Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Most brilliant of gems-fairest daughter of Eve,

To the sons of sweet song still delighting to give; The beloved of Clanmurray, the bard's darling care,

Slieu Gullin's bright pole-star is Catherine the fair.

The mirror of maidens in homage who bow,

Her locks to the sunbeams new lustre bestow;

A white lilly perfuming the amorous gales,

Like the swan of Loughglin fair and stately she sails.

Ta saigheada agur chead AG TA_*A15hEAŚA

DUBAIIT AM Phlad.

Tá súigheKdK Kgus cnea̸d, Ag dúbailt Am shlad,
O chréuchdaibh choilz ghátháibh Chiúpid,

Do zhéur-zoin zo beácht, mo chroidhe Astigh Kir fKd,
A's do léir-chuir mé, a̸ir ea̸sbáidh súbháchKis :
A réiltionn 's A sheárc, ó théurnoigh do dhreách,

Is gléidhe 'ní sneáchtá a̸ir dúbh-chnoic,
I'm líonta, mho chreách! ní Koibhinn mo bháil,
A's táim claoidhte do'd ghean a lionn-dubh!

D’ékdan is zile, 'na̸ Phoébus Kir mire,

Y ná bláith, ó! nú féithleann cúmhrá ;

Do ríghin-rosz úr, is gla̸ise 'ná drúchd,

A's 'ní Péurla̸ is gla̸ine lonnra̸ ;

do chlaon-fhoilt finne, 'n-A g-cla̸on-bheártá' Kg filleadh, A's Kg téurnózhádh go mullách glún ort ; Do zhruaidh már án lil, do bhéul már an mhil,

'Y do tha̸ébh már An Ea̸la̸ Air chiúin-t-sruith.

WOUNDED BY CUPID'S BURNING DART.

BY EDWARD LAWSON.

Wounded by Cupid's burning dart,
Increasing sighs and groans betray
The anguish of my bleeding heart,

Which wastes with sure though slow decay.

Enchantress! since my dazzled sight

Beheld those limbs like mountain snow,

Ting'd by Aurora's roseate light,

I droop, forlorn, and drowned in woe.

As gilding beauty's vernal bower
Emerging fresh from ocean's breast,

Thro' curling woodbines odorous flower,

Shines out the sun and all is blest.

Táid do zhéuzáibh go h-uile, le chéile Az 10mAdh,

'3 fhéucháin ciá Keá is cúmtha;

bhénus dá d-tigeadh, K's ná dé-mhná eile,

helen, Minerbha̸ a̸'s lúnó ;—

Gán phléidhreacht 's Azad-sá, chéud-sheárc 's á

chomáinn,

Thabháirfidís uile An t-ubhall duit,

Is tráochtá tá me-si K’d éiliúghádh gán mhisneách

Le Zlé chomann duit-s, & chúil-fhionn!

So through your long wreathed locks appear
Your vermeil cheek, your honied lip';

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »