Imágenes de páginas
PDF
EPUB

incedere, vocibus suis prophanis ita horridè | minum utriusque sexûs vidit multitudinem, aerem concusserunt, quod stridore illo ma- quantam residuum sæculi credidit continere gis erat attonitus quam illatione tormento- non posse. Chori choris per loca astiterunt rum quæ prius fuerat a dæmonibus perpes- ac dulcis harmoniæ concentu, Creatorem omsus. Alii hostes, qui sub ponte in flumine nium laudaverunt. Alii quasi reges coronâ erant, uncos suos ferreos & ignitos projece- incedebant. Alii amictu aureo induti viderunt ad illum, sed militem tangere nequi- bantur, nonnulli variis indumentis erant verunt. & sic demum securè processit quia decorati, juxta quod unusquisq; in sæculo nihil sibi contrarium invenit.

utebatur. Singuli de propriâ felicitate gau“ Miles itaq; invictus jam liber factus à debant, singuli de aliorum liberatione & vexatione Spirituum immundorum, vidit gaudio exultebant. Omnes qui militem inante se murum altum & in aerem evectum, tuebantur, de ejus adventu Dominum benemirabilis & structuræ impreciabilis, in quo dicebant, & de ejus ereptione à mortuis portam unam, sed tamen clausam cernebat. congaudebant. Non æstum non frigus ibi Hæc metallis ac pretiosis ornata lapidibus aliquis sentiebat, nec quicquam quod offensplendore admirabili radiabat. Ad quam dere posset vel nocere, videbat. cum miles appropinquaret, contra ipsum a- “Tunc sancti pontifices qui militi patriam quæ tantæ suavitatis odor ei occurrens ex- tam præclaram ostenderant, dixerunt ei, ivit, ut viribus corporis resumptis, tormenta Quoniam misericordiâ Dei ad nos illæsus quæ pertulerat sibi in refrigerium verteren- pervenisti, rationem à nobis audire debes, tur. Egressa est autem contra eum veni- de singulis quæ vidisti. Patria hæc terresentem, cum crucibus, cereis,' & vexillis, ac tris est Paradisus: unde pro peccatis suis velut palmarum aurearum ramis, tam ordi- ejectus est homo primus, hinc verò expulnata processio, quod nunquam talis visa fu- sus in miseriam illam projectus est in quâ erat in hoc mundo. Sequebantur prædicta homines moriuntur, ex cujus carne nos de omnibus ordinibus, utriusq; sexûs ho- omnes propagati, et in peccato originali mines, quorum archiepiscopi alii, & episcopi omnes nati, per fidem Dni. nst. J. Christi, & abbates, monachi & presbyteri, ac singu- quam in baptismate suscepimus, ad hunc lorum ecclesiæ graduum ministri, qui omnes Paradysum reversi sumus, & quoniam post sacris vestibus, & suis ordinibus congruis fidei susceptionem, innumeris actualibus induti, militem cum jucundâ veneratione sumus implicati peccatis, non nisi per pursusceperunt, atq; cum concentu harmo- gationem peccatorum & afflictionem pænaniæ inauditæ infra portam secum feliciter rum huc potuimus pervenire. Pænitentiam conduxerunt. Finito itaq; concentu duo enim quam ante mortem vel morientes susarchiepiscopi cum eo loquentes benedixe- cepimus, & in sæculo non peregimus, in locis runt Deum, qui tantâ constantiâ in tormen- quæ vidisti pænalibus, juxta modum & tis per quæ transiit & quæ pertulit, ejus quantitatem culparum per tormenta restant animam confirmavit. Illis igitur militem per luenda. Omnes enim qui hic sumus, in patriam conducentibus, invenerunt & illi os- locis illis pænalibus fuimus pro peccatis, & tenderunt prata amanissima, diversis fori- omnes quos in pænis vidisti, præter eos qui bus, fructibusq; & herbarum arborumq; infra os putei Infernalis existunt, ad hanc multiformium decorata, ex quorum suavi- requiem pervenient, et tandem salvi fient. tatis odore, ut sibi visum est vivere potuis- Omni namq; die inde aliqui purgati ad nos set. Nox illam aliquando non obnubulat, veniunt, quos in hanc requiem, sicut & fequia semper cælesti quâdam claritate & in- cimus te, introducimus venientes, nec noseffabili splendore coruscat. Tantam ibi ho- trum aliquis novit quam diu hic moraturus

sit. Per missas verò, psalmos, elemosynas, I See Du CANGE, under Cereus Pasehalis.

