Imágenes de páginas
PDF
EPUB

danska och norska former samlade och ordnade af R. Steffen. I. Äldre strofer och strofkomplexer. 67 s. (- Sv. Lm. XVI, 1-2). (Anm. ZfVk. VIII, 349–350 af A. Heusler. Dania. V, 95

-100 af A. Olrik). porkelsson, Jón. Úr annál Gísla biskups Oddssonar 1637. (Huld.

VI, 37-46).
Úr ”Furđum Íslands” 1638. (sst. 46–51).

og Daviđsson, 01. Galdramen á vorum dögum. (sst. 54-60). Wide, s. Folkskrock och primitiv religion. (NT. 1898, 459–80). Wigström, E. Djurlifvet i folkets tro och sägner. (SvFmfT. X,

158–81). - Folktro ock sägner. S. 5–84. (SvLm. 61. h. VIII, 3). Vistrand, P. G. Signelser från Småland. (Meddelanden från Nordiska

museet 1897, 15–50). Ørerland, 0. A. 'Af Sagnet og Historien. Chra. 8:0. 116 s. 3 kr.

VI. Ældre retsvidenskab, historie og topografi. Brunner, H. Der Todtentheil in germanischen Rechten. (Zeitschrift

der Savigny-Stiftung. XIX. Germ. Abth. 107–139). Cederschiöld, G. Om några ställen i Äldre Västgötalagen. (Festskrift

tillägn. 0. Ekman, 12-36 i Göteborgs Högsk. årsskr. IV.). 0,75 kr. Christensen, W. Et hidtil ukendt Arbejde af Viborg-Bispen Knud Mikkelssøn. (Kirkehist. Saml.

(Kirkehist. Saml. 4. R. V, 299-333). Deuntzer, J. H. Højesteret i 1683. 69 s. 4:0. Progr. Kbh's Uni

versitet. Estlander, E. En oriktighet i C. J. Schlyters svenska öfversättning

af IV. 1. 24 i Wisby Stadslag. (Tidskr. utg. af Jurid, fören, i

Finland. 1898, 408-411). Ficker, J. Untersuchungen zur Erbenfolge der ostgermanischen Rechte.

3. Bd. 2. Abth. S. 239-637. 11,20 m. 4. Bd. 1. Abth. 8 + 290 s. 9,20 m. Innsbruck. 8:0. (Anm. Mitth. für österr.

Geschichtsforschung. XX, 288-300 af Opet). Freisen, J. Nordisches kirchliches Eheschliessungsrecht im Mittel

alter. (Archiv für katholiches Kirchenrecht. LXXVIII, 485

--515). Hertzberg, E. Om Eiendomsretten til det norske Kirkegods. En rets

historisk Betænkning. Krnia. 8:0. 255 s. 2 kr. Kjellberg, C. M. Södermannalagen och dess konungabalk. (HTsv.

XVIII, 295-318). Kjellen, R. Studier i äldre Vestgötalagen. (Tidsskr. f. Retsvid. 1898,

205-241). Kier, Chr. Edictus Rotari. Studier vedrørende Langobardernes Na

tionalitet. Aarhus. 8:0. 7 + 153 s. Koht, H. Moderretsspursmaale, serleg hjaa dei gamle germanarne. (Syn

og segn. IV, 65-92).

3 kr.

155 s.

162 8.

No. 16,

Matzen, H. Forelæsninger over den danske Retshistorie. Indledning.

Retskilder. Kbh. 8:0. 310 s. 5 kr. Melsteđ, B. Th. Den islandske Retshistorie indtil Fristatens Under

gang og norsk Lovgivnings Indførelse i det 13de Aarhundrede.

Fremstillet af V. Finsen. (Tidsskr. f. Retsvid. XI, 519-22). Något om landskapslagarnas uppkomst. Af J. L. (Ny illustrerad

tidning. 1898, 67-70, 78-79). Simonnet, H. Le mundium dans le droit de famille germanique. Akad.

afh. Paris. 8:0. Sjögren, W. Om den fornsvenska skuldprocessens grundformer. (Tidsskr.

f. Retsvid. XI, 36–83).
Om förhistorisk privaträtt i Sveriges medeltidslagar. (NT, 1898,

645—63). Solmi, A. Diritto longobardo e diritto nordico. (Archivio giuridico.

