Imágenes de páginas
PDF
EPUB

reoirre brAbsog.

Cearbhallán ró chán.

A sheóirse Bhr<ábsoin go mairidh tú sáéghálách, slán, Grádh gach duine <'s « leinbh is Koíbhne cáil

Kimh An oinich ó m-b'furus dúinn fíon do fházhkil,

Is zártha an chuideáchd 's An n-ionnád « m-bídheann

do ghrádh.

Hí ho ! súd é an prea̸báire,

Hóm bo! Plúr ná sgáfa̸irídhe ;

Spórt, gleódh, cosg Kr n-Kicidídhe,

Feóil, beóir, ceól Agus cea̸páiríídhe,
Clairseach, Fideléir, gáir Kg Píobáirídhe;

'Yé búire ChunrKite é, lár A thire 'stigh Bárr-shla̸t Ghkileing é, grádh mo chroídhe-sa̸ leis, Yan-mhac dathamhuil é, cárthánnách, fírinneach.

GEORGE BR ABAZO N.'

BY THOMAS FURLONG.

Oh! Brabazon, long may you live, brightly blooming,

Thou darling of all, easy, open, and free;
Thou guide of the cup, while the wine is consuming-
How happy's the circle that's favor’d by thee.

High ho! he's the fellow that's hearty,

High ho! he's the pride of each party : In sport, and in mirth, and in feasting abounding, The flower of Kinratty, where strings are resounding; He's the top branch of Gallen, the joy of the ladies all, First in the fight, and not last at the lively ball ; The friend of all fun, and the foe of frivolity, Jolly George Brabazon lives but for jollity.

High ho !

I would rather than Spain with her herds and her treasures,

Than Rome, where the steeds and the coaches abound;

b' feárr liom ná bóinla̸cht K's ná ór júízhe ná Spáinne, Eachráídhe Agus cóisdídhen « flóimhe K's An Phápá leis, A's ná dúnmór mheic Ceópur águr óráill mheic nazhnkill,

bheith ag amharc Air Theoirse ag tabhairt óir 'n<

mhámáibh ukidh.

Hi hó! rúd é an siollKire,

Hóm bó! dubh-shlán duine fíoí,
Him hám! pla̸ingstídh merriment,

Ying, dance, drine, his health About,

Is sámh, is soinea̸ntá é, tá sé cúirtéiseách,
'Y' é bláith A chineádh é, ráchám d'a̸ dhúithche
leis ;

Táinte sonuis Kir, Ágh Agus oineach air,

A's bárr máith uile-bhreágh go d-tuitidh Kir.

Than Norrall and Dunmore, with their sports and their

pleasures,'

To see thee again deal thy bounty around.

High ho! he's the youth that is sprightly,

He smiles on the world, and looks on it lightly: Then fill up again! see, our cups are all sinking, We'll sing and we'll dance while his health we are

drinking;

He's the boast of his race! gentle, winning, and affable,
Eager for all that's good-humour'd and laughable.
To his mansion I'll go, where still pleasant I've found him,
Oh! may blessings on blessings, for ever surround him.
High ho!

brigitt 4-IC UI MHAILLE.

Cearbhallan po chán.

A bhríghitt n-ic uí Mháile, is tú d'fáig mo chroídhe

cráidhte,

TA Arra̸ingeadha báis tré chea̸rt-lár mo chroídhe,

Táid na mílte feár A ngrádh le ná h-éádáin chiúm,

náireach,

'Yz0 d-tug sí bárr brea̸ghdháchtá Air thír-Eirill, má's fior.

Maidin chiúin, cheódhmháp, d' ár éirgheas 's An bh-fózhmhár,

Cia carpídhe Ann sa̸' ród orm, Acht stór geal mo chuím,

'Hukir dhearc me Kir A clódh gea̸l, do szárdás fuil

t-sróna,

A's fukir mé tří pógá d’fóir Air mo sha̸óígheal.

« AnteriorContinuar »