La participation dans la philosophie de S. Thomas d'Aquin

Portada
J. Vrin, 1953 - 496 páginas
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 173 - Invenitur enim in omnibus rebus natura entitatis, in quibusdam magis nobilis, et in quibusdam minus; ita tamen quod ipsarum rerum naturae non sunt hoc ipsum esse quod habent...
Página 236 - Ex hoc ipso quod quidditati esse attribuitur, non solum esse, sed ipsa quidditas creari dicitur : quia antequam esse habeat, nihil est, nisi forte in intellectu creantis, ubi non est creatura, sed creatrix essentia ». (4) De Spir.
Página 394 - Omne igitur, quod est post primum ens, cum non sit suum esse, habet esse in aliquo receptum, per quod ipsum esse contrahitur. Et sie in quolibet creato aliud est natura rei. quae participat esse, et aliud ipsum esse participatum.
Página 336 - Multo igitur minus et ipsum esse commune est aliquid praeter omnes res existentes nisi in intellectu solum.
Página 285 - Secunda ratio est, quia, cum aliquid invenitur a pluribus diversimode participatum, oportet quod ab eo in quo perfectissime invenitur, attribuatur omnibus illis in quibus imperfectius invenitur. Nam ea quae positive secundum magis et minus dicuntur, hoc habent ex accessu remotiori vel propinquiori ad aliquid unum: si enim unicuique eorum ex se ipso illud conveniret, non esset ratio cur perfectius in uno quam in alio inveniretur; sicut videmus quod ignis, qui est in fine caliditatis, est caloris principium...
Página 336 - Quod est commune multis non est aliquid praeter multa nisi sola ratione : sicut animal non est aliud praeter Socratem et Platonem et alia animalia nisi intellectu qui apprehendit formam animalis exspoliatam ab omnibus individuantibus et specificantibus.
Página 46 - ... homo dicitur participare animal quia non habet rationem animalis secundum totam cqmmunitatem; et eadem ratione Socrates participat hominem; [b] similiter etiam subjectum participat accidens et materia formam, quia forma substantialis vel accidentalis, quae de sui ratione communis est, determinatur ad hoc vel...
Página 394 - Manifestum est enim quod primum ens, quod Deus est, est actus infinitus, utpote habens in se totam essendi plenitudinem, non contractam ad aliquam naturam generis vel speciei. Unde oportet quod ipsum esse ejus non sit esse quasi inditum alicui naturae quae non sit suum esse ; quia sic finiretur ad illam naturam. TJnde dioimus, quod Deus est ipsum suum esse.
Página 367 - A primo igitur per suam essentiam ente et bono, unumquodque potest dici bonum et ens, inquantum participat ipsum per modum cuiusdam assimilationis, licet remote et deficienter, ut ex superioribus (q.4 a.3) patet.
Página 59 - Sciendum est autem quod circa hoc Avicenna aliud sensit. Dixit enim quod unum et ens non significant substantialt! rei, sed significant aliquid additum. Et de ente quidem hoc dicebat, quia in qualibet re quae habet esse ab alio, aliud est esse rei, et substantia sive essentia eius: hoc autem nomen ens, significat ipsum esse. Significat igitur (ut videtur) aliquid additum essentiae.

Información bibliográfica