& orationes ecclesiæ generalis, & per speciJ. W. W. alia amicorum auxilia, aut purgandorum tormenta mitigantur, aut de ipsis suppliciis ad | ait, hinc discedere non valeo, quia valdè minora transferentur, donec penitus liberen- timeo ne per fragilitatem humanæ miseriæ tur. Ecce ut vides hic in magna quiete aliquid delinquam, quod me impediat huc sumus, sed nondum tamen ad supernam cæli redire. Non, inquiunt, sicut tu vis erit, læticiam ascendere sumus digni. Transi- sed sicut ille qui et nos et te fecit voluerit, bimus hinc post spatium à Deo singulis con- ita fiet. Merens igitur & lugens miles ab eis stitutum, in Paradysum cælestem, sicut reducitur ad portam & eo contra voluntatem Deus providerit.

suam egresso, clauditur porta post ipsum. “ Deinde præsules venerandi, militem in “ Miles igitur Oenus viâ quâ venerat, montem declivem ducentes jusserunt ut as- reversus ad aulam præfatam pervenit. Sed piceret sursum. Quo cum aspiceret, inter- dæmones quos in ipso reditu suo vidit, rogabant cujusmodi coloris cælum esset, res- quasi timentes eum fugerunt, & tormenta pectu loci in quo stetit? Qui respondit, per quæ transiit, ei nocere nequiverunt, & colore simile esse auri in fornace ardentis. confestim cum aulam intrasset, occurrunt ei Hoc inquiunt quod nunc vides introitus est quindecim viri supradicti glorificantes Deum cæli & cælestis Paradysi; quando enim ali- qui tantam illi contulerat constantiam in qui à nobis recedunt, hinc in cælum as- tormentis. Oportet te, inquiunt militi, ut cendunt; & quamdiu hic manemus, quoti- quantotius hinc ascendas, jam enim in padiè semel pascit nos cibo cælesti Deus, & triâ tuâ clarescit aurora, & nisi portam quali hic pascamur cibo, nobiscum senties Prior aperiens, te invenerit, de reditu tuo jam gustando. Vix sermone finito, & ecce desperans, obseratâ portâ, ad ecclesiam requasi radius flammæ ignis de cælo descen- vertetur. Sicq; miles benedictione perceptâ, dens, patriam totam cooperuit, & quasi per ab eis ascendere festinavit, et horâ eâdem radios super capita singulorum subsidens, qua portam Prior aperuit miles ei festiflamma demum tota in eis intravit. Unde nus veniens obviavit. Quem cum Christi miles tantam dulcedinis in corde simul & laudibus Prior suscipiens in ecclesiam corpore sensit suavitatem, quod vix intel- perduxit, ubi cum per dies quindecim in lexit utrum vivus an mortuus fuisset; sed oratione permansisset, signaculum crucis horâ illâ in momento transivit. Sed miles accepit, et in terram sanctam devotus prolibenter ibi mansisset, si ibi his deliciis frui ficiscens, sepulchrum Dni. cum locis aliis licuisset. Sed post talia tantaq; jucunda ei | venerabilibus, in sanctâ contemplatione petristia referuntur. Quoniam, inquiunt sanctitivit. Et inde expleto laudabiliter peregripræsules, et requiem beatorum, ut deside- nationis voto, reversus, regem Stephanum râsti, & tormenta malorum nunc pro parte Dominum suum adiit, consulturus, ut ejus conspexisti, oportet te jam, ut per eam viam consilio, in sanctæ religionis ordine reliquum quâ veneras, revertaris. Si autem, quod vitæ suæ expleret, ac Regi Regum omnium absit, malè vixeris, amodò ad sæculum re- de cætero militaret. Contigit autem eo versus vidisti quanta te expectant tormenta; tempore quod Gervasius Ludencis cænobii si verò benè vixeris & religiosè, securus esto, Abbas, Rege Anglorum Stephano donante, quia huc ad nos pervenies quando de cor- locum ad Abbatiam construendam in Hypore exibis. In isto quoque reditu quo berniâ obtineret. Qui monachum suum nunc reverteris, nec dæmonum tormenta nomine Gilebertum ad Regem direxit, ut formidabis, quia dæ. ad te non audebunt ab eo locum susciperet, et ibi construeret accedere, nec tormenta te poterunt quæ Abbatiam. At Gilebertus ad Regem vevidisti, nocere. Tunc miles flens & ejulans niens, conquestus est nimis quod patriæ

