Imágenes de páginas
PDF
EPUB

id

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Θεοί δε, οικτείραντες το των ανθρώπων επίπονον πεφυκός γένος,
αναπάυλας τε αυτούς των πόνων ετάξαντο τας των εορτών αμοιβας
και Μούσας ξυνεορτασάς έδοσαν.---Τα μεν ουν άλλα ζώα ουκ
έχειν αισθησιν τών εν ταις κινήσεσι τάξεων ουδε αταξιών, οϊς δη Ρυθμός
όνομα και Αρμονία' ημίν δε Θεούς-δεδωκότας την "Ένρυθμον τε
και Εναρμόνιον αισθησιν.

Plat. de Leg. 1. 2.

LONDON:

Printed by Luke Hansard, near Lincoln's-Inn Fields,
For T. CADELL AND W. DAVIES, IN THE STRAND

1804.

« AnteriorContinuar »