Imágenes de páginas
PDF
EPUB

A GHRADH azur a pui¶ dhil Ghradh

A zhrádh Agus á rúin dhil, An tinn nó án dúbhách let, Me-si bheith ag súil leKt K’m Konár?

Is cráidhte me ‹ chúilfhionn, <'m chodlá Agus a'm dhúiseacht,

Ag machtnadh Kir do ghnúis bhreágh, ghléigheál ;—

Is mór an t-iongnádh liom-sá, tu bheith bun-ós-cionn

damh,

'Y mé lán de phonn a bheith réidh leát,

Eirzhidh, A zhréin-zhil, tábháir solus An la̸é lekt
Agus schip-si go léir mo néulltá.

M' uch o'n och! sé mo chroídhe tá márbh,
Is tru<gh már rugadh riamh mé !
M'intinn Kédhrách Kg gealadh leát-sa,
A rúin Agus A chuid ná tréig mé !

[blocks in formation]

Long in lonely despair have I worship’d the dream,

That brightens my heart with the glow of thy form; Let my slumber's vision, my day's hallowed beam,

Let it shine, my soul's treasure, to brighten and warm. How can thy bosom be cold to the swell,

Of the faith, the devotion, that's nurtured in mine; Nay, my own love, let thy kindness dispel

The clouds, and bid morning around me to shine.

In the sorrow, the anguish, that tortures my breast,

I weep for the hour that endued it with life; In thy sight alone, I have rapture and rest,

Look down, my soul's love, on my spirits dark strife. Fly from the world, from its coldness, its guile,

Oh fly to the breast, whose rich promise thou art; Let not distrust ever shadow the smile,

Chill the love that united us once heart to heart.

seacháin feástá, ná beáláich cámá,

Agus fill a bhaile Kir mo chómháirle, Milleann an míochománn, An grádh bua̸n da̸ingean, Och! is sé bhidh eádráinn a ccómhnuidhe !

Air An leácht-so shiúr sóíllsízheánn an ghrián
Maidin Koibhinn t-sámhrá ;-

TK An t-ikse Kir linn, K's é teácht Ann sán ttóínn, 'Y ná coinínea̸dhá Ann sná gleanntaibh ;

TK An chnodh Air An t-sla̸it, ʼs An t-éán a̸ir A nekd, 'r é reinneadh ceóil Kir án ám sin,

r an t-é dhéanfadh a lea̸s, do ráchádh sé áir dheás, 30 Mileach 3 déánádh cleamhnáis.

A❜m chroídhe stigh tá sámháil, Koibhinn mo chúrá, Tá a Cúilín cástá, críobhách,

A béilín meala, K's A gruKdh Kir la̸sadh,

'Y A píob már shneáchtá séideách ;—

A chomáinn mo chroídhe! ná'r shoná dho'n t-í do chaithfeadh An oidhche d'á bréagadh,

'Ye á grádh do chlóidh me, K's chrádh sí m’íntinn Agus d'fhág mé Kir díth mór céille.

O’er the monument brightens the midsummer dawn,

Where it looks from the west on the gush of the morn;

Through the wave bright forms wanton radiantly on,

And the warren's grey flock the green valley's adorn. The nuts thickly cluster; the bird to the day

His shrill matin pours while it streams thro' his bower;

Blest is his lot, doomed in Meelick to stray,

And to call thee his own, the bright vale's brightest

flower.

Deeply shrined in my soul is thy image, dear maid,

Thy lip's honied store-and thy cheeks summer glow; And the tendril play of thy brow's sunny braid,

And the sheen of thy neck like the sparkling of snow. Light of my soul ! what a transport for him,

Through whose bosom can tremble each motion of

thine;

My soul is enslaved—and my sight becomes dim,

As I gaze on the riches my love must resign.

In yon bright distant isle, with my Mary to rove,

To gaze on the amber of each glowing tress;

Mo chreách ghéur bhrónách ! gán me A's mo stóirín,

'Y An oileán shiúr, Kédhrách, Koibhinn ! Máire án chúil ómráich Agus Aodh bán á bheith pósda, 'S gán cúis dici A cómhairle do chKóíneadh :— Hi'l d'ar n-doich, Agus ní bheidh go deóigh,

Muna bh-fóirfidh orm An óig-bheán mhíonlá, Yó táim-se gán fóghnadh, déántár mo chómhrá, Agus fáigtheár mé « z-Ceillmhúin fínte.

« AnteriorContinuar »