gile ínnti 's « cúl tiugh már án t-ór ; Eala ghlégheal lochá Glinne í, 'sá táébh már An lilí, Chukidh do mhor-chlú ó dháire do Chéidh dhúi-na-lónz.

« AnteriorContinuar »