N. S. II.). Stein, W. Zwei Moten König Christians I. von Dänemark. (Hansische

Geschichtsblätter. Jahrg. 1897. 229-238). Taranger, A. Udsigt over den norske rets historie. Forelæsninger. I. Indledning.

Retsbegrebets historie. Retskildernes historie. Chra. 8:0.

2,75 kr. .

(Anm. Ringeren. II, 93-94 af Al, Bugge. – Tidsskr. f. Retsvid. XII, 368-374 af W. Sjögren). Ægteskabsstiftelsens Historie i Norge. (Ringeren. I.

17, 19). Aaland, J. Nordfjords lensherrer og fogder. 32 s. 8:0. (i: Skrifter

udg. af Bergens hist. Forening. IV.) Anholm, M. Normandie och dess nordiska minnen. Studier och skil

dringar. Lund. 8:0. 272 s. +1 pl. 3 kr. Barstad. Om krigshistoriske arkivstudier. Norsk militært tidsskrift.

61. bd. 644--7). Bjarnason, Þ. Um Þorlák Þórhallsson hinn helga. Fyrirlestur. Rvk.

8:0. 46 s. Boesen, J. E. Dansk Adel, en Række Skildringer. I, 4-5. 38 s.

8:0. (Program fra Sorø). Den ældste Danmarkskrønike (Roskildekrøniken). Oversat af J. Olrik. Kbh. 8:0. 42 s.

0,75 kr. Erslev, Kr. Biskop Peder af Odense, død c. 1280. (Kirkehist. Saml.

4. R. V, 609–12).
Henrik af Æmeltorp i de ægte og de uægte Kilder. (HTda, 7.
R. I, 489–518).
Formation de la noblesse danoise. (Oversd VSF. 1898, 237–68).
Valdemarernes Storhedstid. Studier og Omrids. Kbh. 8:0. 312 s.
4,50 kr. (Anm. NT. 1898, 667–72 af H. Olrik. HTsv. XVIII.

Ö. och gr. 79—82 af Ehd [Emil Hildebrand]).
Girgensohn, P. Die skandinavische Politik der Hansa 1375--95. Akad.

afh. Upsala. 8:0. 11 + 200 g. 3,25 kr. (Også i Upsala univ. årsskr. 1899). (Anm. HTsv. XVIII. Ö. och gr. 64-67 af K. Hildebran]d).

Goodrich-Freer, A. The Norsemen in the Hebrides. (The Saga-Book

of the Viking-Club. Vol. II. P. 1). Goudie, G. The Norsemen in Shetland. (The Saga-Book of the Vi

king-Club. Vol. I. P. 3). Grønvold. Skikkelser af den islandske Ættesaga. III. Snorre Gode.

(Folkevennen. Ny R. XXII, 209–240). Hansen, A. M. Norsk folkepsykologi. (Ringeren. I. No. 27–29,

31-38, 40–41, 51-53). Helbling, A. Der Zug der Cimbern und Teutonen. Akad. afh. Zürich.

Wintherthur. 8:0. 68 s. Hill, Mary. Margaret of Denmark. London. 8:0. 164 s. 3 sh. 6 d. Janse, 0. De nyaste åsikterna om Erik den helige. (HITsv. XVIII,

319-28). Jónsson, Jón. Lota Knut = Knútr fundni. (Ark. XV, 166–181). Kalmarunionsbrevet af 20. juli 1397 udgivet af A. Taranger. Chra. 11 s. Karlsson, K. H. Axelssönernas slägtskap med Bonde-ätten. (Person

hist. tidskr. I, 21-23). Kjellberg, C. M. Erik den helige i historien och legenden. (FT.