illius linguam non novit. Sed inquit Rex, I “ Sicut etiam Græci dicunt årúpri, ita La

bonum tibi interpretem Deo auxiliante intini, sed barbarè loquentes amodò, id est, ab hoc tempore,” Martini Lexicon in v. Modo.

veniam, & vocato milite Oeno, jussit Rex J. W. W. ut cum Gileberto iret, & cum ipso in Hyberniâ remaneret. Quod miles gratanter, like a large Baptistery, whence a great annuens cum dicto Gileberto remansit, & flame ascended that burnt not, but illuminasatis ei devotus ministrans, monachalem ted the church and all around as with a perhabitum suscipere voluit; quia servus esset petual noon-day splendour. This proceeded quem Dns. præelegit. Transeuntes autem in from the tithes of the righteous. Here St. Hyberniam Abbatiam construxerunt. Ubi James met him. The church was built by miles Oenus interpres monachi, devotus the intercession of the Virgin Mary, that extitit & in omnibus agendis minister fidelis. all souls, when newly departed, might come Quandocumq; vero monachus solus alicubi | there for their doom, untouched by the cum milite fuit, de statu purgatorii & pænis fiends. A wall was on the north side only. mirabilibus quas viderat & experto didice- “In hâc ergo Basilica S. Mariæ quæ congrerat curiosè ab eo quæsivit. At ille qui gatio Animarum dicitur, multas vidi animas nunquam audire potuit de purgatorio loqui justorum ex omni parte candidas, vultusq; quin prorumperet in fletum amarissimum, quasi adolescentium habentes. Extra mucæpit sub sigillo secreti amico, pro edifica- rum aquilonalem eductus conspexi animas tione, ea quæ audierat, viderat & experi- plurimas muro vicinius astantes, maculis mentis didicerat enarrare, affirmans sese albis & nigris respersas, quarum quædam omnia corporeis oculis conspexisse. Hujus plus candoris quam nigredinis, quædam è autem monachi industria & diligentia, hujus contrario similitudinem præferebant. Illæ militis experientia redacta est in Scriptu- vero quæ candidiores erant muro vicinius ram, simul cum relatione episcoporum re- adhærebant & quæ longius a muro distagionis & aliorum religiosorum, qui causâ bant, nihil in se candoris habentes, ex omjustitiæ perhibuerunt testimonium veritati.” ni parte deformes apparebant.” -Matthew Paris.

Near this wall was a cavity, the entrance of Hell, whence a most foul and

fetid smoke arose into the faces of the souls, Vision of Thurcillus.

and Thurcillus was incommoded by the A.D. 1206. THURCILLUS, a poor man of stink so that he coughed twice, and they Tidstude in the diocese of London, was ac- who were

near his body say that that costed at his work by Julianus Hospitator, coughed twice also at the same times ; for and told to hold himself in readiness to see this smoke proceeded from the tithes that his patron, St. James, that night. He went were withheld, and Thurcillus had cheated home, washed the head and feet of two poor the Church ; so he confessed, repented, and female guests, whom his wife had received, was forgiven. then laid himself down in “stratu suo, quem Eastward, the fire of Purgatory blazed seorsum ab uxore ob continentiam præpa- between two walls, it terminated in a cold raverat." When all the family were asleep, salt lake, from whence a bridge, covered Saint Julian came, and shaking the man, with stakes and nails, led to the Mounsaid, 'Lo! I am come as I promised, for it tain of Joys. On the mountain stood a is time that we should go. Let thy body magnificent church, large enough, as it rest in the bed, for thy spirit only is about peared, to hold all the inhabitants of the to depart with me, and lest the body should earth; St. Nicolas superintends this purappear dead I will send into it a vital gatory, and in due time dismisses the souls ; breath.'

