Nieuwe en volkomene Engelsche en Nederduitsche spraakkons. Evans, verbeterd door J. van Bemmelon

Portada
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 70 - My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding; yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding ; if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures ; then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.
Página 69 - ... 31 En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende ; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. 32 En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich over de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen ; 33 Maar die getrouwd is, bekommert zich over de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. 34 Eene vrouw en eene maagd zijn onderscheiden.
Página 69 - Maar dit zeg ik, broeders!" dus schrijft de H. Apostel Paulu s (l Cor. VII : 29—31), „dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; „En die weenen, als niet weenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die koopen, als niet bezittende; „En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende: want de gedaante dezer wereld gaat voorbij.

Información bibliográfica