1898. II, 317-339). Loewe, R. Die ethnische und sprachliche Gliederung der Germanen.

Halle. 8:0. 59 s. 1,60 m. (Anm. Museum. VII, 111—2 af C.
C. Uhlenbeck. – Revue critique 1899. I, 326 af V. Henry. -

Arch. CIII, 161 af H. Jantzen).
Lucas, F. W. The Annals of the Voyages of the brothers Nicolo and

Antonio Zeno in the North Atlantic about the end of the fourteenth century, and the claim founded thereon to a Venetian discovery of America: A criticism and an indictment. London. 4:0. 14 + 234 s. + 18 tvl. (Anm. The Geographical Journal. XIII, 166–170 af C. Raymond Beazley. - Cbl. 1899, 78–79

af V. H.). Mackeprang, M. Viborg domkapitels sekularisering. (Samlinger til

jydsk Hist. og Top. 3. R. I, 485—493). Mojean, Fr. Beiträge zur Geschichte des Krieges der Hanse wider

Dänemark 1509–1512. Progr. Stralsund. 4:0. 26 s. Montelius, O. När kommo svenskarne till Finland? (FT. 1898. I,

81-105). Mulhall, M. The Hiberno-Danish Predecessors of Columbus. (The

Dublin Review. 1898. January). Møller, H. L. Slaget paa Lyrskov Hede. (Vort Forsvar. 1898.

Nr. 467). Olof den heliges landstigningsplats på Finlands sydkust. Af J. R. A.

(Finskt Museum. 1898, 59). Olrik, A. Den nordiske nationalitetsforskel i sin tidligste fremtræden.

(NT. 1898, 601-16). Olrik, H. Til Belysning af Valdemarerne. (Dansk Tidsskrift. II,

129–145)

Saxo Grammaticus. Danmarks Krønike. Oversat af Fr. Winkel Horn

med Illustrationer af Louis Moe. H. 44–48. Hy. h, 0,35 kr.

Kbh. 4:0. (Anm. Cbl. 1899, 686–7 af A. L.). Schäfer, D. Zum Lübisch-dänischen Vertrage vom 29. April 1503.

(Hansische Geschichtsblätter. 1897, 205-228). Sephton, J. "What the Sagas say of Greenland”. (Proceedings of the

literary and philosophical Society of Liverpool. LII, 119–53). Silfverstolpe, C. Klosterfolket i Vadstena. Personhistoriska anteck

ningar. H. 1. Sthm. 8:0. 96 s. (Bilaga till Person-hist. tidskr.). Stefánsson, Jón. Tilraunir Danakonunga til ađ selja Ísland. (Tíma

rit. XIX, 110—23). Stjerna, K. Erik den helige. En sagohistorisk studie. Lund. 4:0.

0,75 kr. (Meddelanden från det litteraturhist. seminariet i Lund. IV. Lunds univ. årsskr. XXXIV. Afd. I. N:r 2). Storm, G. Vitaliebrødrenes Plyndretog til Bergen i 1393. (HTno.

3. R. IV, 428-440).

De ældre norske Kongers Kroningsstad. (sst. 397-417). Subert, F. A. Rügen, Wittow, Arkona, Zudar und Peerd. Ein Bei

trag zur Etymologie und Deutung dieser Namen. (Baltische Studien. N. F. II, 21-56. Også i: Sitzungsber. d. kgl. böhm.

Gesellsch. d. Wissensch. Phil. Cl. 1898. No. IX. (På čekisk]). Taranger, A. Kalmarunionen. Brevet af 20de Juli 1397. (Aften

posten. 1898. Nr. 637 og 650). Thiset. Den danske Adels saakaldte Forfald i det 16.-17. Aarhund

rede. (HTda. 7. R. I, 519–62, jvf. smst. 581–612).

34 s.

41 s.

Ahlenius, K. Die älteste geographische Kenntnis von Skandinavien.

(Eranos. III, 22–47). Allardt, A. Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden åren

1539–1571. Akad. afh. Hfrs. 8:0. 183+105 s. Améen, L. Ett och annat om Mälaren. (Svenska turistför. årsskr.

1898, 1-37). Bendixen, B. E. Den gamle Kongsgaard Aalrekstad, nu Aarstad.

8:0. (i: Skrifter udg. af Bergens hist. Forening. IV.). Gaarden Kronstad. 9 s. 8:0. (sst.) Berg, W. Slottsruinen på Ragnhildsholmen. (Gbgs. turistför. årsskr.

1898, 78-95). Bergman, C. J. Gotlands geografi och historia. 4:e uppl., omarbetad

af Holger Rosman. Sthm. 8:0. 8 + 144 s. +1 kort. 1,25 kr. Bidrag till Åbo stads historia utg. på föranstaltande af bestyrelsen

för Åbo stads historiska museum. 1. serien. IX. Utdrag ur Åbo stads dombok 1637. Utg. af T. Hartman. Hfrs. 8:0. 261 s.

