Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Goodrich-Freer, A. The Norsemen in the Hebrides. (The Saga-Book

of the Viking-Club. Vol. II. P. 1). Goudie, G. The Norsemen in Shetland. (The Saga-Book of the Vi

king-Club. Vol. I. P. 3). Grønvold. Skikkelser af den islandske Ættesaga. III. Snorre Gode.

(Folkevennen. Ny R. XXII, 209–240). Hansen, A. M. Norsk folkepsykologi. (Ringeren. I. No. 27-29,

31-38, 40-41, 51-53). Helbling, A. Der Zug der Cimbern und Teutonen. Akad. afh. Zürich.

Wintherthur. 8:0. 68 s. Hill, Mary. Margaret of Denmark. London. 8:0. 164 s. 3 sh. 6 d. Janse, 0. De nyaste åsikterna om Erik den helige. (HTsv. XVIII,

319-28). Jónsson, Jón. Lota Knut = Knútr fundni. (Ark. XV, 166–181). Kalmarunionsbrevet af 20. juli 1397 udgivet af A. Taranger. Chra. 11 s. Karlsson, K. H. Axelssönernas slägtskap med Bonde-ätten. (Personhist. tidskr. I, 21-23).

. Kjellberg, C. M. Erik den helige i historien och legenden. (FT.

( 1898. II, 317–339). Loewe, R. Die ethnische und sprachliche Gliederung der Germanen. Halle. 8:0. 59 s.

59 s. 1,60 m. (Anm. Museum. VII, 111—2 af C. c. Uhlenbeck. – Revue critique 1899. I, 326 af V. Henry.

. Arch. CIII, 161 af H. Jantzen). Lucas, F. W. The Annals of the Voyages of the brothers Nicolo and

Antonio Zeno in the North Atlantic about the end of the fourteenth century, and the claim founded thereon to a Venetian discovery of America: A criticism and an indictment. London. 4:0. 14 +234 s. + 18 tvl. (Anm. The Geographical Journal. XIII, 166-170 af C. Raymond Beazley. Cbl. 1899, 78–79

af V. H.). Mackeprang, M. Viborg domkapitels sekularisering. (Samlinger til

jydsk Hist. og Top. 3. R. I, 485-493). Mojean, Fr. Beiträge zur Geschichte des Krieges der Hanse wider

Dänemark 1509–1512. Progr. Stralsund. 4:0. 26 s. Montelius, 0. När kommo svenskarne till Finland? (FT. 1898. I,

81-105). Mulhall, M. The Hiberno-Danish Predecessors of Columbus. (The

Dublin Review. 1898. January). Møller, H. L. Slaget paa Lyrskov Hede. (Vort Forsvar. 1898.

Nr. 467). Olof den heliges landstigningsplats på Finlands sydkust. Af J. R. A.

(Finskt Museum. 1898, 59). Olrik, A. Den nordiske nationalitetsforskel i sin tidligste fremtræden.

(NT. 1898, 601–16). Olrik, H. Til Belysning af Valdemarerne. (Dansk Tidsskrift. II,

129-145).

Saxo Grammaticus. Danmarks Krønike. Oversat af Fr. Winkel Horn

med Illustrationer af Louis Moe. H. 44–48. Hy. h, 0,35 kr.

Kbh. 4:0. (Anm. Cbl. 1899, 686–7 af A. L.). Schäfer, D. Zum Lübisch-dänischen Vertrage vom 29. April 1503.

(Hansische Geschichtsblätter. 1897, 205-228). Sephton, J. "What the Sagas say of Greenland”. (Proceedings of the

literary and philosophical Society of Liverpool. LII, 119–53). Silfverstolpe, C. Klosterfolket i Vadstena. Personhistoriska anteck

ningar. H. 1. Sthm. 8:0. 96 s. (Bilaga till Person-hist. tidskr.). Stefánsson, Jón. Tilraunir Danakonunga til ađ selja Ísland. (Tíma

rit. XIX, 110—23). Stjerna, K. Erik den helige. En sagohistorisk studie. Lund. 4:0.

0,75 kr. (Meddelanden från det litteraturhist. seminariet i Lund. IV. Lunds univ. årsskr. XXXIV. Afd. I. N:r 2). Storm, G. Vitaliebrødrenes Plyndretog til Bergen i 1393. (HTno.

