Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Ceól, póit, Agus Aiteás, A's zártha̸ sua̸in,

'Y zách órd 'n A seóltá teácht ʼn « dháil zách uáir,

[blocks in formation]

Léizim dho-sán feásdá, is leór damh sin do theásdás,

Ach é Féidhlim óg án feár á tá mé luadhadh.

Of blameless joy the centre,

Thy home thro' each night hath been, There might the wanderer enter,

And there the blind bard was seen : There wit and sport came blended, In careless song or merry tale; But let my praise be ended

Who loves not my lov'd O'Neill.

praiHgstidhe peatO M.

Cearbhallán ró chán.

Kimh leis Kn 3-Céis tá An siollire sásta,

Tubóid óg Pékton is sé tá mé rádh,

Is u«s«l 's is sKóítheámháil,

Is gruKgách 's is gna̸óídheamháil,

'Y ní léigfeadh sé a mhasladh Air cáirde.

Go m-budh buán é 'zus sKozhlách ʼn A shláinte,

O fuúir se buddh áir á náinháid,

'Z á seiúradh, 'z á ngreadadh,
'm-bualadh, 'g á lascadh,

MK's cloidheamh no báta̸ 'n « lámháibh.

Brámáich 'g K g-cíoradh, do ló Kgus d'óídhche, A's bháinfeadh as phoie dhíomásách léimneách,

a céuda ford fíoná

da n-ólfadh ná sáóíthe,

'Yé Tubóid óg Pékton do dhíolfadh.

PLANXTY PEYTON."

BY THOMAS FURLONG.

Let our Peyton's health go round, my boys,
For him be our bumpers crown'd, my boys,

Who has horsewhip and sword,

Or a cellar well stor'd, When the foe or the friend can be found, my boys : For Toby's the soul of sport, my boys, His home is our gayest resort, by boys,

Where the toasts fly round,

And all care is drown'd,
In brimmers of sparkling port, my boys.

Then joy to Keash-Corran's lord, my boys,
Still sharp and bright be his sword, my boys ;

And thro’ life as he goes,

May each hour that flows,
New feelings of pleasure afford, my boys :
On his steed may he swiftly steer, my boys,
When the upstart Saxon is near, my boys ;

And often and long,

Amidst jest and song,
May we gather to taste of his cheer, my boys,

Madaм croFTOM.
crofton.

Cearbhallán ró chán.

Is miánn liom tráchtádh Air óig-mhnKoí,

Agus dár liom féin gur chóir sin, Madam Crofton shúzách, gheánámhuil, bean le'r bh'ionmhuin ceól.

'Yí do líonfadh An drám dámh

Zach oidhce, zách uáir K's zách Am ceárt,

Leanbh deas ná g-cam-dhla̸oídh

Is wikisle 'gus is ceánnsa̸ cáil.

Már tá, betídhe shéimh ná g-crKébh-fholt n-dáithte,

Is geal K píob 's A bra̸zha̸id dhil,

Is des « déud, séimh KleKcá, 's é déárfáidh siól Eabha, Gur binn, bekcht, grínn, cea̸rt chánáidh sí zách ceól.

« AnteriorContinuar »