but they who attempt to pass the bridge So they went eastward, and when, they unaided by their own alms, or the masses had reached the middle of the world en- of their relatives and friends, are cut and tered a church, ample and grand, open like lacerated dreadfully by the stakes and sharp a cloister, and its roof supported only by iron, and what they catch at to save them three pillars. In the middle was something | pierces them, and they often fall and roll

ap

over the tenterhooks to the bottom of the torneamentis peregerat & rapinis. Hic ombridge again ; but when at last they reach nibus armis militaribus armatus, equo nigerthe church beyond, they remember not the rimo insidebat, qui piceam flammam cum torments they have passed.

fætore & fumo per os & nares, cum urgere“ Beatus Paulus Apostolus, ad finem tur calcaribus, in supplicium sui sessoris muri Septentrionalis residere cæpit, intrà efflabat. Sella equi clavis igneis & prælonBasilicam, & extrà murum ex opposito gis erat undique præfixa. Lorica & galea, Apostoli, Diabolus cum suis satellitibus re- scutum & ocreæ ex toto flammantia nimio sidebat. Puteus autem flammivomus, qui sui pondere militem graviter onerabant ; os erat putei gehennalis, secus pedes diaboli sed non minori cruciatu eum medullitus exerumpebat. Quædam vero libra æquâ lance urebant. dependens affixa erat super murum inter The adulterer and adulteress act over Ap. & Diab. cujus pars media dependebat again their loathed lewdness to the sport of ante conspectum Diaboli exterius. Habebat the devils; then vent their mutual hatred itaq; Ap. duo pondera majus & minus, by mangling each other. omnino nitida & quasi aurea, & D. similiter There is little worth remarking in the duo fuliginea & obscura. Accesserunt remainder of the vision. Adam is rather ergo animæ ex toto nigræ cum magno timore finely imagined as beholding the events of & trepidatione una post alteram, singulæ the world with mingled grief and joy; his ponderationem operum suorum ibidem

original garment' of glory gradually recovisuræ bonorum & malorum, nam pondera vering its lustre as the number of the elect prædicta ponderabant singularum opera ani- increases till it be fulfilled. - MATTHEW marum, secundum quod fecerant bonum PARIS. sive malum. Cum ergo statera se versus Ap. inclinaret, per suorum librationem ponderum, tollebat Ap. animam illam &

Disappearance of St. John. introduxit eam per portam orientalem, quæ

“ WHEN St. John was 99 yeare old, conjuncta erat Basilicæ in ignem Purgato- thenne cam our Lord with hys dyscyples to rium, at illic crimina expiaret. Cum verò hym and said, come my frende to me, for it pars stateræ se ad diabolum inclinaret & is tyme that thou come, ete and be fed atte præponderaret, mox ille cum satellibus suis my table with thy bretherne. Thenne Saynt animam miseram nimis ejulantem, patremq; John aroos up and said to our Lord Jhu. suum ac matrem, qui eam ad æterna genue- Cryst, that he had desired it longe tyme, rant tormenta maledicentem, rapientes, cum and began to goo. Thenne said our Lord multo cachinno, præcipitabant in foveam to hym, on Sonday next comyng thou shalt profundam & flammivomam quæ secus pedes come to me. That Sonday the peple came diaboli librantis erat. De hujusmodi libra- alle to the chyrche, whiche was founded in tione bonorum & malorum, in Sanctrm. hys name and consecrate on that one side Patrm. scriptis sæpius reperitur.