3. R. IV, 428-440).

De ældre norske Kongers Kroningsstad. (sst. 397-417). Subert, F. A. Rügen, Wittow, Arkona, Zudar und Peerd. Ein Bei

trag zur Etymologie und Deutung dieser Namen. (Baltische Studien. N. F. II, 21-56. Også i: Sitzungsber. d. kgl. böhm.

Gesellsch. d. Wissensch. Phil. Cl. 1898. No. IX. (På čekisk]). Taranger, A. Kalmarunionen. Brevet af 20de Juli 1397. (Aften

posten. 1898. Nr. 637 og 650). Thiset. Den danske Adels saakaldte Forfald i det 16.-17. Aarhund

rede. (HTda. 7. R. I, 519–62, jvf. smst. 581–612).

34 s.

41 s.

Ahlenius, K. Die älteste geographische Kenntnis von Skandinavien.

(Eranos. III, 22–47). Allardt, A. Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden åren

1539–1571. Akad. afh. Hfrs. 8:0. 183+105 s. Améen, L. Ett och annat om Mälaren. (Svenska turistför. årsskr.

1898, 1-37). Bendixen, B. E. Den gamle Kongsgaard Aalrekstad, nu Aarstad.

8:0. (i: Skrifter udg. af Bergens hist. Forening. IV.). Gaarden Kronstad. 9 s. 8:0. (sst.) Berg, W. Slottsruinen på Ragnhildsholmen. (Gbgs. turistför. årsskr.

1898, 78-95). Bergman, C. J. Gotlands geografi och historia. 4:e uppl., omarbetad

af Holger Rosman. Sthm. 8:0. 8 + 144 s. +1 kort. 1,25 kr. Bidrag till Åbo stads historia utg. på föranstaltande af bestyrelsen

för Åbo stads historiska museum. 1. serien. IX. Utdrag ur Åbo stads dombok 1637. Utg. af T. Hartman. Hfrs. 8:0. 261 s.

2. serien. V. Åbo stads historia under sjuttonde seklet af C. v. Bonsdorff. 2. bd. 1. h. Hfrs. 1. h. Hfrs. 8:0. 236 s.

7 m. Björkander, Ad. Till Visby stads äldsta historia. Ett kritiskt bi

drag. Akad. afh. Upsala. 8:0. 14 +137 s. (Anm. HTsv. XVIII. Ö. och gr. 27-31 af C. H. H. (Carl Hallendorff]).

6 m.

Born, V. M. v. Beskrifning och historia om Sarvlaks egendom i

Perno socken. 2. tillökta uppl. Sarvlaks. 8:0. 3+212 s. +

20 pl. +1 tvl. 4 m. Bruun, C. Kjøbenhavn. En illustreret Skildring af dets Historie og

Institutioner. H. 46. Kbh. 8:0. 48 s. 0,90 kr. Brüel, J. Klitterne i Thisted Amt. En historisk Fremstilling af

Klitternes Tilstand i Thisted Amt fra ældre Tid til vore Dage.

Thisted. 4:0. 38 s. + 1 tvl. 1,50 kr. Bugge, Al. Visby. (Kringsjaa. XI, 801_812). Folcker, E. G. Stockholmsbilder från Karl XII:s dagar. Studier i

Dahlbergs "Suecia antiqua et hodierna”. (Ord och bild. VII,

168–180). Gebhardt, A. Island in der Vorstellung anderer Völker. (Globus.

74. Bd. Nr. 4.). Grønvold, D. Bergen i Fortid og Nutid. Et Overblik. Bergen. 8:0.

148 s.

2 kr.

Hedengren, Joh. Malmgård i Pärnå socken. Anteckningar till godsets

historia. Wiborg. 8:0. 163 s. + 1 tvl. 2,25 m. Holbøll, H. Nyborg Slot. (Illustreret Tidende. XL. Nr. 12). Kronologiska anteckningar rörande Göteborg (utg. af Samlaren). 2:a tillökade uppl:n. Gbg. 8:0. 285 s.

285 s. 5,50 kr. Kruse, J. Septemberdagar i Visby. Stämningar och intryck. (Ord

och bild. 1898, 521-533). Leinberg, K. G. Förteckning öfver Åbo domkyrkas prebender och

Kungl. Majestäts Arf och Eget i Finland – från 1550-talet.