2. serien. V. Åbo stads historia under sjuttonde seklet af C. v. Bonsdorff. 2. bd. 1. h. Hfrs. 1. h. Hfrs. 8:0. 236 s.

7 m. Björkander, Ad. Till Visby stads äldsta historia. Ett kritiskt bi

drag. Akad. afh. Upsala. 8:0. 14 +137 s. (Anm. HTsv. XVIII. Ö. och gr. 27-31 af C. H. H. (Carl Hallendorff]).

6 m.

Born, V. M. v. Beskrifning och historia om Sarvlaks egendom i

Perno socken. 2. tillökta uppl. Sarvlaks. 8:0. 3+212 s. +

20 pl. +1 tvl. 4 m. Bruun, C. Kjøbenhavn. En illustreret Skildring af dets Historie og

Institutioner. H. 46. Kbh. 8:0. 48 s. 0,90 kr. Brüel, J. Klitterne i Thisted Amt. En historisk Fremstilling af

Klitternes Tilstand i Thisted Amt fra ældre Tid til vore Dage.

Thisted. 4:0. 38 s. + 1 tvl. 1,50 kr. Bugge, Al. Visby. (Kringsjaa. XI, 801_812). Folcker, E. G. Stockholmsbilder från Karl XII:s dagar. Studier i

Dahlbergs "Suecia antiqua et hodierna”. (Ord och bild. VII,

168–180). Gebhardt, A. Island in der Vorstellung anderer Völker. (Globus.

74. Bd. Nr. 4.). Grønvold, D. Bergen i Fortid og Nutid. Et Overblik. Bergen. 8:0.

148 s.

2 kr.

Hedengren, Joh. Malmgård i Pärnå socken. Anteckningar till godsets

historia. Wiborg. 8:0. 163 s. + 1 tvl. 2,25 m. Holbøll, H. Nyborg Slot. (Illustreret Tidende. XL. Nr. 12). Kronologiska anteckningar rörande Göteborg (utg. af Samlaren). 2:a tillökade uppl:n. Gbg. 8:0. 285 s.

285 s. 5,50 kr. Kruse, J. Septemberdagar i Visby. Stämningar och intryck. (Ord

och bild. 1898, 521-533). Leinberg, K. G. Förteckning öfver Åbo domkyrkas prebender och

Kungl. Majestäts Arf och Eget i Finland – från 1550-talet.

(Hist. arkisto. XV, 244-263). Levertin, A. Det gamla och det nya Medevi. Med 9 bilder. Sthm.

8:0. 15 s. 0,60 kr.
Några blad ur det gamla Medevis historia. (Ord och bild. VII,

317-26). Liisberg, H. C. Beering. København i gamle Dage og Livet i Kø

benhavn. H. 1-3. Kbh. 8:0. 96 s. 1,50 kr. Lindberg, G. Karlskoga bergslag. Historia och beskrifningar. H. 2.

Sthm. 1897. 4:0. S. 57—231 + 2 kort. H. 1–2 5 kr. (Anm.

HTsv. XIX. Ö. och gr. 37--39 af G. Djurklou). Mockler-Ferryman, A. F. Chronicles of Hardanger: a Sketch of Old

World Norway. (The Saga-Book of the Viking-Club. Vol. II.

P. 1.). Nordlunder, J. Från Näktens stränder. (Svenska turistför. årsskr.

1898, 80–102) Oldin, C. M. Om de äldre skolhusen i Landskrona. 5 s.

4:0. (i: Landskrona läroverks redogörelse 1898). Ring, H. A. Sveriges konungaborg. Stockholms slott från Birger

Jarls och Vasarnes till Oscar II:s tid. Med omkr, 600 illustr.

H. 1-12. Sthm. 4:0. 288 s. + 7 pl. 3,60 kr. Ruuth, J. W. Björneborgs stads historia. Hfrs. 1897. 8:0. 574 +

29 s. +9 tabeller + 7 kort + 2 pl. 8 m. (Anm. FT. 1898. II,

« AnteriorContinuar »