of Ephesee; and fro mydnyght forth he Every Sunday the devils have their ceassed not to preche to the people that they theatrical sport; the damned see them sit- shold establysshe them and be stedfast in ting on red hot seats, and they are made the Crysten faith and obeyssaunt to the to exhibit their earthly follies and crimes ; commandemens of God. the proud man acted over his haughtiness “ And after thys he said the masse, and and supercilious manner, and as he looked howselyd and comuned the peple, and after with satisfaction on his costly robes, they that the messe was fynysshed he bade & became garments of fire.

dyde do make a pytte or a sepulture to fore * Post hunc adductus est miles quidam qui vitam suam in cædibus innocentum & See Third Series, p. 679.-J. W.W.

ne

was

the aulter, and after that he had taken hys

St. Patrick's Purgatory. leve and comanded the peple to God, he descended doun into the pytte or sepulture, The Golden Legend varies the discoveand helde up hys handes to heven and said, ry of St. P.'s Purgatory. “Thenne by the • Swete Lord Jhesu Cryste I yelde me unto

commaundement of God Saynt Patryke thy desyre and thanke the that thou hast made in therthe a grete circle with his vouchedsauf to calle me to the, yf it plaise staffe, and anone therthe after the quantyte the, receyve me for to be with my bre- of the cercle openyd and there appyered a thern, with whom thou hast sumoned me, grete pytte and a deep, and S. P. by the opene to me the yate of the lyf permana

revelacion of God understood that there ble, and lede me to the feest of thy wel and was a place of purgatorye, into whiche who best dressed metes. Thou art Cryst the

somever entred therein he shold never have sone of the lyvynge God, whyche by the other penaunce ne fele none other payne, comandement of ye Fader hast saved the and there was shewed to hym that many world. To the I rendre and yelde grace shold entre whiche shold never retourne and thankynges world wythouten ende, come ageyn, and they that shold rethou knowest wel that I have desired the tourne shold abyde but fro one morne to withal my herte. After that he had made another and no more." hys prayer moche amerously and piteously, anon cam upon hym grete clerenes and light, and so grete brightness that none

Standard of the Dragon. myght see hym.

“ When Aurel. Ambros. the British king “ And whan thys lyght and bryghtnes

was in the way between life and death, goon and departed, ther was nothynge there appeared a star of marvellous greatfounde in the pytte or grave but manna,

ness and brightness, having only one beam, whiche cam spryngyng from under up

in which was seen a fiery substance after wards, lyke as fonde in a fontayn or spryng

the similitude of a dragon, which Merlin ynge welle where moche peple have ben deliverd of many diseases and sekenesses by who after his brother's death, obtaining the

expounded to signify Uther Pendragon, the merytes and prayers of thys gloryous crown, in remembrance of that star ljussit saynt. Somme saye and afferme that he fabricari duos dracones ex auro, ad draconis deyed without payne of deth, and that he similitudinem ; quem ad radium stellæ inwas in that clerenes born into heven body spexerat; qui ut mirâ arte fabricati fueand sowle, whereof God knoweth the cer

runt, obtulit unum in ecclesiâ primæ sedis taynte.”—From The Golden Legend.

Vuintoniæ, alterum vero sibi ad ferendum in prælio detinuit. Ab illo ergo, die voca

tus est Uther pen dragon, quod Britannicâ St. Agnes's Name explained.

linguâ caput draconis appellamus ;' whom

in like sort the Saxons called for the same “ Agnes is said of agna, a lambe, for she was humble and debonayr as a lambe; or

cause, drak Hered, and this dragon was used

“pro vexillo per regem usque hodiè," as saith of agno, in Greke whyche is to saye de

Mathew Westmonasteriensis, who lived in bonayr and pyteous, for she was debonayr the time of King Edward I., and this draand mercyful; or Agnes of agnoscendo, for she knewe the waye of trouthe, and after gon, or not much unlike, is one of the regal

supporters at present. thys Saynt Austyn saith, trouthe is opposed

“When the Britons invited the Saxons, ayenst vanyte, falsenes and doublenes, for

or ancient Westphalians, to their aid, Henthyse thre thyngis were taken from her, for the trouthe that she had."- Golden Legend. I Geff. Mon.

? P. 180.

« AnteriorContinuar »