(Hist. arkisto. XV, 244-263). Levertin, A. Det gamla och det nya Medevi. Med 9 bilder. Sthm.

8:0. 15 s. 0,60 kr.
Några blad ur det gamla Medevis historia. (Ord och bild. VII,

317-26). Liisberg, H. C. Beering. København i gamle Dage og Livet i Kø

benhavn. H. 1-3. Kbh. 8:0. 96 s. 1,50 kr. Lindberg, G. Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. H. 2.

Sthm. 1897. 4:0. S. 57—231 + 2 kort. H. 1–2 5 kr. (Anm.

HTsv. XIX. Ö. och gr. 37--39 af G. Djurklou). Mockler-Ferryman, A. F. Chronicles of Hardanger: a Sketch of Old

World Norway. (The Saga-Book of the Viking-Club. Vol. II.

P. 1.). Nordlunder, J. Från Näktens stränder. (Svenska turistför. årsskr.

1898, 80–102) Oldin, C. M. Om de äldre skolhusen i Landskrona. 5 s.

4:0. (i: Landskrona läroverks redogörelse 1898). Ring, H. A. Sveriges konungaborg. Stockholms slott från Birger

Jarls och Vasarnes till Oscar II:s tid. Med omkr, 600 illustr.

H. 1-12. Sthm. 4:0. 288 s. + 7 pl. 3,60 kr. Ruuth, J. W. Björneborgs stads historia. Hfrs. 1897. 8:0. 574 +

29 s. +9 tabeller + 7 kort + 2 pl. 8 m. (Anm. FT. 1898. II,

18 s.

66–79 af T. S. Dillner. HTsv. XIX. Ö. och gr. 43–47 af

T. S. D.). Rørdam, H. F. Af Sorøs Historie i det første Aarhundrede efter Reformationen. (Kirkehist. Saml. 4. R. V, 534–43).

. Fra Kjøge Bys kirkelige Fortid. (sst. 510–17). Samsø. Af J. S. Aarhus. 8:0. Sandberg, A. Visby. (Nornan för 1899, 7-23). Schenström, F. Rankhyttan. (Svenska turistför. årsskr. 1898, 152–155). Seedorff. Viborg Bys Brand 1667 og Brandanordningen 1672. (Sam

linger til jydsk Hist, og Top. 3. R. I, 511–520). Sjöborg, N. H. Förklaring öfver kartan, föreställande Högestads

Prästgård i Skåne och Herrestads Härad, ur Minnet, efter 40 à 50 års förlopp. (Meddelanden från Nordiska museet 1897, 51

-85). Snöbohm, A. Th. Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teck

ning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. 2:a öfversedda uppl:n. H. 3–5. Visby. 8:0. S. 97—256. 0,40

kr. f. hy. hft. Sparre, L. Det gamla Borgå. Föredrag. Borgå. 4:0. 29 s. +1

kort. 2,50 m. Stemann. Hvor har Randers Helligaandshus ligget ? (Kirkehist.

Saml. 4. R. V, 481--502). Svecia antiqua & hodierna, opus celeberrimum dirigente Hans Hilde

brand denuo ediderunt Wahlstroem & Widstrand. P. 1-17. Hol

miæ. Tværfol. 2,50 kr. f. ḥv. h. Thoroddsen, p. Landfrædissaga Íslands. Hugmyndir manna um

Ísland, náttúruskođun og rannsóknir, fyrr og síđar. Gefin út af Hinu íslenzka bókmenntafjelagi. II, 3. S. 225–368 + 8 s. Kph. 8:0. Geschichte der isländischen Geographie; autorisierte Übersetzung von Aug. Gebhardt. 2. Bd Leipzig. 8:0. 16+ 384 s. 12 m. (Anm. MLN. XIV, 62–63 af H. Schmidt-Wartenberg. Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde. XXV, 361–4 af K. Maurer, Globus. LXXIV, 246 af A. Gebhardt. - Cbl. 1898, 2002–3 af Brenner.

. Allg. Zeitung. 1898. Beil. 220 af Günther. The Nature. LVIII, 568. – The Geogr. Journal. XI, 173. - DLZ, 1899, 637

-9 af K. Kretschmer). Tidander, L. G. T. Kristianstad för och nu. Anteckningar för Nya

Skånska Posten. Kristianstad. 4:0. 21 s. 0,25 kr. Wrangel, F. U. Något om Skeppsholmen i forna dagar. (Vinter

gatan. V, 283–98). "Östergötlands krona". Af J. B. (Svenska turistför. årsskr. 1898,

103-119).

[ocr errors]

Tillæg. Anmeldelser af tidligere udkomne arbejder. Amira, K. v. Nordgermanisches Obligationenrecht. 2. Bd. Leipzig.

1895. 8:0. (Anm. Tidsskr. f. Retsv. XII, 75–87 af E. Hertzberg).

(Anm.

8

Appelgren, H. Svenskarnes inflyttning i Finland. (Finskt Museum.

( 1897). (Anm. Archiv für Anthropologie. XXVI, 241-243 af J.

Mestorf). Aschehoug, T. H. De norske Communers Retsforfatning før 1837.

Krnia. 1897. 4:0. (Anm. Tidsskr. f. Retsv. XII, 69-70 af E.

Hertzberg). Aspelin, H. E. Vasa stads historia. Nikolaistad. 1892-94. 8:0.

HTsv. XIX. Ö. och gr. 41--42 af T. S. D.). Bang, A. Chr. Om. Dale-Gudbrand. Chra. 1897. 8:0. (Anm. DLz.

1899, 1445-43 af W. Ranisch). Bernsiein, L. The Order of Words in Old Norse Prose. New York.

1897. 8:0. (Anm. Ark. XVI, 96-100 af A. Gebhardt. Arch.

CII, 386-7 af E. Mackel). Boer, R. C. De studie van het oudnorsch. Groningen. 1894. 8:0.

(Anm. AfdA. XXV, 92 af F. Holthausen). Bugge, S. Helge-Digtene i den ældre Edda. Kbh. 1896. 8:0. (Anm.

Litbl. 1899, 58-63 af B. Kahle. - Revue critique. 1899. I,

125–127 af L. Pineau). Ceterschiöld, G. Om Svenskan som skriftspråk. Gbg. 1897. 8:0.

(Anm. Ark. XV, 274-7 af M. Kristensen. FT. 1898. I. 241

-3 af I. A. H[eikel]). Daenell, E. K. Geschichte der deutschen Hanse. Lpz. 1897. 8:0.

(Anm. DLz. 1898, 1401–3 af W. Stein. Cbl. 1898, 1478 af W. St. Mitteil. aus d. hist. Litt. 26. Jahrg. 423-424 af J.

Girgensohn. Revue critique. 1898. I, 218-220 af R.). Den gamle danske Dødedans udg. af R. Meyer. Kbh. 1896. 8:0.

(Anm. Korrespondenzbl. d. Vereins f. niederd. 'Sprachf. XX, 29

af W. Seelmann). Eyrbyggja saga. Hrsg. von H. Gering. Halle. 1897. 8:0. (Anm. The Athenæum. No. 3701. - DLz. 1899, 1220–21 af F. Detter).

. Flóres Saga ok Blankiflúr hrsg. von E. Kölbing. Halle. 1896. 8:0.

(Anm. ZfvglLg. XIII, 218-9 af W. Golther). Fredbärj, G. Grammatica elementare della lingua svedese. Sthm.

1897. 8:0. (Anm. Litbl. 1898, 407-10 af J. Vising). Från filologiska föreningen i Lund. Lund. 1897. 8:0. (Anm. Litbl.

1899, 194-5 af B. Kahle. AfdA. XXV, 199 af A. Heusler.

The Athenæum. Nr. 3698). Geffroy, A. L'Islande avant le Christianisme. Paris. 1897. 8:0.

(Anm. La Cultura. N. S. XVII. Nr. 10 af C. Calisse. Revue

des questions historiques. LXIII, 292). Gering, H. Glossar zu den liedern der Edda. 2. aufl. Paderborn.

1896. 8:0. (Anm. AfdA. XXV, 91 af F. N.). Gíslason, K. Efterladte skrifter. 2. bd. Kbh. 1897. 8:0. (Anm.

ZfdPh. XXXI, 407-10. – Litbl. 1899, 233–7 af B. Kahle. –
Cbl. 1898, 1692 af [E. Mogk. - DLz. 1898, 1196 af A. Heusler.

[
Atheneum. No. 3701, s. 451. - Revue critique. 1899. I, 257
af L. P[ineau]).

>

« AnteriorContinuar »